Kunskapscompaniet

Kunskapscompaniet erbjuder vuxenutbildning inom Yrkeshögskola, Yrkesutbildning och Coachning. Våra utbildningar och dess innehåll utvecklas i nära samarbete med företag och olika branschorganisationer.

Idag har vi utbildningar mot olika byggyrken, industri och teknik, tåg, transport, logistik, lokalvård, vård och omsorg samt restaurang. Utbildningarna utvecklas vartefter kompetenskraven och rekryteringsbehoven inom näringslivet ökar.

Våra YH-utbildningar drivs av en ledningsgrupp bestående bland annat av personer från de företag som har rekryteringsbehov.

Minst en tredjedel av utbildningen är alltid företagsförlagd och alla utbildningar skapas utifrån ett konkret behov av kompetens!

Kunskapscompaniets främsta framgångsfaktor är att vi har ett väl utvecklat samarbete med det lokala näringslivet på alla de orter vi bedriver utbildning. Detta underlättar för våra studeranden när de ska göra sin LIA (Lärande i arbete) och är av yttersta vikt för att tillse att utbildningarna lever upp till de senaste kompetenskraven i de aktuella branscherna.

Vi har ett starkt fäste i Mälardalen med verksamheter i bland annat Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Köping, Katrineholm och Nyköping, men även i Kristianstad och Trollhättan samt Stockholm och Visby.

Kunskapscompaniet samarbetar också med olika branschorganisationer som exempelvis STR, TYA, BYN och VOC.

Bli en av oss och sök en utbildning hos oss redan idag!

Visa mer
Visa mindre