På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Västerås Yrkeshögskola

Västerås yrkeshögskola erbjuder yrkeshögskoleutbildningar av hög kvalitet och du får den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Du utbildas och tränas i såväl verktyg och metoder som personlig utveckling. Det gör att du får en yrkeskompetens och en förmåga att kommunicera sina kunskaper på ett professionellt sätt.

Din studietid hos oss kommer att vara utvecklande och utmanande. Du utvecklas både som person och i din nya profession. Under perioderna för lärande i arbete (LIA) får du möjligheten att knyta många nya kontakter i branschen som kan leda dig vidare till ditt drömjobb.

Våra utbildningar är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ner 40 timmar/vecka på dina studier. Då utbildningarna är platsbundna innebär det att du är närvarande i skolan och där ett aktivt deltagande förutsätts av dig som studerande.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från branschen. Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att utbildningen har hög kvalitet och motsvarar aktuellt behov av kompetens. Ledningsgruppen ansvar är också att vi som skola följer lagar och förordning.

Våra yh-utbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade under hela studietiden, du behöver dock stå för kostnaderna av  kurslitteratur själv.

Västerås yrkeshögskola är en del av Västerås stad.

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Västerås Yrkeshögskola

Bagare och konditor

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-03
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-16
2024-06-15
Antal poäng
230 YH-poäng (ca 1.2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Kreativ och kunnig personal efterfrågas inom bageri- och konditoribranschen.

Utbildningen Bagare och konditor bygger på kunskaper som förvärvats på Restaurang- och livsmedelsprogrammet med
inriktning bageri på gymnasiet. Här får du får utveckla din kreativitet och initiativförmåga.

Förkunskaperna i de kurser som krävs för behörighet är därför nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kontakt
Linda Åkerman Kolmodin
021-39 98 05

VISA MINDRE

Elkraftsingenjör

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-15
2023-08-14
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
415 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan öppnar
2022-02-08
Ansökan stänger
2022-05-27
VISA MER

Projektering och konstruktion inom elnät och kraftöverföring

Som elkraftsingenjör arbetar du med allt från planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftsanläggningar såväl som driftsättning, service och underhåll. Du effektiviserar produktions- och distributionsanläggningar samt förändringsarbeten som kan leda till ett mer miljövänligare alternativ.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Som elkraftsingenjör arbetar du på ett elnätsbolag, alternativt inom industri eller företag verksamt inom elkraftsområdet.

Kontakt
Christer Öhman - utbildningsledare
021-39 98 06

VISA MINDRE

Flygtekniker B1.1

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2024-06-21
Antal poäng
420 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan öppnar
2022-02-08
Ansökan stänger
2022-05-27
VISA MER

I det här yrket är det viktigt att behålla lugnet i pressade situationer och att både kunna arbeta självständigt och i lag. Flygplan ställer stora krav på noggrannhet och ansvarstagande eftersom det handlar om säkerhet.

Som flygtekniker har du varierande arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan. Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete.

Utbildningen sker i samarbete med Edströmska.

Kontakt
Maria Feltendal
021-39 91 49

VISA MINDRE

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Västerås kommun)
Utbildningsstart
2022-09-05
Utbildningsslut
2023-06-25
KORT YH-KURS
Antal poäng
95 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Denna utbildning riktar sig till personer som redan arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Utbildningen är på distans, 50% studietakt. Laborationer som inte kan genomföras på distans kommer att ske på plats och under kvällstid.

Efter utbildningen ska du ha kompetenser att självständig kunna utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, kunna föreslå förbättringar av reläskyddet i befintligt elnät, självständigt övervaka elnät samt föreslå och genomföra lämpliga åtgärder. Du ska kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt kunna bedöma och föreslå lämplig underhållsfilosofi för anläggningen.

Kontakt
Christer Öhman, utbildningsledare
021-39 98 06

VISA MINDRE

Socialpedagog med inriktning KBT

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-15
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
Antal poäng
425 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan öppnar
2023-02-07
Ansökan stänger
VISA MER

Som socialpedagog har du kompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Utbildningen ger dig en specialisering mot KBT - kognitiv beteendeterapi. Din kommer att arbeta på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting eller inom pedagogiskt inriktade verksamheter.

Utbildningen Socialpedagog med inriktning KBT ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med till exempel behandling, socialt stöd och påverkansarbete, du ges också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.

Kontakt
Helena Johanzon, utbildningsledare
021-39 98 08

VISA MINDRE

Systemtekniker spårfordon

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-08
Ansökan stänger
2022-05-27
VISA MER

Framtiden inom tåg- och järnvägsbranschen erbjuder varierande och utvecklande arbeten. Som systemtekniker av spårbundna fordon arbetar du med felsökning och underhåll på spårbundna fordon. Detta inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik.

Utbildningen passar dig som vill arbeta inom områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Som systemtekniker genomför du bedömningar av det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos fordonet och en viktig del i arbetet är även att planera och organisera arbetsplatsen så att arbetet uppfyller säkerhets- och arbetsmiljökraven på ett betryggande sätt.

Ombord på själva fordonet finns ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet och kommunikation mellan vagnarna. Tekniken är varierande och arbetet utvecklande, det finns många områden att specialisera sig inom. Utbildningen gör att du får en bredd som även går att använda inom andra branscher och förbereder dig för ett utvecklande jobb.

Kontakt
Tony Norén, utbildningsledare
021-39 98 09

VISA MINDRE

Trafiklärare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2023-12-31
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
2022-02-08
Ansökan stänger
2022-05-27
VISA MER

Som trafiklärare får du påverka och utveckla individer så att de blir trygga förare som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats. Arbetsmarknaden behöver dig och du har stora möjligheter till att få arbete direkt efter utbildningen.

I yrket som trafiklärare arbetar du med att organisera och planera lektioner. Du utbildar både i bil och lektionssal, talar inför grupper och handleder elever så att de klarar av utbildningen och tester på vägen mot sitt körkort. I yrket möter du många människor och möts av nya personligheter varje dag.

Kontakt
Tony Norén, utbildningsledare 
021-39 98 09

VISA MINDRE