På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

FN-jobb

FN-jobb

FN är en förkortning som står för "Förenta Nationerna". FN -systemet sysselsätter mer än femtio tusen personer över hela världen. Bland de anställda finns många olika yrkesgrupper och kraven på utbildning och erfarenhet varierar kraftigt. Generellt gäller höga krav på utbildning (på lägst magisternivå = fyra årsstudier på högskoIa/universitet). Men det finns även möjligheter för den som genomgår en utbildning eller nyligen avslutat den att få in en fot.

FN består förutom huvud- och underorganen av en rad program och underorganisationer som tillsammans utgör FN-systemet. Det som beskrivs i generella termer här gäller FN:s sekretariat, det vill säga högkvarteret i New York och alla regionala FN-kontor och kommissioner. Liknande förutsättningar gäller dock för FN-systemet i stort. Vid rekrytering ska hänsyn tas till en rättvis geografisk fördelning bland medlemsländerna. FN:s generalförsamling har antagit klara direktiv att främja kvinnor vid rekrytering till sekretariatet för att få en bättre balans mellan män och kvinnor . Funktionshindrade ska ges samma möjlighet som andra.

Oavsett yrkeskategori förväntas de anställda på hög nivå behärska något annat språk förutom engelska. Arbetsspråken i sekretariatet är engelska och franska. De officiella språken i FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

FN:s arbetsområden utgörs av i princip allt som har att göra med fred och säkerhet, utveckling eller mänskliga rättigheter. För att driva alla projekt behövs det inte enbart specialister inom respektive område utan även i stor utsträckning folk som ansvarar för olika stödfunktioner som t.ex administration, ekonomi, IT, logistik, information och juridik.

Rekryteringsbasen för FN är stor: 193 medlemsländer, vilket naturligtvis gör konkurrensen mycket hård. Men det finns en rad möjligheter som kan tjäna som en väg in i systemet. Det handlar dels om praktik, dels om tjänster speciellt anpassade för nyexaminerade och för dig med begränsad yrkeserfarenhet.

Utbildning

Eftersom FN:s arbetsområden är väldigt många går det inte att med säkerhet säga att en viss utbildning skulle bana bättre väg för en FN-karriär än någon annan. Vill du vara taktisk kan du titta närmare på kvalifikationskraven för olika tjänster, praktikplatser, program och hur antagningsproven går till och sedan matcha din utbildning efter det. Internationell erfarenhet kan vara en fördel liksom språkkunskaper på avancerad nivå i engelska och franska, men även något av de andra FN-språken. Något som nämns i detta sammanhang är krav på ”studier relaterade till utveckling”. Dit räknas enligt FN generellt medicin, ekonomi, politik, sociologi, samhällsvetenskap, statistik, internationella relationer, juridik, teknik och IT. Utbildningsvägen till en FN-karriär är alltså bred och det finns stora möjligheter för dig att välja en utbildning som passar dina intressen och förutsättningar. Exempelvis kan man läsa Kandidatprogram i Freds- och UtveckIingsstudier.

Praktik är ett spännande sätt att få kunskap, praktisk erfarenhet och knyta kontakter. Ersättning utgår normalt inte utan det gäller att försöka få stipendium. Genomgående krav är i de flesta fall pågående studier på lägst magisternivå och för det mesta goda språkkunskaper i engelska och/eller franska. Gör inte misstaget att begränsa ditt sökande till praktikprogrammet på FN i New York. Praktikmöjligheter erbjuds på en rad av FN:s organ, program och organisationer och det gäller att lägga ner tid på att leta på de olika hemsidorna i FN-systemet. Praktikprogrammens längd varierar, oftast mellan två till sex månader. Ett fåtal av FN:s organisationer har kontor i Sverige där det också kan finnas praktikmöjligheter. Skulle du inte hitta någon praktikmöjlighet inom FN, sök andra alternativ. Ett tips är f d "Internationella programkontoret" som numera är en del av Universitets- och högskolerådet, som har information om praktik och stipendier.

Rekryteringsprocessen kan se olika ut i FN, men generellt gäller att tjänster utannonseras öppet och att vem som helst som uppfyller kraven kan söka. Ett vanligt sätt att rekrytera till ingångstjänster i FN är genom intagningsprov. Efter avklarat prov placeras du i ett register (roster) varifrån lediga platser fylls på. Detta gäller vissa typer av tjänster hos FN:s flyktingorgan (UNHCR), Världslivsmedelsprogrammet (WFP) med flera organ och program. Ingångstjänster i sekretariatet rekryteras genom nationella uttagningsprov som hålls i ett antal länder varje år i förhållande till representation bland FN-anställda. Detta sätt att organisera proven är ett sätt att se till att alla medlemsländer finns representerade. Vanligt förekommande är även olika typer av program för att slussa in yngre och välutbildade i systemet.

Nationell rekrytering genom Sida
Sida har en nyckelroll i Sverige vad gäller rekrytering och utbildning till internationella tjänster på lägre nivåer. Man ansvarar bl a för rekrytering av JPO:s (Junior Professional Officers) och för andra program som erbjuder möjlighet till internationell karriär. UD rekryterar till högre tjänster inom FN-systemet.

Det finns inte någon samlad databas för jobb och praktik i FN. FN-systemet består av väldigt många organ och program, alla med sina egna rekryteringsmetoder och hemsidor. Lediga internationella tjänster hittar du även hos Forum Syd, Sida och Utrikesdepartementet. Man kan inte utgå ifrån att man i början av din karriär direkt får jobb i FN, ofta behöver man skaffa dig erfarenhet först.

Lilla ordboken
Persona non grata - en latinsk fras som syftar på en person som inte är välkommen. I den formella diplomatiska mening, får status som persona non grata appliceras på en diplomat, eller en medlem av den diplomatiska personalen som bryter mot reglerna för det land där hen är på besök. En person som är diplomat har diplomatisk immunitet mot lagarna i landet. Men om personen bryter mot landets lagar, kan hen förklaras persona non grata och utvisas från landet.
UNEP - Förenta nationernas miljöprogram, ofta förkortat till UNEP (av det engelska namnet United Nations Environment Programme).
WWSF, Women's World Summit Foundation - is an international, not-for-profit, lay, non-governmental organizations (INGO) with UN consultative status (ECOSOC, UNFPA, DPI), which serves the advancement of women's and children's rights and the UN development agenda.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.