På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Europavetare

Europavetare

Europavetare är ett samlingsnamn för ett stort antal personer som arbetar i olika verksamheter med varierande arbetsuppgifter men som ofta inkluderar att analysera företeelser och bidra med att utforma strategier som ska ligga till grund för de konkreta handlingsplanerna.

Europavetare är en generalist, som har kunskaper inom många olika områden.

Arbetsuppgifterna kan variera från en arbetsplats till en annan. Det kan det t.ex. handla om att ha en roll som analytiker utifrån ett idéhistoriskt perspektiv eller på annat sätt ha detta perspektiv med sig i arbetet med att utveckla verksamhetens sätt att agera gentemot kunder, myndigheter och allmänheten i stort.

Utbildning

Europavetare kan ha olika akademiska utbildningar men ofta har de studier ”bakom sig” från Europaprogrammet, som är en generalistutbildning och ger en stor variation av möjligheter inom arbetsmarknaden (mycket beroende på vad studenten själv vill inrikta sig mot).
Profilämnet
Valet av profilämne under utbildning på Europavetarprogrammet är, dock, inte det som definierar europavetarnas karriärutveckling. Profilämnet ger en bredd och nyans och europavetarna kan arbeta inom många olika verksamheter där profilen ofta ger en viss tyngd. Det kan det t.ex. handla om att ha en av yrkesrollerna (se listan nedan) men att analysera utifrån ett idéhistoriskt perspektiv eller på annat sätt ha detta perspektiv med sig i arbetet.
Man kan även ha en annan akademisk utbildning som man kompletterar med kurser inom kunskapsområde europavetenskap.

Här nedan följer ett antal exempel på arbetsuppgifter/yrkesroller som europavetare kan ha:
Administratör
Handläggare
Politiskt redaktör
Politisk sakkunnig
Utredare
Verksamhetsutvecklare
Projektledare
Koordinator
Kommunsekreterare
Internationell samordnare
Sekreterare
Förtroendevald
Forskningsassistent
Informatör
Planeringsledare
Forskare.

Nere finns en lista över vanliga arbetsplatser för europavetare:
Kommuner
Lärosätena: Högskolor och Universitet
EU
Departement
Fackförbund
Tidningar/Media
Internationella organisationer
Non-Governmental Organizations ("icke-statliga organisationer") – vanlig förkortning ”NGO:s”
Myndigheter
Ambassader
Politiska partier
Revisionsbyråer
Konsultbyråer
Kommunikationsbyråer
Privata företag.

Länktips

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.