Hälsohögskolan i Jönköping

Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. På Hälsohögskolan förbereds du för en föränderlig framtid i en kreativ studiemiljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda utbildningar som i nationella utvärderingar fått mycket bra omdömen och lyfts fram i massmedia som goda exempel.

På Hälsohögskolan förbereds studenterna för en föränderlig framtid i en kreativ studiemiljö. Utbildningarna har fått mycket positiva omdömen i nationella utvärderingar och lyfts fram i massmedia som goda exempel. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen vid Hälsohögskolan har ett högt anseende nationellt såväl som internationellt.

Våra utbildningar är uppskattade av studenter och har gott anseende hos arbetsgivare. En framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med studenterna för att ständigt kunna förbättra utbildningen. 

Den praktiska delen av utbildningen planeras tillsammans med yrkesverksamma handledare. De liksom vi är mycket måna att du får en bra utbildning och vill att du ska bli den allra bästa medarbetaren efter din utbildning.

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre