YrkesAkademin


YrkesAkademins utbildningar hjälper människor att hitta jobb eller byta karriär

YrkesAkademin utbildar drygt 10 000 personer årligen. Våra yh-utbildningar är anpassade till arbetsmarknaden och vi samarbetar med företagen för att kunna ge relevant och aktuell utbildning. Utbildningarna anpassas också i takt med att behoven ändras. Detta samarbetet främjar både arbetsgivare och dig som framtida arbetstagare.

YrkesAkademin är Sveriges största leverantör av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar. Vi utbildar inom många olika branscher som fordon, industri, service, turism och vård. Inom vilket område vill du utbilda dig?


Yrkeshögskolan
Våra yh-utbildningar leder till arbete och våra lärare har bred erfarenhet inom yrket de utbildar i.


LIA, Lärande i arbete (praktik) ingår i samtliga utbildningar. En fjärdedel av din utbildning gör du på en praktikplats och samtidigt skapar du viktiga kontakter med arbetsgivare. Ofta leder praktiken till anställning efter avslutad utbildning.

Inom ramen för projektet Erasmus+ kan vi erbjuda dig som studerar på YrkesAkademins yrkeshögskola möjligheten att genomföra en period av praktik inom EU.

De flesta av våra yh-utbildningar är på distans, vilket innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker schemalagda seminarier ett par gånger i veckan, med utbildare, i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske. Utöver det här planerar du själv dina studier.

Det du behöver när du pluggar på distans på YrkesAkademin är:

  • Dator (ej mobil eller platta)
  • Fast uppkoppling till Internet
  • Webbkamera (gärna extern)
  • Headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset)


De flesta yh-utbildningar är mellan ett och två år långa. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 200 poäng är ett års heltidsstudier, medan 400 poäng är två år. 100 yh-poäng motsvarar 30 högskolepoäng.


Välkommen till YrkesAkademin!

Visa mer
Visa mindre