På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Högskolecentrum Arboga

Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt. Vårt mål är att tillsammans hitta den rätta lösningen för just dig.

Trivsam och respektfull miljö
Inom vuxenutbildningen i Arboga arbetar vi för en trivsam och respektfull miljö där alla mår bra och kan utvecklas. Alla inom vuxenutbildningen har som ansvar att främja likabehandling och aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Vi ska visa respekt för varandra och ha ett demokratiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet.

Våga satsa på kunskap och utveckling!

Vuxenutbildningen i Arboga bidrar till framtidens kompetens

 Våra visioner är följande:

  • Tillgänglig utbildning för alla
  • Kvalificerad personal
  • Individen i fokus
  • Kvalitetssäkrad utbildning
  • Omvärldsbevakning 
Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Högskolecentrum Arboga

Elkraftsingenjör - produktion, distribution och miljö

Studietakt / Ort
100% / Arboga kommun
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
420 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan öppnar
2022-02-01
Ansökan stänger
2022-05-22
VISA MER

Som elkraftingenjör inom starkströmsområdet kommer dina arbetsuppgifter att vara kopplade till det företag du blir anställd av. Kommer du till en elleverantör kan arbetsuppgifter från strömförsörjning i hård väderlek till dataövervakning av en transformatorstation eller ett ställverk gälla.

Som distributionstekniker kan du antingen fungera som arbetsledare för ett gäng montörer eller själv arbeta som kvalificerad eltekniker i linjereparationstjänst.

Är du anställd i ett kraftbyggnadsföretag kan ditt arbete bestå av projektering eller beredning. 

Elkraftingenjör – många möjligheter

Din yrkesroll kan vara t.ex: elkraftingenjör, driftplanerare, drifttekniker, distributionstekniker, konstruktör, beredare/projektör.


Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om hur man alstrar energi och om framtida tänkbara energikällor. Du får färdigheter i att projektera och planera elenergins väg från kraftkälla till konsument. Du får kompetenser att kunna utföra avancerade beräkningar, sköta övervakning, drift och underhåll vid elkraftanläggningar och kunskaper att dokumentera dessa.

Lärande i arbete (LiA)
21 veckor

VISA MINDRE

Specialistundersköterska inom demens

Studietakt / Ort
75% / DISTANS (Arboga kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2024-02-28
2025-02-28
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1.3 år)
Ansökan öppnar
2022-02-01
Ansökan stänger
2022-05-22
VISA MER

Som specialistundersköterska inom demens kommer du ha kunskap om det normala åldrandet och demenssjukdomarna.

Att kunna planera och utföra vården kring den demenssjuka. Kunna utföra och identifiera problem i omvårdnaden. Utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka. Kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom vård och omsorg i den privata och offentliga sektorn. Din yrkesroll blir specialistundersköterska inom demens.

LIA
Lärande i arbete ingår med 4 veckor.

VISA MINDRE

Stödpedagog

Studietakt / Ort
100% / Arboga kommun
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
2022-02-01
Ansökan stänger
2022-05-22
VISA MER

Som stödpedagog kommer du bland annat att kunna planera åtgärder och aktiviteter för den funktionshindrade utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Att kunna identifiera och föreslå olika kommunikationshjälpmedel. Samverka och planera aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom funktionshinderområdet. Att kunna tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt kopplat till det bruknära arbetet.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom omsorgen i den privata och offentliga sektorn. Din yrkesroll blir stödpedagog.

VISA MINDRE

Systemingenjör

Studietakt / Ort
100% / Arboga kommun
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-01
Ansökan stänger
2022-05-22
VISA MER

2-årig yrkeshögskoleutbildning där du efter utbildningen kommer kunna söka arbete som Systemingenjör, Teknisk projektledare eller driftoperatör.

Du kommer att ha kunskap inom på marknaden förekommande nätverks- och transmissionstekniker. Olika IT-säkerhetslösningar och kommunikations stödtjänster, Visualiseringsplattformar och praktiskt och teoretisk felsökning.

LIA
I utbildningen ingår 20 veckor LIA, Lärande i arbete.

VISA MINDRE

Underhållsingenjör-processteknik

Studietakt / Ort
100% / Arboga kommun
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2024-06-07
2025-06-06
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-01
Ansökan stänger
2022-05-22
VISA MER

Underhållsingenjör - ett bristyrke
Som underhållsingenjör inom industrin kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll inom många olika branscher, kunna analysera och tolka mätvärden, kunna bistå vid upprättande av specificerade inköps- och upphandlingsunderlag, kunna läsa och tolka ritningar, veta hur driften går till samt ha god kunskap om hur samarbetet med processoperatörerna skall bedrivas.

Underhållsingenjör – många möjligheter
Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom kärnkraft/värmeverk, pappers. och massaindustri, fordonsindustri, livsmedelsindustri, järn- och stålindustri, gruvindustri, kemi- och platsindustri samt bilindustri.

Lärande i arbete (LIA)
20 veckor på olika företag.

VISA MINDRE