Campus i12

CAMPUS i12 är den lilla skolan som erbjuder UTBILDNINGAR SOM MÖTER FRAMTIDENS BEHOV!

Vi ligger i staden Eksjö i Småland och erbjuder Yh-utbildningar inom visualisering för 3D-artister och Technical artists, behandlingspedagog inom området för neuropsykiatri och dessutom studiegrupper för högskoleprogrammen sjuksköterskor och förskollärare.

Att studera på Campus i12 i Eksjö innebär studier i en historisk miljö bland 100-åriga ekar, fantastiska naturmiljöer och inspirerande lokaler.

Campus i12 är en liten skola med stora möjligheter med utbildningar för framtiden. Vi har möjlighet att ge studenterna fri tillgång till lokaler och utrustning för att kunna bli så bra som möjligt.

Våra studenter är drivna och engagerade och de får gärna göra egna projekt på sidan om skoluppgifterna. Det kan vara filmer, modeller osv. Mycket av arbetet är praktiskt och många arbeten görs i grupp.


Hur kan en skolvecka se ut?
De studerande har föreläsningar- och handledningsdagar upp till fyra dagar i veckan. Upplägget kan exempelvis vara föreläsning på förmiddagen och handledning på eftermiddagen. Beroende på föreläsare kan upplägget se lite annorlunda ut.

Dagarna fylls med föreläsningar, handledning och eget arbete. Föreläsarna arbetar ofta i branschen och kommer hit för kortare och ibland längre tid och har alltid aktuella kunskaper - alltså den kompetens som branschen behöver just nu. Ofta går föreläsaren igenom ett moment och sedan får studenterna arbeta med en uppgift under handledning.

Dagar utan föreläsningar innebär studier under eget ansvar. De studerande har tillgång till skolans lokaler alla dagar i veckan och därför är det många som sitter här på kvällarna och även på helgerna för att delvis fokusera på sina studier men också delta i den gemenskapen som klasserna har.

Redovisning av projekt; resultaten redovisas inför de andra i klassen (och ibland även branschfolk eller andra klasser) och får feedback.


Upplägg och planering
Vi använder plattformen Canvas via Jönköping University och där kan de studerande se aktuella kurser och information om vilka moment som krävs för att klara av kursen. Uppgifterna laddas även upp där och vi arbetar alltid med deadlines.

För mer information är du alltid välkommen att kontakta oss, [email protected]


Välkommen till Campus i12!

Visa mer
Visa mindre