Ambassadör

Ambassadör

En ambassadör är chef för en ambassad och en diplomat av högsta rang. Som en ackrediterad ambassadör innehar man ett diplomatpass* och åtnjuter diplomatisk immunitet**.

I arbetet som ambassadör ingår även de administrativa arbetsuppgifter och förvaltning. Ambassadören rapporterar regelbundet till Stockholm med information och analyser av den politiska och ekonomiska utvecklingen i det landet man arbetar som ambassadör.

Arbetsstyrkan på en svensk ambassad kan variera från en person till över sjuttio personer.

En viktig del av ambassadarbetet är att ge råd och hjälpa svenskar i utlandet. Ambassaden kan exempelvis hjälpa svenskar som blivit utsatta för brott eller förlorat sitt pass vid en utlandsvistelse. Vid större kriser utomlands finns en konsulär beredskapsstyrka som kan rycka ut och hjälpa en ambassad vid behov. Ambassaderna är vanligtvis även delaktiga i utformningen av allmän reseinformation för det landet de verkar i.

-------------------

*Diplomatpass - är en speciell typ av pass som används bland annat av diplomater samt vissa andra "okränkbara befattningshavare" med behov av diplomatisk immunitet, exempelvis statschefer, regeringschefer och ministrar.

**Diplomatisk immunitet - är en form av immunitet som innebär att vissa personer som officiellt representerar en främmande stat i ett värdland är okränkbara, till exempel en ackrediterad ambassadör.

Utbildning

Eftersom ambassadör är i grunden Diplomat.

Diplomater utbildas vid Regeringskansliet och Utrikesdepartementets (UD) diplomatprogram. Utbildningen omfattar två terminer och innehåller både teori och praktik. Inom utbildningen läser man språk och studerar bland annat utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete, krishantering, EU-kunskap och migration samt asylfrågor. Studerande på Diplomatprogrammet får lön under sin utbildning.

Diplomater har ofta en juridisk utbildning i botten. Juridikutbildning finns att läsa på universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Juristutbildningen omfattar 4,5 års studier och man studerar bl.a straffrätt, civilrätt, processrätt, förvaltningsrätt, offentligrätt och skatterätt. För antagning till juristutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i samhällskunskap, historia och svenska.

Även andra högskolestudier kan ligga till grund för att senare kunna bli antagen till Diplomatprogrammet. Exempelvis kan man läsa Kandidatprogram i Freds- och Utvecklingsstudier på Uppsala Universitet.

Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Övrigt

Ambassad - är en statlig organisation som en regering eller ett annat styrande organ etablerar utanför sitt land. Sveriges ambassader är de inrättningar som sköter Sveriges diplomatiska arbete i områden som ligger utanför Sveriges gränser. 

Persona non grata - en latinsk fras som syftar på en person som inte är välkommen. I den formella diplomatiska mening, får status som persona non grata appliceras på en diplomat, eller en medlem av den diplomatiska personalen som bryter mot reglerna för det land där man är på besök. En person som är diplomat har diplomatisk immunitet mot lagarna i landet. Men om personen bryter mot landets lagar, kan den förklaras persona non grata och utvisas från landet.

Årets Europé i Sverige - ett pris som delas ut av Svenska Europarörelsen sedan 1995. Priset delas ut i samband med firandet av Europadagen den 9 maj.
Källa: svenskaeuroparorelsen.se

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  40 Lediga jobb som ambassadör

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.