TEC Travel Education Centre

Travel Education Centre (TEC) är ledande inom utbildning för turism och besöksnäring. Vi är inriktade på utbildningar inom besöksnäringen, turism, event och mötesindustrin. Våra skolor hittar du i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter och utbildningarna bygger på branschens framtida behov och inriktning.

Våra yh-utbildningar garanterar både utbildning till aktuella yrkesroller och tätt samarbete med branschen. Våra utbildningar är erkända i branschen för hög kvalitet och många av våra elever får erbjudande om arbete redan innan kurserna är avslutade.

Travel Education Centre är en av få yrkeshögskolor som uppfyller alla krav som Almega Utbildningsföretagen ställer för att bevilja en kvalitetsauktorisering. Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik – och är en trygghet för dig som ska gå en yh-utbildning hos oss.

Visa mer
Visa mindre