East Sweden Business School, ESBS

East Sweden Business School (ESBS) är idag Norrköpings största aktör vad gäller YH-utbildningar. Vi har lång erfarenhet av utbildningsbranschen. Vår verksamhetsvision är att kunna bidra med kompetens och skapa förutsättningar för våra studerande, samt att få det anställande näringslivet att växa. 

Vi har lång erfarenhet inom utbildningsbranschen och har många specialkompetenser. Vi har en tydlig bild av vad en bra utbildning bör innehålla. En förutsättning för att du ska få med dig bestående kunskaper och färdigheter från en utbildning är att det måste vara är roligt att studera.

Det viktiga är att en utbildning är aktuell och kopplad till den framtida yrkesrollen, lärandet ska hela tiden kännas relevant och bidra till ökad kompetens och kunskap inom arbetsområdet.

Genom vårt samarbete med branschexperter och kunniga inom de olika yrkesrollerna kan vi säkerställa att vi erbjuder utbildningar som kan leda till en framtida anställning.

Välkommen till oss!

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos East Sweden Business School, ESBS

Byggledare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-05-31
2025-06-30
Antal poäng
410 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Vill du vara ”spindeln i nätet”, ta ansvar och lösa problem?
Utbilda dig i så fall till byggledare, arbetsmarknaden ser ljus ut.

Regionens tillväxt är stark och det kommer att byggas mycket under ett antal år. Infrastrukturprojekt som Ostlänken kommer att föra med sig om- och nybyggnadsprojekt som bidrar till ökad efterfrågan på personal med byggledarkompetens.

Att arbeta som byggledare är en ansvarsfull uppgift och du kommer att kunna ha det övergripande ansvaret för planering, produktion och uppföljning samtidigt som du kan komma att ha personalansvar. Du kan exempelvis arbeta som byggledare på entreprenörsidan men även som t ex projekt-/byggledare på ett konsultföretag, fastighetsbolag eller inom en kommun/myndighet. Oavsett var du hamnar så kommer du säkert att kunna jobba med projektledning och då ha ansvar för tidsplan, budget och kvalitet.

För att lyckas i yrkesrollen behöver du tycka om att arbeta tillsammans med andra, ha naturliga ledaregenskaper och gilla att lösa problem.

I utbildningen ingår 24 veckors praktik. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till ca 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand med inlämningsuppgifter och grupparbeten. Utbildningen berättigar till studiemedel.

VISA MINDRE

Drifttekniker

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-07
Utbildningsslut
2024-06-07
2025-06-13
Antal poäng
415 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Branschen efterfrågar skickliga tekniker, vill du bli en av dem?
Utvecklingen av kraft-, värme- och energiteknik går snabbt framåt. Det krävs kompetens för att förstå helheten i anläggningarna. En drifttekniker behöver exempelvis ha kunskaper i ledarskap och gruppdynamik, styr- och reglerteknik samt kemi och miljö för att säkra en bra och miljövänligare produktion.

Efter studierna kan du arbeta som exempelvis drifttekniker, driftledare eller processtekniker. I din framtida yrkesroll ingår du i ett skiftlag som ansvarar för driften av anläggningarna. Dina arbetsuppgifter kan bestå av rondering, driftomläggningar och förebyggande underhåll, men även driftövervakning från kontrollrum.

I utbildningen ingår 26 veckor praktik. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till ca 2,5 sammanhängande dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand med inlämningsuppgifter och grupparbeten. Utbildningen berättigar till studiemedel.

VISA MINDRE

Entreprenadingenjör

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-29
Utbildningsslut
2024-06-07
Antal poäng
415 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Passar dig som gillar att planera, samordna och som tycker om sociala relationer. Drivkraft och affärssinne är dina personliga egenskaper.

En entreprenadingenjör har en nyckelroll i byggprocessen. Du arbetar ofta nära ledande personal som t ex platschefen och är ett stöd kring planering, inköp, ekonomi och uppföljning i bygg- eller anläggningsprojekt. I rollen möter du många andra människor och det ställer krav på samarbete och förmåga till kommunikation.

Som entreprenadingenjör sitter du ofta med på bygg- och ekonomimöten. Som entreprenadingenjör behöver du ha kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, entreprenadjuridik, kalkyl- och produktionsplanering, logistik samt projektekonomi. Du behöver kunna använda digitala verktyg i olika skeden av projekt och även kunna värdera och välja material och metoder utifrån miljöhänsyn. Du upprättar planeringsunderlag, anbuds-och produktionskalkyler, jobbar med inköp och med att skriva avtal. Du sammanställer prognoser och kostnadskalkyler.

I utbildningen ingår 26 veckors praktik. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med inlämningsuppgifter och grupparbeten. Utbildningen berättigar till studiemedel.

VISA MINDRE

Mätningstekniker

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
Utbildningsslut
2024-06-14
Antal poäng
415 YH-poäng (ca 2.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Som mättekniker har du en viktig och ansvarsfull roll i byggprocessen. Du utför mätningar i många olika sammanhang. Inmätning, utsättning, terrängmodeller vid byggnation av broar, vägar och andra mark- och anläggningsjobb.

Mätningsteknikern använder tekniska instrument såsom totalstation och GPS och man mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. Arbetet är varierande och mycket självständigt och kräver förstås noggrannhet så att saker och ting blir rätt placerat. Arbetet är självständigt och det ställer krav på kommunikativ förmåga. I arbetet ingår det atta sammanställa, analysera och presentera information.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om mätteknikerns roll i samhällsbyggnadsprocessen, hur mätdata fångas och används i byggande och projektering. Du kommer att ha kunskaper om olika säkerhets- och skyddsföreskrifter som tillämpas inom yrkesområdet. Du har färdigheter i att självständigt kunna använda moderna geodetiska instrument och att kunna bedöma vilken typ av mätning som är lämplig. Du får kompetenser för att kunna sammanställa, analysera och presentera information. 

I utbildningen ingår 24 veckors praktik. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med inlämningsuppgifter och grupparbeten. Utbildningen berättigar till studiemedel.

VISA MINDRE