Västerås Yrkeshögskola

Västerås yrkeshögskola erbjuder yrkeshögskoleutbildningar av hög kvalitet och du får den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Du utbildas och tränas i såväl verktyg och metoder som personlig utveckling. Det gör att du får en yrkeskompetens och en förmåga att kommunicera sina kunskaper på ett professionellt sätt.

Din studietid hos oss kommer att vara utvecklande och utmanande. Du utvecklas både som person och i din nya profession. Under perioderna för lärande i arbete (LIA) får du möjligheten att knyta många nya kontakter i branschen som kan leda dig vidare till ditt drömjobb.


De flesta av våra utbildningar är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ner 40 timmar/vecka på dina studier. Då utbildningarna är platsbundna innebär det att du är närvarande i skolan och där ett aktivt deltagande förutsätts av dig som studerande.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från branschen. Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att utbildningen har hög kvalitet och motsvarar aktuellt behov av kompetens. Ledningsgruppen ansvar är också att vi som skola följer lagar och förordning.

Våra yh-utbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade under hela studietiden, du behöver dock stå för kostnaderna av  kurslitteratur själv.

Västerås Yrkeshögskola är en del av Västerås stad.

Visa mer
Visa mindre