På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Miljöpsykolog

Miljöpsykolog

Yrkesnamnet "Miljöpsykolog" kan till engelska översättas som Environmental Psychologist.
Miljöpsykologin, som är ett brett ämne med många olika möjliga infallsvinklar, intresserar sig för samspelet mellan människa och miljö. Forskningen avser att undersöka psykologiska processer kopplat till hur människor påverkar miljön, men även hur miljön påverkar människor. Det kan exempelvis handla om att förstå hur resurshantering och hållbarhet inom konsumtion, transport eller politiska åtgärdspaket är relaterade till miljöns, djurs och människors välbefinnande.
Miljöpsykologer intresserar sig, således, för vad det är som möjliggör hållbart beteende och vilka hinder som står i vägen för detta.

Miljöpsykologi tillhör den grenen av psykologi som kallas för samhällspsykologi.

Miljöpsykologer kan bedriva forskning som fokuserar på miljöbeteenden ur olika perspektiv. Forskningen handlar om att undersöka faktorer som anses vara viktiga för miljön och att applicera teorier på ett tillämpat problem. Vissa miljöpsykologer bedriver tvärvetenskaplig forskning i samarbete med andra institutioner och ämnesområden. Miljöpsykologin applicerar psykologiska teorier på samhälleliga frågor, men bedriver också mer grundläggande forskning om mänskligt beteende.

Miljöpsykologisk kunskap kan tillämpas på olika praktiska områden. T.ex kan miljöpsykologi användas för att påverka konsumenter till att välja hållbara alternativ, skräddarsy effektiv miljörelaterad information, skapa hållbarhetspolicy för företag, organisationer och myndigheter; användas av politiska beslutsfattare för att fatta bättre beslut angående utformning av hållbarhet eller användas för att designa miljöer som uppmuntrar miljövänligt beteende.

Utbildning

Det kan finnas möjlighet att utbilda sig inom miljöpsykologi på Psykologiska institutioner på högskolor/universitet runt om i Sverige.  Är man intresserad av en examen inom miljöpsykologi kan man läsa utbildningar i samhällspsykologi, därför att miljöpsykologi tillhör den grenen av psykologi som kallas för samhällspsykologi.

Visste du att...?
Det är miljövänligt att äta vegetariskt (att producera ett kilo kött innebär göra lika mycket koldioxiutsläpp som att köra bil 25 mil, 250 km).

Lilla ordboken
UNEP - Förenta nationernas miljöprogram, ofta förkortat till UNEP (av det engelska namnet United Nations Environment Programme).

Länktips
http://sverigesradio.se/sida/artikel - Miljöpsykologen: "Ödsliga skogar är farliga för barnen"
naturskyddsforeningen.se/nyheter - fem tips från Naturskyddsföreningen, som ger dina kläder ett langre liv
http://sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden från Nationalkommittén för psykologi
http://psy.gu.se/forskning - publikationer om miljöpsykologi på Göteborgs Universitetets hemsida
www.energimyndigheten.se - om Solceller
www.sydsvenskan.se/2015-06-23/miljopsykolog - läs artikeln "Barn behöver ta lite risker".

Visa mer
Visa mindre

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.