Yrkeshögskolan SKY

Yrkeshögskolan SKY är grundad och drivs på initiativ från näringslivet, för att fylla behoven på kvalificerad arbetskraft i dag och i framtiden. Näringslivet är en del av Stiftelsen. Alla utbildningar som genomförs i SKY har alltid stark förankring i näringslivet. Utbildningarna planeras endast om det finns väl dokumenterat behov av nyanställningar hos berörda företag.


SKY verkar på flera orter i Sverige och kan därmed erbjuda både utbildning och praktikplatser på olika platser runt om i Sverige. Med en yrkeshögskoleexamen från någon av SKY:s utbildningar blir du attraktiv på en global arbetsmarknad.


Att välja rätt utbildning är ett av de viktigaste valen du kan göra i livet. Det är viktigt att börja studera ett ämne eller område som du verkligen är intresserad av – så att du har ork att arbeta med det under en längre period. Vi har ett brett utbud av utbildningar, exempelvis inom ekonomi, teknik, miljö, järnväg mm.


Lärande i arbete (LIA)
LIA står för lärande i arbete och det innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

På SKY tycker vi det är viktigt att du som elev blandar teoretiska moment med praktiskt arbete. Det förankrar utbildningen i verkligheten, och gör att du kan knyter kontakter som är viktiga för arbetslivet. Alla utbildningar på SKY har en LIA-praktik som ett moment i programmet. Utbildningarna är skräddarsydda för att uppfylla krav på kompetens som efterfrågas i respektive bransch.

När du gör din Lia-period får du under handledning vidareutveckla de kunskaper som du har lärt dig under studietiden.

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre