På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

AT-läkare Spela filmen

AT-läkare

OBS!
28 november 2018 beslutade den svenska riksdagen om att BT (Bastjänstgöring) ska införas från år 2020, och att AT därmed ska fasas ut.Källa: Läkartidningen.se

***
Allmäntjänstgöring (vanlig förkortning AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet.

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen för läkare med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare, oavsett yrkesinriktning. AT ska bestå av utbildning samt läkararbete under professionellt ansvar. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Allmäntjänstgöringen (AT) omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Oftast varar allmäntjänstgöringen 21 månader, som tidigare var den obligatoriska tjänstgöringstiden. I vissa fall varar AT-tjänstgöringen i 24 månader. Fullgjord allmäntjänstgöring eller utländsk legitimation är en förutsättning för svensk läkarlegitimation.

AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvvård och tjänstgöringen ska ske under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

De flesta AT-block är idag 21 månader. Minst 9 månader fördelade mellan: a) invärtesmedicinska specialiteter, inklusive barn- och ungdomsmedicin och b) opererande specialiteter. Tjänstgöringen inom respektive grupp (a och b) måste omfatta minst tre månader. Minst tre månader inom psykiatri, inklusive barn- och ungdomspsykiatri. Minst sex månader inom allmänmedicin. Tjänstgöringen i allmänmedicin ska alltid ligga sist i blocket.

AT är målstyrd. Det innebär att innehållet i utbildningen ska svara mot de mål som Socialstyrelsen fastställt för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Allmäntjänstgöringen AT avslutas med AT-prov.

Efter fullgjord tjänstgöring och godkänt AT-prov kan socialstyrelsen utfärda läkarlegitimation. Läs information om Legitimationsyrken>>

Du kan jämföra AT-löner på AT-guiden. Se också information om AT-provet på Karolinska Institutets hemsida.

Att tänka på
Det är inte alltid så lätt att få en AT-tjänst. Den genomsnittliga tiden efter det att man är klar med sin läkarutbildningen och fram tills man kan påbörja en AT-tjänst är i Sverige (uppgift från oktober 2017) ca 10,3 månader, men i några kommuner kan väntetiden uppgå till över 2 år, t.ex 25 eller 27 månader. Under tiden man väntar på att kunna påbörja sin AT-tjänstgöring kan man t.ex vikariera som underläkare.

Visste du att...?
Medellivslängd för kvinnor i Sverige är ca 84 år och för män - 81 (uppgift från maj 2018). Prognosen säger att år 2060 ha medellivslängden stigit i över fem år. Källa: scb.se/hitta-statistik.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.