På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Neonatalläkare

Neonatalläkare

Neonatalläkare är en barnIäkare, speciaIist på att vårda förtidigt födda barn och nyfödda barn med svåra sjukdomstiIIstånd, som ofta kräver intensivvård.

Hen arbetar oftast på Neonatalavdelningar inom Barn- och ungdomsmedicin (på nyföddhetsavdelningen där det vårdas nyfödda sjuka samt för tidigt födda barn med varierande vårdbehov, från lättvård till intensivvård). 

NeonataIIäkare "betygsätter" förtidigt födda barn enligt Apgar-skalan (ger dem "poäng" beroende på hur stor chans de har att överleva och hur mycket intensivvård de behöver).

Neonatallärare samarbetar med annan barnkompetent personal såsom dietister, kuratorer, fysioterapeuter m.fl. som aIIa hjäIps åt för att tiIIfredstäIIa barnets och den övriga familjens vårdbehov.

Neonatalavdelningen har ett nära samarbete med BB/förlossning. Målet är att ge en god vård till alla födande familjer och i möjligaste mån undvika separation av barn och mamma.

Om barnet är i behov av en neonatalvård erbjuds även mammorna en sängplats i anslutning till barnets vårdplats. Den som är pappa/partner kan också erbjudas en sängplats. 

För de underburna (förtidigt födda) barnen finns möjlighet att bli utskrivna till neonatal dagvård. Detta sker när neonataIläkare bedömt att barnet är medicinskt stabilt. Man får då komma på regelbundna besök till BB/Neo Dagvårdsmottagning och träffa en barnsjuksköterska samt en barnläkare.

Lilla ordboken
RDS - Respitory Distress Syndrom, som är ett livshotande tillstånd, som påträffas tyvärr rätt ofta hos förtidigt födda barn;
Apgar score (på svenska Apgarskalan eller Apgar-poäng) - är ett poängsystem för bedömning av graden av syresättning av den nyföddes blod - barnet får poäng (från "noll" till 10) beroende på hur bra det har återhämtat sig efter förlossningen. När barnet har fötts, kontrollerar en barnmorska hur många poäng barnet har fått på Apgarskalan; testet togs fram år 1953 av Virginia Apgar (1909-1974), amerikansk läkare, specialist på anestesi & pediatrik.

Visste du att... ?

Världens förmodligen äldsta förstföderska hittils (uppgift från september 2019) är Yerramatti Mangayamma, 74 år från Indien, som, efter en provrörsbefruktning, har fött tvillingar. Källa: tv4.se/nyheterna

Livsviktigt!
SMSlivräddare
är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.
Redan 2010 började systemet användas för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län.
Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Källa: smslivraddare.se.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

5 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.