Miljöpsykolog

Miljöpsykolog

Som miljöpsykolog arbetar du med många olika infallsvinklar, vilka handlar om samspelet mellan människa och miljö. Miljöpsykologi tillhör den grenen av psykologi som kallas för samhällspsykologi.

Forskningen undersöker psykologiska processer kopplat till hur människor påverkar miljön, men även hur miljön påverkar människor. Det kan handla om att förstå hur resurshantering och hållbarhet inom konsumtion, transport eller politiska åtgärdspaket som är relaterade till miljöns, djurs och människors välbefinnande.

Som miljöpsykolog arbetar du med vad det är som möjliggör hållbart beteende och vilka hinder som står i vägen för detta. Miljöpsykologer kan bedriva forskning som fokuserar på miljöbeteenden ur olika perspektiv. 

Miljöpsykologisk kunskap kan tillämpas på olika praktiska områden. T.ex kan miljöpsykologi användas för att påverka konsumenter till att välja hållbara alternativ, designa miljöer som uppmuntrar miljövänligt beteende eller skapa hållbarhetspolicy för företag, organisationer och myndigheter.

Utbildning

Du kan utbilda dig inom miljöpsykologi på Psykologiska institutioner på högskolor/universitet runt om i Sverige.

Är du intresserad av en examen inom miljöpsykologi kan du läsa utbildningar i samhällspsykologi, eftersom miljöpsykologi tillhör den grenen av psykologi som kallas för samhällspsykologi. 

Yrket miljöpsykolog översätts till Environmental Psychologist på engelska.

Övrigt

Det är miljövänligt att äta vegetariskt. Att producera ett kilo kött innebär lika mycket koldioxidutsläpp som att köra bil 25 mil.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.