På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Kvalitets- och etikrådgivare

Kvalitets- och etikrådgivare

Både kvalitéfrågor och etiska frågeställningar har mycket stor betydelse i det professionella yrkesutövande.
Dagens samhällsutveckling innebär bland annat nya och/eller förändrade etiska problem för många yrkesutövare världen över.
Till kvalitets- och etikrådgivare kan man vända sig med etiska synpunkter på företagets/organisationens service och tjänster, eller om man vill föreslå förändringar som kan förbättra kvalité i företagets/organisationens arbete.

I de sedvanliga arbetsuppgifter ingår ofta att kontinuerligt lyfta etikdiskussionerna inom den egna organisationen och hålla företagets/organisationens etiska koder levande; ge chefer och de övriga anställda stöd och vägledning i etiska dilemman och frågeställningar och genom det höja kvalité i företagets/organisationens arbete.

Utbildning

Kvalitets- och etikrådgivare kan ha mycket varierande utbiIdningsbakgrund. Ofta har de flera olika utbildningar t.ex socionomprogrammet, journalistutbildningen, juristprogrammet eller kandidatprogram i Offentlig förvaItning samt utbildning i etik, t.ex i form av fristående högskolekurser.
Efter sin högskoIeutbiIdning kan man få möjIighet att deIta i något sort traineeprogram, vilket innebär att man börjar arbeta i en kommun eller på ett företag eller inom en organisation och parallellt fortsätter att utbildas i till exempel omvärldsanalys, projektledning, målstyrning och/eller inom kunskapsområde "arbetslivsetik".

Andra exempel på vilka utbildningar och tidigare arbetslivserfarenheter kvalitets- och etikrådgivare kan ha:
- Socionom med bakgrund som socialsekreterare, chef, projektledare och utredare inom socialt arbete;
- Masterexamen i socialt arbete med inriktning på rättsvetenskap;
- Socionom med påbyggnad i form av magisterexamen i etik och socialt arbete; utredare/projektledare på
Socialstyrelsen;
- Teologiedoktor och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik.

Länktips

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.