Stödpedagog

Stödpedagog

Yrkestiteln Stödpedagog är relativt nyetablerad och syftar i första hand på Stödpedagog inom olika LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Du har en yrkesroll som innebär att ge vardagsstöd åt personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar och ansvarar för t.ex. kartläggning av deras förmågor och med att utarbeta genomförandeplaner som lägger grunden för arbetet.

Stödpedagogens kunskap och kompetens kan användas på olika sätt, en del stödpedagoger jobbar på ett mer övergripande plan och kan då även fungera som kunskaps-stöd för att handleda kollegor och andra personer på arbetsplatsen. Tyngdpunkten ligger dock på det nära arbetet med brukaren.

Utbildning

Passande utbildningar kan finnas inom olika skolformer, bland annat inom Yrkeshögskolan.

Arbetsgivarna kräver allt som oftast att man har en eftergymnasial utbildning. De stödpedagogutbildningar som är på eftergymnasial nivå ligger oftast inom yrkeshögskolan.

Som förkunskaper till en yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog behöver man i regel ha gått Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete eller Vård- och omsorgsprogrammet eller att man, åtminstone (som minimikravet), ska ha fått godkänt betyg i antingen den gymnasiala kursen Specialpedagogik 1 eller Utveckling och lärande.

Övrigt

En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  100 Lediga jobb som stödpedagog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.