På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Campus Nyköping

Välkommen till Campus Nyköping

Ett stort nätverk av arbetsgivare, högskolor och myndigheter hjälper oss att fånga upp framtidens behov inom olika yrken. Våra utbildningar är verklighetsförankrade och givande, där lärandet ofta leder till jobb, som i sin tur leder till tillväxt och utveckling i vår region.

Våra utbildningar ser olika ut, men många av dem har en sak gemensamt: de är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetsmarknaden. Det betyder att de som studerar på Campus Nyköping kan vara säkra på att deras kompetens kommer att vara efterfrågad. Det betyder också att företagen kan räkna med utbildade personer som svarar upp mot deras önskemål.

Men även när målet är tydligt måste vägen dit vara spännande. Med engagerade lärare, inspirerande miljö och en välkomnande stad alldeles intill, är Campus Nyköping en levande mötesplats där var och en kan påbörja resan mot ett nytt liv.

Hos oss kan du välja mellan flera olika YH-utbildningar som tar dig raka vägen till en ny karriär!

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Campus Nyköping

Behandlingspedagog

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter och arbetar med människor med bl.a neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller ensamkommande flyktingbarn.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att ta ansvar för ett bättre liv.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Behandlingspedagog
 • Socialpedagog
 • Behandlingsassistent
 • Kriminalvårdare
 • Alkoholrådgivare, -terapeut, -utredare
 • Projektledare socialt arbete

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

 • att värdera, välja och använda aktuella och relevanta utrednings-, och behandlingsmetoder både inom socialt arbete, missbrukarvård och kriminalvård
 • att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning
 • ett kulturkompetent bemötande, dvs ha självinsikt och öppenhet inför kulturella skillnader
 • att utifrån ett pedagogiskt och medvetet förhållningssätt arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett professionellt sätt
 • att göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete
 • att utifrån yrkesrollen bidra till metodutveckling
 • ett evidensperspektiv på metodval och arbetssätt

LIA - lärande i arbete
LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

Många av LIA-platserna ligger på landet och det är därför en fördel med körkort och tillgång till bil.

VISA MINDRE

Elkonstruktör

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-15
2023-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
Antal poäng
315 YH-poäng (ca 3.2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Rätt teknik för att nå ditt drömjobb

Ett ökat byggande av bostäder och andra lokaler kräver installationsingenjörer med både teoretisk och praktiska kunskaper inom elkonstruktion. Nybyggnationer blir alltmer komplexa med högt tekniskt innehåll och höga krav på energieffektivitet. Anställningsbehovet är stort och enligt våra branschkontakter behöver branschen anställa över 700 elkonstruktörer/ingenjörer under de kommande 3-5 åren. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från branschen, vilket garanterar att du får rätt kunskaper. Välkommen till en utbildning för dig som brinner för ny teknik.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen Elkonstruktör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Elkonstruktör
 • Elingenjör

Du har kompetens för att till exempel:

 • Konstruera och projektera en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskravsom föreligger på området inom angiven tidsram.
 • Planera, utföra och ta ansvar för elkonstruktion i projekt.
 • Omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar.
 • Analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar.
 • Samordna installationsprocessen med andra discipliner.

Auktorisation lågspänning (AL)
I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (AL): Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar samt Elmaskiner. När du slutfört utbildningen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om auktorisation lågspänning (tidigare ABL) hos Elsäkerhetsverket.

LIA - lärande i arbete
LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en femtedel av utbildningstiden och genomförs på företag. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och till de kurser som man studerat under perioden före LIA. Lärande i arbete ger förutom mycket viktig praktisk erfarenhet, som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter examen och öppnar nya vägar på arbetsmarknaden.

LIA-platser finns på ett 25-tal företag, varav många finns representerade på flera orter, vilket ökar möjligheterna att få en praktikplats. Exempel på LIA-företag är Projektengagemang och WSP-group.

VISA MINDRE

Elkraftingenjör

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-15
2023-08-01
Utbildningsslut
2025-02-28
2026-02-28
Antal poäng
280 YH-poäng (ca 2.8 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Öka dina möjligheter till både jobb och spänning

Behovet av elkraftingenjörer är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftingenjör och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet.

Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftingenjör och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till idrifttagning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft.

Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft.

Utbildningens mål
Ubildningen leder till: Yrkeshögskoleexamen Elkraftingenjör.

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta inom konsultbolag, nätbolag och industrier/företag verksamma inom området elkraft. Du kan arbeta som bland annat:

 • Elkraftingenjörer
 • Elingenjör
 • Elkrafttekniker

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

 • Utveckling, effektivisering och optimering av elkraftanläggningar.
 • Identifiera och analysera förbättrings-, och problemområden och föreslå lösningar för dessa med utgångpunkt från kvalité-, säkerhet-, ekonomi och miljöhänseende.
 • Planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar.
 • Idrifttagning, drift och service av elkraftanläggningar.
 • Planera och driva projekt och uppdrag inom elkraft.

LIA - lärande i arbete
LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och genomförs på företag. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och till de kurser som man studerat under perioden före LIA. Lärande i arbete ger förutom mycket viktig praktisk erfarenhet, som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter examen och öppnar nya vägar på arbetsmarknaden. LIA-platser finns på ett tiotal företag, varav några finns representerade på flera orter, vilket ökar möjligheterna att få en praktikplats nära din hemstad. 

Fullständig auktorisation (A)
I utbildningen ingår teorikurserna för fullständig auktorisation: Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, Elmaskiner samt Högspänning. När du slutfört utbildningen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om fullständig auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

VISA MINDRE

Equiterapeut

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-15
2023-08-01
Utbildningsslut
2025-07-01
2026-07-01
Antal poäng
600 YH-poäng (ca 3 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Den här utbildningen är perfekt för dig som vill jobba med kvalificerad rehabilitering av hästar!

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och utgörs av tre års heltidsstudier. Utbildningen är framtagen tillsammans med erfarna yrkesutövare och företag och personer inom hästnäringen och kvalitetsgranskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Efterfrågan på välutbildade Equiterapeuter ökar i takt med att hästsporten växer och arbetsmarknaden ser ljus ut för dig som vill arbeta med rehab av hästar på professionell nivå.

Equiterapeuten arbetar med rehabilitering av hästar efter veterinärdiagnos inom samtliga hästsporter och med friska hästar i förebyggande syfte. Ofta driver man eget företag och kunderna är travtränare, galopptränare, ryttare inom olika discipliner samt veterinärer och veterinärkliniker. Det är vanligt att equiterapeuten tecknar långa kontrakt med stall och veterinärkliniker.

Utbildningen till Equiterapeut leder till specialiserade kunskaper om hästens anatomi och rörelseapparat samt om olika metoder för att behandla hästar med avvikelser i rörelseapparaten.

I utbildningen får du orientera dig i aktuell forskning och utvecklingsfrågor inom området. Du får kunskaper om och överblick över angränsande områden så som träning av häst inom olika discipliner och kunskaper om vedertagen nomenklatur i veterinärdiagnosen.

Du lär dig planera och utföra friskvård på hästar i förebyggande syfte samt rehabilitering på hästar efter veterinärdiagnos. Detta kräver att du kan identifiera problemområden och lösa sammansatta problem genom att analysera hästens förutsättningar, utföra beprövade undersökningsmetoder, bedöma behovet av och genomföra manuella behandlingar anpassade till den enskilda hästen.

Du samarbetar med andra yrkeskategorier och får lära dig att avgöra var gränsen går för den egna kompetensen och när veterinär eller andra yrkeskategorier skall kopplas in. Detta kräver att du kan värdera den information som du får genom olika undersökningsmetoder med hänsyn till djuretik, vetenskap och evidens, samt att du tar ansvar för sina ställningstaganden.

I examensarbetet utför du självständigt analys och behandling av häst, ger hemgångsråd och förklaringsmodell till hästägaren samt en förklaringsmodell för veterinär, inklusive anamnes. Genom att utforma en av förklaringsmodellerna på engelska kommunicerar den studerande på ett främmande språk. Examensarbetet ger även insikt i ett reflekterande arbetssätt vilket ger dig möjlighet att självständigt behandla innehåll som leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrkesområdet.

VISA MINDRE

Medicinsk sekreterare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Bli betydelsefull på mer än ett sätt

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen.

Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Medicinsk sekreterare.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Medicinsk sekreterare
 • Vårdadministratör
 • Läkarsekreterare

Du  har kompetens för att arbeta med till exempel:

 • att självständigt ansvara för en säker och regelriktig patientrelaterad administration och dokumentation
 • patientadministrativt system
 • datorn som arbetsredskap; Officepaketet, korrekt tangentbords-teknik, informationssökning
 • ett professionellt bemötande av patienter och kollegor
 • att bidra till verksamhetsutveckling inom framför allt det vårdadministrativa området
 • att vara behjälplig i budgetarbete och ekonomisk planering.

LIA - Lärande i arbete
LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden.

VISA MINDRE

Medicinsk sekreterare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Bli betydelsefull på mer än ett sätt

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen.

Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Medicinsk sekreterare.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Medicinsk sekreterare
 • Vårdadministratör
 • Läkarsekreterare

Du  har kompetens för att arbeta med till exempel:

 • att självständigt ansvara för en säker och regelriktig patientrelaterad administration och dokumentation
 • patientadministrativt system
 • datorn som arbetsredskap; Officepaketet, korrekt tangentbords-teknik, informationssökning
 • ett professionellt bemötande av patienter och kollegor
 • att bidra till verksamhetsutveckling inom framför allt det vårdadministrativa området
 • att vara behjälplig i budgetarbete och ekonomisk planering.

LIA - Lärande i arbete
LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden.

VISA MINDRE

Musik- & Eventarrangör

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-16
2025-06-16
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

En upplevelse som tar dig dit du vill

Inom upplevelseindustrin råder det stor brist på personal som har både gedigen teoretisk bakgrund och praktisk erfarenhet från branschen.

Musik- och eventarrangörutbildningen på Campus Nyköping är Sveriges främsta för dig som vill jobba som exempelvis projektledare, producent, artistmanager eller eventarrangör inom TV, sport eller musik. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med vårt handplockade nätverk inom branschen och kombinerar relevant praktik med teoretisk grundkunskap. Välkommen till en utbildning med ett nätverk och ett innehåll som tar dig rätt ut i upplevelseindustrin.

Utbildingens mål
Utbildningen leder till: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Musik-och eventarrangör.

 • Leda projekt inom musik- och eventbranschen. Kunna skapa, planera, genomföra, och utvärdera evenemang.
 • Arbeta som artistmanager
 • Identifiera och utveckla affärsmöjligheter inom musik- och eventbranschen

Du har färdigheter i att:

 • Arbeta i projektform 
 • Arrangera evenemang och turnéer
 • Hantera säkerthetsfrågor vid evenemang ur ett projektledarperspektiv
 • Hantera produktionsteknik ur ett projektledarperspektiv
 • Välja strategier och kanaler för en marknadsföringskampanj.
 • Paketera och sälja in ett projekt/event/artist
 • Tilllämpa kommunikations- och presentationsteknik
 • Tillämpa projektekonomi i musik och eventbranschen. Producera affärsplan och koppla sponsring till ett evenemang.
 • Utforma olika typer av branschrelaterade dokument på svenska och engelska
 • Producera och förvalta musikakter
 • Hantera branschrelaterad juridik ur ett projektledarperspektiv

LIA - lärande i arbete
LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. LIA:n utgördrygt en fjärdedel av utbildningstiden och genomförs termin två och fyra. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden.

VISA MINDRE

Professionella samtal

Studietakt / Ort
25% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
Utbildningsslut
2023-06-09
KORT YH-KURS
Antal poäng
50 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Den här kursen riktar sig till dig som vill utveckla din samtalsteknik och kunna arbeta med människor i behov av professionellt stöd. Du får verktyg och kunskaper för att kunna genomföra professionella samtal och stötta människor i svåra situationer.

Efter avslutad kurs har du kompetenser att:

 • Självständigt ta ansvar för att planera, genomföra och utvärdera de samtal som ingår i klientarbetet.
 • Bedöma när, var och hur samtal ska föras, vilka som ska delta, vilken typ av samtal som krävs för klientens utveckling.
 • Se sin egen påverkan på klientmöten och utifrån detta kunna förändra sitt förhållningssätt om så krävs.
 • Tillämpa etiska ställningstaganden på samtal och i möten med klienter.

Kursen omfattar 50 YH poäng, 25% studiefart och fördelas på 4 kurser som alla ger verktyg för att kunna utföra professionella stöttande samtal. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och utbildningens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid. 

För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten.

VISA MINDRE

Projektledare Elteknik

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-15
2023-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
Antal poäng
280 YH-poäng (ca 2.8 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Goda möjligheter till ett jobb där det är du som leder

Inom elteknik är efterfrågan stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Du som idag är elektriker kan vidareutbilda dig på distans, samtidigt som du arbetar, och få kunskaper inom bland annat elteknik, entreprenadjuridik, projektekonomi och arbetsledning. I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (A)

Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att få ett spännande jobb som projektledare i en bransch som ständigt ropar efter ny kompetens. Utbildningens innehåll är format i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen att komma vidare.

Goda framtidsutsikter
Efterfrågan är stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Efter avslutad utbildning har du med andra ord goda chanser att få ett spännande jobb.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till: Yrkeshögskoleexamen Projektledare elteknik.

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

 • Projektledare elteknik
 • Elkonsult

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

 • Planera och leda kvalificerade installationsarbeten
 • Ansvara för entreprenadupphandlingar
 • Dimensionera och projektera elektriska anläggningar
 • Ansvara för entreprenadupphandlingar och entreprenad åtaganden

Utbildningens innehåll
Affärsmannaskap, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, Elinstallationer i byggnader, Elkonstruktion CAD, Elmaskiner, Entreprenadjuridik, Introduktionskurs, Kraftelektronikkretsar, LIA 1 och 2, Ledaren och individen, Tillämpad matematik, Projektledning grund, Projektledning fortsättning, Teknik grund, Regler och standarder.

Auktorisation lågspänning (AL)
I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (AL): Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar samt Elmaskiner. När du slutfört utbildningen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om auktorisation lågspänning (tidigare ABL) hos Elsäkerhetsverket.

VISA MINDRE

Specialistbarnskötare

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Bli specialist och bidra till utveckling

Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Under utbildningen lär du dig som idag arbetar som barnskötare att jobba med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål, huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Ett ansvarsfullt jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt utför projektarbete i barngrupp. Du kommer också utveckla din förmåga att handleda förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till: yrkehögskoleexamen Specialistbarnskötare

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

 • Specialistbarnskötare

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

 • Planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
 • Planera och genomföra projektarbeten 
 • Handledning 
 • Stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget

Vidare har du kompetenser för att:

 • Använda digitala verktyg i undervisning och dokumentation
 • Handla efter demokratiska värden samt kommunicera och förankra förskolans värdegrund
 • Bedriva undervisning utifrån ett utforskande förhållningssätt 

Utbildningens innehåll och upplägg
Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

LIA - lärande i arbete
LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

VISA MINDRE

Specialistundersköterska-demens

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
Utbildningsslut
2024-07-31
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Bli specialist på något mycket betydelsefullt

Varje år insjuknar ca 25 000 personer i demenssjukdom och antalet väntas stiga med den åldrande befolkningen. Bristen på specialistutbildade undersköterskor inom demenssjukdom är stor. Det här är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska.

Som specialistundersköterska har du ett ansvarsfullt jobb där du arbetar för att ge demenssjuka en bättre tillvaro. Du fungerar också ofta som handledare för kollegor, utvecklar och kvalitetssäkrar arbetet inom äldreomsorgen.

Under utbildningen får du kunskaper om behandlingsmetoder, neuropsykiatriska tillstånd och vård i livets slut bland annat. Välkommen till en ovanligt betydelsefull utbildning.

Utbildningen leder till: yrkeshögskoleexamen Specialistundersköterska-demens

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

 • Specialistundersköterska inom demensområdet

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

 • Omvårdnad och läkemedelshantering
 • Dokumentation, kvalitetssäkring och utvecklingsarbete
 • Planera vårdåtgärder istället för farmakologiska åtgärder

Vidare har du kompetenser för att:

 • Bemöta, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och dess närstående utifrån ett salutogent, personcentrerat och etiskt förhållningssätt
 • Systematiskt dokumentera på en god språklig nivå
 • Samarbeta i och handleda team och arbetsgrupper
 • Genomföra känsliga och svåra samtal
 • Självständigt utföra förbättringsarbete inom kompetensområdet och följa upp resultatet

Utbildningens innehåll och upplägg
Utbildningen är ca 2 år lång och läses på distans. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta jobba samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och litteraturstudier. 

LIA - lärande i arbete
LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 1/3 av utbildningen.

VISA MINDRE

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2024-07-31
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

En vidareutbildning som hjälper dig att stödja andra

Inom den privata och offentliga vården finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver verksamhet.

Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet. Välkommen till en utbildning där du verkligen behövs.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Du har komptens att arbeta med till exempel:

 • driva utvecklingsarbete i boende/daglig verksamhet
 • verka som handledare eller utöva mentorskap för kollegor
 • bidra med medveten pedagogisk och etisk kompetens i möte med såväl brukare som anhöriga

LIA - lärande i arbete
LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. 

VISA MINDRE

Systemutvecklare.NET

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Kompetensbristen är idag en av branschens stora utmaningar. Som systemutvecklare arbetar du med att fram nya och utveckla befintliga IT-system och är en central kompetens för den digitala utvecklingen. I din roll som systemutvecklare planerar, utför och identifierar du resursbehov för att genomföra specialiserade arbetsuppgifter som att utveckla applikationer, system och arbeta efter agila arbetsmetoder.

Välkommen till en utbildning som tar dig med på den digitala utvecklingsresan.

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

 • Systemutvecklare
 • Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om:
 • Molntjänster
 • Databaser
 • Ramverken .NET och NET Core
 • Frontend-ramverk
 • WebAPI, REST

Vidare har du kompetenser för att:

 • Utveckla webbapplikationer i C# med ASP.NET Core
 • Utveckla applikationer i C# med .NET framework och .NET Core
 • Arbeta efter agila arbetsmetoder med applikationsutveckling
 • Självständigt kunna utveckla system, applikationer och databaser med programmeringsmetoder, driftsätta och exekvera i och utanför en molnmiljö.

Utbildningen är platsförlagd på heltid under två år och kan läsas i Nyköping eller Eskilstuna. Undervisningen varvar med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

VISA MINDRE

Systemutvecklare.NET

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Kompetensbristen är idag en av branschens stora utmaningar. Som systemutvecklare arbetar du med att fram nya och utveckla befintliga IT-system och är en central kompetens för den digitala utvecklingen. I din roll som systemutvecklare planerar, utför och identifierar du resursbehov för att genomföra specialiserade arbetsuppgifter som att utveckla applikationer, system och arbeta efter agila arbetsmetoder.

Välkommen till en utbildning som tar dig med på den digitala utvecklingsresan.

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

 • Systemutvecklare
 • Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om:
 • Molntjänster
 • Databaser
 • Ramverken .NET och NET Core
 • Frontend-ramverk
 • WebAPI, REST

Vidare har du kompetenser för att:

 • Utveckla webbapplikationer i C# med ASP.NET Core
 • Utveckla applikationer i C# med .NET framework och .NET Core
 • Arbeta efter agila arbetsmetoder med applikationsutveckling
 • Självständigt kunna utveckla system, applikationer och databaser med programmeringsmetoder, driftsätta och exekvera i och utanför en molnmiljö.

Utbildningen är platsförlagd på heltid under två år och kan läsas i Nyköping eller Eskilstuna. Undervisningen varvar med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

VISA MINDRE

Tandsköterska

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
2025-02-28
Antal poäng
325 YH-poäng (ca 1.6 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Spikrak väg mot ett framtidsjobb med bett

Runt om i landet råder stor brist på tandsköterskor - de närmaste tio åren kommer över 6 000 nya tandsköterskor att behöva rekryteras enligt SKL. Som tandsköterska jobbar du bland annat med att assistera vid tandvårdsbehandlingar, göra tandhälsokontroller, förbereda behandlingar, ge lokalbedövning och utföra enklare fyllningar.

Efter utbildningen, som är utformad i nära samarbete med både Folktandvården och privata tandläkare, kommer du att ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som tandsköterska på en tandvårdsklinik. Yrket passar extra bra för dig som gillar att vara en del i ett team och ha mycket kontakt med människor, men som också har förmågan att ta ansvar för den administrativa delen av arbetet. Välkommen till en utbildning som gör dig tusenfalt efterfrågad.

Utbildningen är på heltid och distans med tre obligatoriska träffar/termin på Campus Nyköping.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till: Yrkeshögskoleexamen Tandsköterska. Efter avslutad utbildning har du kompetens för att arbeta som tandsköterska.

Du kan arbeta med uppgifter, som till exempel:

 • assistera vid tandvårdsbehandlingar
 •  förbereda behandlingar, blanda material och sterilisera instrument.
 • tandhälsoinformation
 • putsning, tandhälsokontroller, avtryckstagning och fluorbehandling
 • ge lokalbedövning och göra enklare fyllningar under överseende av tandläkare
 • administration

LIA - lärande i arbete
LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 1/5 av utbildningen.

VISA MINDRE

Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-21
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
380 YH-poäng (ca 1.9 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Efterfrågan på närodlad och hållbart producerad mat är enorm och Trädgårdsmästare med kunskap om affärer och entreprenörskap behövs för att kunna möta den.

För att odla hållbart - både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv - behövs kunskaper hos odlarna.

Den här utbildningen till Trädgårdsmästare genomförs på distans med fysiska träffar i perioder och är framtagen med hjälp både stora nationella aktörer såsom Ica och Coop, lokala föreningar, kommuner och företag såsom exempelvis Stolt Mat i Sörmland, Sörmlands Matkluster, Agro Sörmland, Region Sörmland, LRF och Hushållningssällskapet.

Utbildningen ges på heltid och med ett distansupplägg som innebär att klassen delas in i grupper som under odlingssäsongen turas om att vara på plats veckovis, var fjärde vecka på Öknaskolan utanför Nyköping.

Utbildningen riktar sig till dig som vill driva ett  lönsamt företag inom gröna näringar.

VISA MINDRE

VVS-ingenjör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2024-07-31
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Utbildningsorter / DISTANS: 2-3 träffar/termin i Nyköping eller på någon av orterna: Gävle, Hudiksvall, Hässleholm, Lidköping, Mora eller Oskarshamn

Raka rör in i en bransch där möjligheten till jobb är ovanligt stor

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma VVS-, kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Du kan arbeta både inom bygg- och anläggningsbranschen och på konsultföretag.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor brist på VVS-ingenjörer, så efter avslutad utbildning kommer du att vara minst sagt efterlängtad.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskolexamen VVS-ingenjör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • VVS-ingenjör 
 • VVS-konstruktör

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

 • projektering av vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet
 • projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö
 • ansvara för vvs-konstruktioner i projekt
 • projektering och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.

LIA – lärande i arbete
LIA, eller praktik, utgör ca 1/4 av utbildningen. Du gör din LIA inom branschen på företag som ingår i utbildningens nätverk. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk, som senare kan leda till arbete.

VISA MINDRE