Politiker

Politiker

En politiker är en person som sysslar med politik, det vill säga offentlig maktutövning genom åsiktsbildning och/eller beslut.
Det går att kategorisera politiker i två fack, yrkespolitiker och fritidspolitiker.

Yrkespolitiker har politik som sin huvudsakliga sysselsättning och får då också sin försörjning från sitt politiska uppdrag eller arbete. Bland valda yrkespolitiker finns exempelvis ministrar, riksdagsledamöter, landstingsråd och kommunalråd.
Till yrkespolitiker räknar man ofta också så kallade politiska tjänstemän - personer som inte är valda men som är politiskt tillsatta tjänstemän i en offentlig förvaltning och som driver politiska mandat, till exempel statssekreterare och olika typer av politisk sekreterare. Till yrkespolitiker kan också räknas partifunktionärer som är anställda tjänstemän i en partiorganisation.

Inom kommunal- och landstingskommunal verksamhet är de allra flesta politikerna så kallade fritidspolitiker. En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid. Exempel på fritidspolitiska uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige eller ledamot av en kommunal nämnd.
Liksom för yrkespolitikern bör man särskilja mellan valda förtroendemän, genom allmänna val och fullmäktigebeslut och övriga politiker såsom lokala klubb- och föreningsordförande etc som väljs av sina medlemmar.

Utbildning

Om man vill bli politiker, bör man hitta ett politiskt parti, vars värderingar man delar och gå med i det. Man arbetar sig sedan uppåt i partiet. Man kan gå interna kurser som anordnas av partiet. Många svenska politiker har eftergymnasiala utbildningar (oftast med samhällsvetenskaplig inriktning).

Ta gärna deI av andra yrkespresentationer, försIagsvis Iäs om yrken SamhäIIsvetare>> och PoIitisk redaktör>> samt Inrikerpolitisk kommentator>>.

Visste du att...?
Innan Fredrik Reinfeldt valde att satsa på politiken, läste han naturvetenskasprogrammet på gymnasiet.

Nyttiga länkar
http://qog.pol.gu.se - an independent research institute within the Department of Political Science at the University of Gothenburg;
www.mfd.se - Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället;
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
www.sydsvenskan.se - läs debattinlägg "De som utsätts ska inte hållas ansvariga...";
www.workwide.se - svenska jobb utomlands;
https://si.se - Svenska Institutet (SI) bygger relationer & skapar förtroende för Sverige i världen;
https://unicef.se - UNICEF Sverige´s hemsida;
www.manskligarattigheter.se
Utrikespolitiska Institutets hemsida - se här>>.

15 liknande yrke(n)