På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder en stor bredd av utbildningar som leder till jobb direkt efter examen. Alla våra utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch och uppdaterade efter arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens. Vi ser till att du kommer rätt in i näringslivet!

Det är aldrig för sent att utbilda sig eller bara skaffa ett ”kvitto” på det man redan kan. Med hjälp av våra yh-utbildningar får du den spetskompetens som krävs av framtidens arbetsgivare och som gör dig än mer anställningsbar.

Vi har flera utbildningar inom exempelvis turism, restaurang, trädgård och vård. Dina distansstudier varvas mellan fysiska och digitala träffar.

I alla utbildningar kommer du nära verkligheten i form av case och branschföreläsningar. Detta gör att du under utbildningen bygger upp ett väl utvecklat kontaktnät i branschen. LIA eller projektarbete i samarbete med branschen tar också lärandet till en ny nivå och skapar ytterligare kontakter.

Kompetens och flexibilitet är vår idé. Kunskap och färdighet vårt mål!

Varmt välkommen till oss!

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Akademi Båstad Yrkeshögskola

Dagvattenhantering i utemiljö

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Båstads kommun)
Utbildningsstart
2022-10-24
Utbildningsslut
2023-03-10
KORT YH-KURS
Antal poäng
50 YH-poäng (ca 0.5 år)
Ansökan öppnar
2022-02-01
Ansökan stänger
2022-08-14
VISA MER

Kursen riktar sig till yrkesverksamma, ex. arbetsledare och personal inom anläggning, skötsel och utemiljödesign inom offentlig och privat sektor som vill kompetensutvecklas inom dagvattenhantering i den mindre skalan. Under kursen behandlas olika dagvattenlösningar för en hållbar anläggning och skötsel av utemiljöer och hur dessa kan implementeras i miljön.

Kursen ger verktyg för att bidra till att nå flera av de vattenmål som FN och Riksdagen satt upp, ex. grundvatten av god kvalitet, levande vattendrag, myllrande våtmarker, gynna ekosystem, biologisk mångfald och hållbara städer.

VISA MINDRE

Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Båstads kommun)
Utbildningsstart
2022-10-24
Utbildningsslut
2023-02-17
KORT YH-KURS
Antal poäng
50 YH-poäng (ca 0.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel eller anläggning av utemiljö och vill kompetensutveckla dig inom ekosystemtjänster och bland annat lära dig mer om hur dessa kan implementeras.

Under utbildningen får de studerande lära sig mer om de hållbara lösningar. De ges möjlighet att utgå från sin egen närmiljö för att sedan kunna applicera de erhållna kunskaperna direkt inom de befintliga verksamheter. Denna 20 veckor långa utbildning på halvfart ökar din kompetens för att arbeta med anläggning och förvaltning av framtidens utemiljöer!

VISA MINDRE

Koordinator inom besöksnäringen

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-21
Utbildningsslut
2024-05-24
2025-05-23
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Koordinator inom besöksnäringen är en bred utbildning med många jobbutgångar.

Du kommer att få en bred kunskapsbas att utvecklas från. Den här utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen, detta för att skapa en bättre helhetsbild för det aktuella kunskapsområde. 

Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden såsom besöksnäringen, projektledning, försäljning, affärsutveckling samt ledarskap.

Under utbildningen fokuseras det även mycket på mjuka värden, exempelvis på service och attityd/inställning. Det är också viktigt att du i din roll som Koordinator behärskar vissa dataprogram bl. a. Excel. 

Detta i kombination med fyra LIA-perioder, totalt 28 veckor, ger dig en mycket bra helhetssyn, praktisk erfarenhet och många nyttiga nätverkskontakter.

Denna utbildning är på heltid och bunden till Båstad.

Kontakt
Sara Eriksson
0431-772 05

VISA MINDRE

Kvalificerad trädgårdsanläggare

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Båstads kommun)
Utbildningsstart
2023-01-16
Utbildningsslut
2024-03-31
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

VÅRSTART

Det här är utbildningen för dig som bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella utemiljöer!

Trädgård är ett drömmiljö för dig som vill skapa kreativa och praktiska lösningar. Behovet av duktiga trädgårdsanläggare med inriktning mot nyproduktion av utemiljö är mycket stort.

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är bred och för att lyckas i yrket krävs det att du behärskar unika kunskaper och färdigheter. Dessa får du i denna utbildning. Den här yrkeshögskoleutbildningen rör sig i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska/teoretiska.

Du får möjlighet att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad. Dessutom får du genom nyckelkursen Fördjupad växtkunskap även spetskompetens inom det levande byggmaterialet. Under utbildningen lär du dig bland annat att använda växter på rätt sätt.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn.

Distansstudier varvas med träffar i både Båstad och Stockholm. Träffarna är en vecka långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med digitala föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Kontakt
Fredrik Thomée, utb.ledare
0431-776 50

VISA MINDRE

Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Båstads kommun)
Utbildningsstart
2023-01-23
2024-01-22
Utbildningsslut
2024-06-14
2025-06-13
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

VÅRSTART

Detta är en helt ny spetsutbildning hos oss som vänder sig till dig som vill förvalta våra utemiljöer, särskilt de gröna, på ett framtida, hållbart sätt.

Den här utbildningen kommer att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsmästare med båda händerna i jorden!

Behovet av kvalificerade trädgårdsmästare är mycket stort och växer sig allt större. Det råder en ständig brist på skickliga trädgårdsmästare. Mycket byggande, många privata personer som vill kunna bo kvar och fortsätta ha en fin trädgård, många fritidsboende med trädgårdar som behöver skötas och kyrkogårdsförvaltningar med pensionsavgångar.

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsmästare är mycket komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter, och därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Förutom att bli en skicklig hantverkare inom ekosystemtjänster och trädvård ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap en spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på det optimala sättet. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som kvalificerad trädgårdsmästare ännu mer, ges du möjligheten att fördjupa dig inom vald del av yrket i ditt examensarbete.

Utbildningen
Distansstudier varvas med utbildningsträffar på plats i Båstad. De obligatoriska träffarna är  nio till antalet och är 3-4 dagar långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete, en sort specialiserad praktik) får de studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar deras nätverk i den gröna sektorn.

Kontakt
Angelika Högwall
Utbildningsledare
0431-773 79

VISA MINDRE

Operativ ledare – inriktning Revenue Management

Studietakt / Ort
75% / DISTANS (Båstads kommun)
Utbildningsstart
2022-09-05
2023-09-04
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
150 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Denna utbildning passar dig som vill utvecklas och växa i din yrkesroll som ledare

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar som ledare eller har ett avdelningsansvar och önskar höja din kompetensnivå för att vara redo för framtida utmaningar inom den snabbt växande och mycket flexibla besöksnäringen.

Alla aktörer inom besöksnäringen behöver fokusera på sin marknad och utifrån den arbeta med att maximera intäkter och skapa lönsamhet. Yrkesrollen ligger helt rätt i tiden och en operativ ledare med specialisering inom Revenue Management arbetar i driften, samtidigt som fokus läggs på optimering och lönsamhet dels för specifik avdelning, dels för företaget i stort.

Under studieåret läser du kurser som ger insikt i vad som krävs för att ett företag ska nå framgång, hur du skapar utvecklingsstrategier och hur du leder en verksamhet. Ekonomikursens fokus är främst Revenue Management, vilket innebär att sälja rätt produkt till rätt kund till rätt pris vid rätt tillfälle.

Operativt ledarskap berör bland annat utveckling av den egna ledarstilen, hur olika samtal genomförs och hur du, företaget och personalen arbetar för att nå gemensamma mål med hållbarhet i fokus. Undervisningen innehåller en unik kombination av kurser som ger de rätta kunskaperna och skapar goda möjligheter för personlig utveckling.

Utbildningen pågår under ett år på trekvartsfart och distans. Detta möjliggör att du med fördel kan kombinera ditt ordinarie arbete med dina studier. Utbildningsträffarna sker i Båstad, två-tre dagar per gång och vid ca tio tillfällen under läsåret. Mellan träffarna arbetar du med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. En dag i veckan utöver internatträffarna bör du avsätta till studier för att klara de krävande men garanterat givande kurserna.

Kontakt
Helén Rosenberg, utb.ledare
0431-776 53

VISA MINDRE

Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Båstads kommun)
Utbildningsstart
2022-09-05
2023-09-04
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Sjukvården behöver dig!

Som specialistutbildad undersköterska har du en spännande framtid framför dig. På sikt får du erfarenhet och kunskap som inga böcker kan ge.

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Som specialistutbildad undersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och slutenvård. Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av vuxna och barn.

Som specialistutbildad undersköterska kan du arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård.

Distansstudier varvat med teoriveckor i Båstad
Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad vid Akademi Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna specialdesignas i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialiserade undersköterskor.

Kontakt
Kit Emilsson, utb.ledare
0431-776 49

VISA MINDRE