Kvalitets- och etikrådgivare

Kvalitets- och etikrådgivare

Till kvalitets- och etikrådgivare kan man vända sig med etiska synpunkter på företagets/organisationens service och tjänster, eller om man vill föreslå förändringar som kan förbättra kvalité i företagets/organisationens arbete.

Både kvalitetsfrågor och etiska frågeställningar har mycket stor betydelse i det professionella yrkesutövande.

Dagens samhällsutveckling innebär bland annat nya och förändrade etiska problem för många yrkesutövare världen över.

I de sedvanliga arbetsuppgifter ingår ofta att kontinuerligt lyfta etikdiskussionerna inom den egna organisationen och hålla företagets / organisationens etiska koder levande, ge chefer och de övriga anställda stöd och vägledning i etiska dilemman och frågeställningar och genom det höja kvalité i företagets arbete.

Utbildning

Kvalitets- och etikrådgivare kan ha mycket varierande utbildningsbakgrund. Ofta har de flera olika utbildningar t.ex socionomprogrammet, journalistutbildningen, juristprogrammet eller kandidatprogram i Offentlig förvaltning samt utbildning i etik, t.ex i form av fristående högskolekurser.

Efter sin högskoleutbildning kan man få möjlighet att delta i något sort traineeprogram, vilket innebär att man börjar arbeta i en kommun eller på ett företag eller inom en organisation och parallellt fortsätter att utbildas i till exempel omvärldsanalys, projektledning, målstyrning eller inom kunskapsområde "arbetslivsetik".

Grundläggande kunskaper får du på flera av gymnasieskolans program.

Andra exempel på vilka utbildningar och tidigare arbetslivserfarenheter kvalitets- och etikrådgivare kan ha:

 • Socionom med bakgrund som socialsekreterare, chef, projektledare och utredare inom socialt arbete
 • Masterexamen i socialt arbete med inriktning på rättsvetenskap
 • Socionom med påbyggnad i form av magisterexamen i etik och socialt arbete; utredare/projektledare på
 • Socialstyrelsen
 • Teologiedoktor och professor
Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.