Heta Utbildningar Yrkeshögskola

Heta Utbildningar bedriver högre utbildning på främst Yrkeshögskolenivå i nära samarbete med branscher vilka har stor efterfrågan av personal. Företagen är med och skapar utbildningarnas innehåll efter det faktiska behovet av kompetens.

Vi jobbar även med Företagsutbildningar. Vi har flera paketerade utbildningar vilka ofta leder till certifieringar och vi skräddarsyr också unika utbildningar efter kundernas behov.

Heta Utbildningar Yrkeshögskolan har ett nära samarbete med branscher och företag för att driva och starta upp nya utbildningar för att på så sätt kvalitetssäkra utbildningarna och utbilda mot ett reellt behov.

Anpassade studier
Du som har funktionsvariation kan få stödåtgärder under utbildningen, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.

Vi som utbildningsanordnare ansvarar för att en utredning görs där vi tillsammans kommer fram till vilka stödåtgärder du som studerande behöver för att nå utbildningens mål.

Visa mer
Visa mindre