Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning erbjuder gröna yrkeshögskoleutbildningar i skånska Kabbarp, Stockholm, Uppsala och på distans.

Du får en konkurrenskraftig utbildning som gör dig väl förberedd för arbetsmarknaden. Du får handfast praktisk undervisning varvat med gedigen teoretisk utbildning hos en personlig utbildningsanordnare med bra lärare!

Vi lägger också stor vikt vid lärande genom praktik och på praktikperioderna får du använda dig av dina nya kunskaper. När du väljer praktikplats får du använda dig av vårt stora kontaktnät med företag runt om i landet. På praktikplatserna skapar du egna kontakter med yrkeslivet som med stor sannolikhet kommer innebära din väg in på arbetsmarknaden.

För alla YH-utbildningar krävs gymnasieexamen eller motsvarande som grundläggande behörighet.

För vissa av våra YH-utbildningar krävs det gymnasiekurserna Marken och växternas biologi, Fordon och redskap samt Växtkunskap 1 som en del i den särskilda behörigheten.

För att tillse att det finns möjlighet att söka våra YH-utbildningar även för de som saknar de gymnasiekurser som den särskilda behörigheten kräver, erbjuder vi en behörighetsgivande preparandkurs.

För vissa YH-utbildningar krävs det också yrkeserfarenhet inom den gröna branschen som en del av den särskilda behörigheten.

Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av GRO - Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell organisation. Ägandet sker utan vinstutdelning och vinsten är istället välutbildade studerande.

Visa mer
Visa mindre