På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Campus Telge - YH

Campus Telge har Yh-utbildningar inom flera olika branscher. Alla yh-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel

Tack vara vårt samarbete med arbetsmarknaden så får du som student tillgång till färsk kunskap om vad som förväntas av dig i arbetslivet och som baseras på lärarens erfarenheter från sitt dagliga arbete. En Yh-utbildning är för dig som vill utbilda dig direkt till en yrkesroll och få kontakt med arbetsmarknaden redan under utbildningen.

Vi samarbetar med flera olika högskolor, till exempel Karlstad universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och Mittuniversitetet.

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Campus Telge - YH

Kvalificerad elfordonstekniker

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-12-22
2024-12-20
Antal poäng
310 YH-poäng (ca 1.6 år)
Ansökan öppnar
2022-04-01
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Fordonsbranschen står inför en mycket snabb teknikutveckling. Förutom omställningen till eldrift av person och transportfordon sker en parallell utveckling inom autonoma och uppkopplade fordon. Företagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll.

En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta behovet, den snabba omställningen har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder, och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla fordon ersätts med nya.

Utbildningen Kvalificerad Elfordonstekniker ger dig specialiserade kunskaper om branschen, elfordon och elsäkerhet och kompetens att arbeta med att planera och utföra service, underhåll och reparation av elfordon på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Under dina LIA-perioder arbeta på ett branschföretag. Vi samarbetar med ett flertal stora aktörer i fordonsbranschen som deltar aktivt för att se till att du får de kompetenser som de just nu letar efter.

Kontakt
Cathrine Haglund, Enhetschef
Tel: 08-523 037 90

VISA MINDRE

Kyl- och värmepumpstekniker

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-05-31
2025-05-31
Antal poäng
350 YH-poäng (ca 1.8 år)
Ansökan öppnar
2022-04-01
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Dessa finner man bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor.

Sommaren 2018 gav oss en historisk värmebölja och visade att bristen på Kyl- och värmepumptekniker är större än någonsin. Marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos kylföretagen.

Under utbildningen får du lära dig om kylprocessen, kyltekniska system, köldmedier (gamla och nya) samt tillhörande komponenter. Du får även en systemförståelse för kyl-, ventilations- och elteknik och får kunskaper om olika energilösningar, energikällor, uppvärmningskällor samt olika energitekniker.

Du kommer uppnå kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket och får även kunskaper som räcker för att kunna klara ett prov för personlig kylcertifiering enligt gällande regelverk.

Du får läsa kurser som ger dig rätt förutsättningar att fungera som projektledare för mindre projekt och kunna arbeta ansvarsfullt både enskilt och i grupp.  Du lär dig även att projektera och välja, utifrån en förståelse av dess verkan och effektivitet, bäst lösning av anläggning till rätt plats.

Du får även lära du dig behärska och nyttja de moderna IT-stöd som idag är blivit en standard. Detta i enlighet med företagens aktuella behov.

Lärande i arbete - praktik
I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Kyl- och värmepumpstekniker
 • Kylservicetekniker
 • Kyltekniker
 • Servicetekniker inom kyla

Kontakt
Oscar Tylstedt, Utbildningsledare
Tel: 08-523 062 62

VISA MINDRE

Produktionstekniker och -utvecklare med inriktning hållbar produktion

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-04-01
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Denna utbildning är till för dig som vill jobba med att identifiera, beskriva och analysera samt bedöma resultat inom produktionsprocessen utifrån ett förbättrings- och utvecklingsperspektiv med beaktande hållbar produktion.

Med hjälp av moderna IT verktyg och hjälpmedel så som CAD/CAM ritningsläsning och 3D- samt digital tillverkningsteknik medverkar du till att utveckla, förbättra och effektivisera produktionsprocessen.

Lärande i arbete
I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

I din yrkesroll får du självständigt och i team identifiera, beskriva och analysera samt implementera lösningar för ständiga förbättringar och kvalitetsteknik i hela produktionsprocessen.

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Hållbar produktionsspecialist
 • Produktionstekniker
 • Produktionsutvecklare

Kontakt
Cathrine Haglund, Enhetschef
Tel: 08-523 037 90

VISA MINDRE

Säkerhetsingenjör

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
Utbildningsslut
2023-12-31
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
2022-04-01
Ansökan stänger
2022-05-22
VISA MER

Här är utbildningen för dig som vill jobba med modern säkerhetsteknik och få kompetens att projektleda, planera, ta fram, installera och sälja avancerade säkerhetslösningar.

Flera företag inom säkerhetsbranschen har, genom ett gemensamt initiativ, gett oss möjligheten att erbjuda denna utbildning till Säkerhetsingenjör. Utbildningen förmedlar specialiserade kunskaper om aktuell säkerhetsteknik samt de lagar och normer som reglerar branschen. Du får kunskap om den nya digitala säkerhetstekniken och lär dig integrera den i andra system. Det handlar om att ta fram komplexa tekniska säkerhetslösningar och integrera olika system oavsett om de är mekaniska eller digitala.

Du får lära dig om avancerade funktioner hos lås, larm, säkerhetssystem, styrsystem och övervakningssystem. Du kommer även utveckla dig inom kommunikation, kundbemötande och försäljning så att du kan presentera nya produkter och varor och hitta den bästa lösningen för kunden. Du får även färdigheter att självständigt analysera och lösa problem och att samordna och leda andra i detta arbete.

Efter utbildningen kommer du ha den utbildning som krävs för att efter att ha uppnått kraven på arbetslivserfarenhet kunna genomföra en certifiering till ”Behörig ingenjör – inbrottslarm”. Du kommer också ha de kunskaper som krävs för provet till ”Behörig ingenjör – CCTV”.

Delar av utbildningen är praktik ute i arbetslivet genom kurserna Lärande i Arbete. Här får du praktisk erfarenhet av branschen och din framtida yrkesroll.

Kontakt
Oscar Tylstedt, Utbildningsledare
Tel: 08-523 062 62

VISA MINDRE

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2023-03-01
Utbildningsslut
2024-12-06
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

VÅRSTART

Är du intresserad av arbete som trädgårdsmästare och vill kombinera kvalificerat trädgårdsarbete med kunskaper i ekologi och entreprenörskap? Då är denna Yh-utbildningen något för dig! Arbetsmarknaden för trädgårdsmästare är god då det råder brist på kompetens inom området.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.

Utbildningen är förlagd på natursköna Skillebyholm, Järna. Här ligger undervisningssalarna vid gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. Vi kombinerar teori och praktik på ett naturligt sätt och ger dig förutsättningar att lyckas i din framtida yrkesroll. På skolans område finns också studentrum som de studerande kan hyra.

LIA
Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (LIA) då de teoretiska kunskaperna förankras praktiskt i en verklig miljö på framgångsrika trädgårds och växtföretag. Du kan göra din praktik på företag över hela Sverige och även utomlands, men företaget och schemat måste godkännas av ansvariga för utbildningen.

Kontakt
Daniel Björklund Jonsson, Utbildningsledare
Tel: 08-551 577 85

VISA MINDRE

Underhållstekniker

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-04-01
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Den akuta bristen på underhålls och servicetekniker är inte ny, men både efterfrågan på yrkesrollen och betydelsen av kompetensen ökar. Det finns en stor efterfrågan på underhållstekniker.

Som underhållstekniker får du kunskaper och färdigheter att arbeta med kvalificerad teknik för service och underhåll inom flera olika branscher. Som underhållstekniker arbetar du med installation, driftsättning av automatiserade anläggningar men även med programmering av datorstyrda system i produktionen.

Lärande i arbete
I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Driftstekniker
 • Driftsäkerhetstekniker
 •  Mekatroniker
 •  Servicetekniker
 •  Underhållsingenjör
 •  Underhållstekniker

Kontakt
Cathrine Haglund, Enhetschef
Tel: 08-523 037 90

VISA MINDRE

Verksamhetsutvecklare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-12-15
2024-12-15
Antal poäng
305 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
2022-04-01
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

En verksamhetsutvecklare kan ha flera roller, alltifrån att stödja en organisations strategiarbete med expertkompetens till att operativt leda processförbättringsarbete på olika nivåer. I dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare kommer du att ansvara för eller medverka i utveckling av en organisations hela kvalitetssystem.

Utbildningen ger dig kunskap och erfarenhet inom flera områden. Du kommer efter utbildningen kunna ta rollen som förändringsledare och hantera både hårda och mjuka inslag i en förändringsprocess. När nya initiativ behövs så stöttar du organisationen med analyser av kunder, marknad och omvärld. Du leder arbetet i framtagande av nya processer och att kvalitetssäkra processer och leveranser. Du engagerar medarbetare i arbetet och skapar därigenom ett positivt klimat i de organisationer du arbetar i.

LIA
En del av utbildningen består av ”Lärande i Arbete” LIA som är en helt arbetsplatsförlagd kurs där du under handledning får använda och utveckla dina kunskaper i en befintlig organisation och samtidigt knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Efter utbildning kommer du att ha god kännedom om LEAN och flera olika begrepp och arbetsformer kopplade till LEAN.

Kontakt
Birgitta Lehmus Hector, Utbildningsledare
Tel: 08-523 037 75

VISA MINDRE