På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Lernia

Yrkeshögskola är till för dig som vill utbilda dig inom en specifik yrkesroll.
På Lernia är vi specialiserade på yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik och vård och omsorg. Alla utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringslivet.

Alla ska klara utbildningen och därför är vårt mål att våra studenter skall ges möjlighet att studera på egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala lärportal har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Lernia

Ambulanssjukvårdare

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Luleå kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-21
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Är du utbildad undersköterska och vill vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare? Som ambulanssjukvårdare är ingen dag den andra lik och du gör ett betydande och viktigt arbete. I vår utbildning lär du dig allt om prehospital vård, akutsjukvård och vad du behöver för att arbeta som ambulanssjukvårdare.

Om utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad undersköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom yrket. Du gillar att jobba inom vården och vill vidareutbilda dig för arbete inom ambulans och akutsjukvård.

Du kommer få lära dig att använda RAKEL för radiokommunikation, prehospital sjukvård, akutsjukvård, om vilka läkemedel som används i ambulansen, hur man kommunicerar med patienter och anhöriga samt vända och vrida på etiska begrepp som berör arbetet i en ambulans.

Som ambulanssjukvårdare arbetar du i ambulansen vid utryckning och har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning/teknik och att assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik.

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor då man under ett pass arbetar nära varandra under många timmar.

Utbildningens upplägg
Utbildningen i Luleå är en heltidsutbildning på semidistans med 5 veckors fysiska platsträffar. Dessa kallas för inneveckor och pågår i 4 dagar i följd. Under inneveckorna kör vi bara praktiska moment, som inte kan göras på distans. Utbildningen består av föreläsningar, enskilt arbete och gruppövningar. Stora delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Praktik- och samarbetsorganisationer
Utbildningen genomförs i samverkan med Region Norrbotten och Region Västerbotten och innehåller 10 veckors LIA, Lärande i arbete, uppdelat på två kurser. I den ena kursen ingår en veckas LIA på en vårdinrättning inom akutsjukvården, t. ex. akutmottagning, jourcentral, anestesi, IVA, förlossning eller psykiatrisk akutmottagning. I den andra kursen förläggs delar av kursen på SOS Alarm.

Efter utbildningen
Din yrkesroll är Ambulanssjukvårdare och du kommer att med god förmåga kunna framföra ambulans på ett säkert sätt vid vanlig körning och utryckningskörning.

Du har god kunskap om ambulanssjukvårdens utrustning för kommunikation, kan samarbeta och samverka i ambulansteamet samt med övriga instanser/myndigheter i samhället. Yrkesrollen innefattar att kunna assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård och använda medicin- och ambulansteknisk utrustning utifrån gällande lagar och förordningar.

Du kommer att vara en viktig resurs i katastrofmedicinska situationer vid olika typer av miljöer. SOS Alarm, prehospital, akutsjukvård och ge god service i kontakt med patienter och anhöriga.

VISA MINDRE

Ambulanssjukvårdare

Studietakt / Ort
100% / Malmö kommun
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-21
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Är du utbildad undersköterska och vill vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare? Som ambulanssjukvårdare är ingen dag den andra lik och du gör ett betydande och viktigt arbete. I vår utbildning lär du dig allt om prehospital vård, akutsjukvård och vad du behöver för att arbeta som ambulanssjukvårdare.

Om utbildningen
Utbildningen till ambulanssjukvårdare vänder sig till dig som är utbildad undersköterska med minst 1 års arbetslivserfarenhet på heltid inom yrket, alternativt 2 år på halvtid, och som vill jobba på och med ambulans. Du gillar att jobba inom vården och vill vidareutbilda dig för arbete inom ambulans och akutsjukvård.

Som ambulanssjukvårdare arbetar du i ambulansen vid utryckning och har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning/teknik och att assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik.

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor då man under ett pass arbetar nära varandra under många timmar.

Utbildningens upplägg
Utbildningen i Malmö är heltidsutbildning som är platsbunden.

Utbildningen består av föreläsningar, enskilt arbete och gruppövningar. Stora delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Du kommer få lära dig att använda RAKEL för radiokommunikation, prehospital sjukvård, akutsjukvård, om vilka läkemedel som används i ambulansen, hur man kommunicerar med patienter och anhöriga samt vända och vrida på etiska begrepp som berör arbetet i en ambulans.

Praktik- och samarbetsorganisationer
Utbildningen till ambulanssjukvårdare genomförs i samverkan med ambulansstationer i Sverige och innehåller 10 veckors LIA, Lärande i arbete, uppdelat på två kurser. Studiebesök görs på olika vårdinrättningar och SOS Alarm.

Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Efter utbildningen
Din yrkesroll är Ambulanssjukvårdare och du kommer att med god förmåga kunna framföra ambulans på ett säkert sätt vid vanlig körning och utryckningskörning.

Du har god kunskap om ambulanssjukvårdens utrustning för kommunikation, kan samarbeta och samverka i ambulansteamet samt med övriga instanser/myndigheter i samhället. Yrkesrollen innefattar att kunna assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård och använda medicin- och ambulansteknisk utrustning utifrån gällande lagar och förordningar.

Du kommer att vara en viktig resurs i katastrofmedicinska situationer vid olika typer av miljöer. SOS Alarm, prehospital, akutsjukvård och ge god service i kontakt med patienter och anhöriga.

VISA MINDRE

Apotekstekniker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Linköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-11-14
Utbildningsslut
2024-04-19
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Har du intresse för livsstilsfrågor och vill arbeta som säljare inom egenvård och hälsa? Då är apotekstekniker en utbildning för dig! 

Om utbildningen
Vill du ha ett utåtriktat och omväxlande arbete ska du söka en apoteksteknikerutbildning. Apotekstekniker arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering.

En fjärdedel av tiden på arbetsplats
En fjärdedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden.    

Utbildning på distans
Utbildningen bedrivs under 1,5 år på heltid och består bland annat av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du kan välja att läsa på distans från Linköping eller Sundsvall. I Linköping sker tre fysiska träffar, varav en är obligatorisk. Grupparbete på distans via dator förekommer där grupperna själva planerar tiden.

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare.

Framtidsutsikter
Apoteksmarknaden har efter en stark tillväxt i ett antal nya apotek i Sverige. Det råder fortfarande en underetablering sett till apotekstätheten i andra europeiska länder och jämför man inom landet finns det platser där antalet apotek är mindre än förväntat.

Behovet av kvalificerad personal är fortsatt stort och idag är apotekstekniker en viktig resurs vid egenvårdsrådgivning. Apotekstekniker som har genomgått de nuvarande yrkeshögskoleutbildningarna kommer bli en viktig resurs i den kommande expansionen.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du jobba på apotek som apotekstekniker. Du har kunskaper om receptfria läkemedel samt kan avgöra när du bör ge råd om en person kan själv behandla och vilka produkter du kan rekommendera eller tala om för personen när denne bör söka sig till sjukvården istället.

VISA MINDRE

Apotekstekniker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Sundsvalls kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Har du intresse för livsstilsfrågor och vill arbeta som säljare inom egenvård och hälsa? Då är apotekstekniker en utbildning för dig! 

Om utbildningen
Vill du ha ett utåtriktat och omväxlande arbete ska du söka en apoteksteknikerutbildning. Apotekstekniker arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering.

En fjärdedel av tiden på arbetsplats
En fjärdedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden.    

Utbildning på distans
Utbildningen bedrivs under 1,5 år på heltid och består bland annat av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du kan välja att läsa på distans från Linköping eller Sundsvall. I Sundsvall sker tre fysiska träffar, samtliga träffar är obligatoriska, schemalagt grupparbete på distans via dator förekommer (dagtid ca 10-15 timmar/vecka).

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare.

Framtidsutsikter
Apoteksmarknaden har efter en stark tillväxt i ett antal nya apotek i Sverige. Det råder fortfarande en underetablering sett till apotekstätheten i andra europeiska länder och jämför man inom landet finns det platser där antalet apotek är mindre än förväntat.

Behovet av kvalificerad personal är fortsatt stort och idag är apotekstekniker en viktig resurs vid egenvårdsrådgivning. Apotekstekniker som har genomgått de nuvarande yrkeshögskoleutbildningarna kommer bli en viktig resurs i den kommande expansionen.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du jobba på apotek som apotekstekniker. Du har kunskaper om receptfria läkemedel samt kan avgöra när du bör ge råd om en person kan själv behandla och vilka produkter du kan rekommendera eller tala om för personen när denne bör söka sig till sjukvården istället.

VISA MINDRE

Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Västerås kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Har du ett stort intresse av teknik och vill ha ett varierande yrke? Som automationstekniker arbetar du många olika tekniska och praktiska uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra igång automatiserade anläggningar men även att programmera datorstyrda anläggningar.

Om utbildningen
Utbildningen bygger på vissa förkunskaper inom framförallt teknik. Det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och att nå målen med slutförd examina. Gymnasieprogram som exempelvis industri-, teknik och/eller elprogrammet ger därför en bra grund för utbildningen.

Utbildningens upplägg
Det här är en heltidsutbildning på distans. Undervisning sker i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal ungefär två heldagar per vecka. Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen och självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.

8 fysiska platsträffar.
Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Praktik- och samarbetsorganisationer
Utbildningen genomförs i samverkan med flera stora och mindre företag inom teknik och automation. Nära kontakter med branschorganisationen Teknikföretagen.

Framtidsutsikter
Bristen på utbildad personal är så omfattande att många företag hämmas i sin utveckling och genom det förlorar tänkbara affärer och uppdrag. Framförallt många småföretag drabbas av att det är svårt att hitta utbildade och kompetenta automationstekniker och andra yrkesgrupper inom industrin. Det finns en stark efterfrågan och brist på bland annat automations- och underhållstekniker.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att övervaka och självständigt behandla teoretisk och praktiskt inom områdena: Utföra felsökning, felavhjälpning och igångkörning av maskinlinje. Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll. Förstå och tolka dokumentation gällande underhåll. Felsöka i sammansatta automatiserade system. Hantera program i styrsystem. Förstå och tolka system för tillståndsbaserat underhåll.

VISA MINDRE

Certifierad CNC-tekniker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Ronneby kommun)
Utbildningsstart
2022-09-01
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
270 YH-poäng (ca 1.4 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Kvalificerad personal som processoperatörer och CNC-operatörer är hett eftertraktade och det saknas folk med rätt kompetens i branschen både nu och på fem års sikt.

Precis som namnet säger så har du under utbildningen möjlighet att bli en certifierad CNC-tekniker. Du kommer då få möjlighet att ta CNC Teknik 2017 Blått certifikat, som är ett branscherkänt certifikat och utfärdas av Skärteknikcentrum.

Utbildningen till CNC-tekniker går på distans och ger dig specialistkunskaper inom dessa viktiga områden och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Du läser till CNC-tekniker på distans med platsträffar i Ronneby
Den här utbildningen är en heltidsutbildning på ca 1,5 år och går på distans med platsträffar i Ronneby. Alla våra föreläsningar spelas in och därmed finns de och övningar kopplade till utbildningen tillgängliga under hela dygnet, alla dagar i veckan. Du behöver dock hålla dig uppkopplad på vissa specifika tider för att kunna delta i grupparbeten.

Utbildningen kräver att du är på plats fysiskt i Ronneby ca 2 gånger per termin.

Utbildningen kommer att hållas på svenska med delvis engelsk kurslitteratur.

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper om programmerbara styrsystem för skärande bearbetning, beredningar och arbetsinstruktioner ur ett ekonomiskt perspektiv. Du kan CAD/CAM som arbetsverktyg till produktionsberedning och vet vilka projekt som arbetsprocessen kräver och vad som krävs för att driva och delta i ett projekt inom området. Du har också kunskaper om och överblick över material och dess skärbarhet samt vilka verktygsval och uppspänningsmetoder som passar ändamålet. Utbildningen leder till yrkesroller som:

 • Certifierad CNC-tekniker
 • CAM-Beredare
 • Produktionsberedare, skärande bearbetning
 • CNC-Operatör
 • CNC-Tekniker
 • Produktionstekniker
VISA MINDRE

Certifierad Produktionstekniker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Trollhättans kommun)
Utbildningsstart
2022-08-11
Utbildningsslut
2023-06-09
Antal poäng
230 YH-poäng (ca 1.2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Gillar du teknik och problemlösning och vill ha ett spännande jobb? Då har vi den perfekta distansutbildningen för dig som har kunskap om industriell produktion och som vill lära dig mer inom området.

Om utbildningen
En utbildning till certifierad produktionstekniker är för dig som gillar att jobba i team eller leda dem. Du får lösa problem inom allt från effektiviseringar av maskiner och processer, till nya arbetssätt för personalen. Du får kunskaper om arbetsmetoder som används för industriell produktion samt lär dig att genomföra klockstudier och bedömningar av prestation. Du lär dig om LEAN-verktyg och simuleringsverktyg och får en inblick i projektarbete.

Kom direkt ut i jobb
Många företag efterfrågar produktionstekniker. Därför har vi tillsammans med företag i branschen tagit fram en utbildning för dig som redan har kunskaper från industriell produktion och vill ta steget mot att lära dig mer och utveckla din yrkesroll. Dessutom blir du certifierad!

Distansstudier med platsträffar
Utbildningen sker på distans via webbinarium som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Våra webbinarium sänds två gånger i veckan på dagtid men kan ses i efterhand eftersom de spelas in.

Eftersom det är en distansutbildning så krävs det att du har en dator (PC då vissa programvaror som skolan har inte går att köra på en MAC) med Officepaketet eller motsvarande som kan hantera filer i Word/Excel-format. Du behöver också ha tillgång till bra internetanslutning och ett headset för att få bra ljud.

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Västervik eller Trollhättan. Totalt kommer du att behöva vara i Trollhättan eller Västervik 20 dagar under utbildningen. Fem av träffarna är 3 dagar åt gången (alltså totalt 15 dagar uppdelat på 5 tillfällen) och en träff är 5 dagar lång. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Mer detaljerad info ges på uppropsdagen.

LIA, lärande i arbete
Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under LIA-perioden (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Efter utbildningen
När du är klar med utbildningen kommer du att kunna arbeta med att effektivisera processen i den moderna industrin och vara delaktig i alla delar av produktionen. Du kan jobba som bland annat produktionstekniker eller processtekniker. Du kommer även att ha kunskaper inom olika arbetsmetoder som används för industriell produktion samt kunna genomföra klockstudier och prestationsbedömningar. Dessutom har du kunskap om LEAN-verktyg, simuleringsverktyg och projektledning.

Yrkesroller

 • Processtekniker 
 • Produktionsberedare 
 • Produktionsplanerare 
 • Produktionstekniker 
 • Teknikstöd produktion 
VISA MINDRE

Certifierad Produktionstekniker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Västerviks kommun)
Utbildningsstart
2022-08-08
Utbildningsslut
2023-06-09
Antal poäng
230 YH-poäng (ca 1.2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Gillar du teknik och problemlösning och vill ha ett spännande jobb? Då har vi den perfekta distansutbildningen för dig som har kunskap om industriell produktion och som vill lära dig mer inom området.

Om utbildningen
En utbildning till certifierad produktionstekniker är för dig som gillar att jobba i team eller leda dem. Du får lösa problem inom allt från effektiviseringar av maskiner och processer, till nya arbetssätt för personalen. Du får kunskaper om arbetsmetoder som används för industriell produktion samt lär dig att genomföra klockstudier och bedömningar av prestation. Du lär dig om LEAN-verktyg och simuleringsverktyg och får en inblick i projektarbete.

Kom direkt ut i jobb
Många företag efterfrågar produktionstekniker. Därför har vi tillsammans med företag i branschen tagit fram en utbildning för dig som redan har kunskaper från industriell produktion och vill ta steget mot att lära dig mer och utveckla din yrkesroll. Dessutom blir du certifierad!

Distansstudier med platsträffar
Utbildningen sker på distans via webbinarium som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Våra webbinarium sänds två gånger i veckan på dagtid men kan ses i efterhand eftersom de spelas in.

Eftersom det är en distansutbildning så krävs det att du har en dator (PC då vissa programvaror som skolan har inte går att köra på en MAC) med Officepaketet eller motsvarande som kan hantera filer i Word/Excel-format. Du behöver också ha tillgång till bra internetanslutning och ett headset för att få bra ljud.

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Västervik eller Trollhättan. Totalt kommer du att behöva vara i Trollhättan eller Västervik 20 dagar under utbildningen. Fem av träffarna är 3 dagar åt gången (alltså totalt 15 dagar uppdelat på 5 tillfällen) och en träff är 5 dagar lång. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Mer detaljerad info ges på uppropsdagen.

LIA, lärande i arbete
Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under LIA-perioden (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Efter utbildningen
När du är klar med utbildningen kommer du att kunna arbeta med att effektivisera processen i den moderna industrin och vara delaktig i alla delar av produktionen. Du kan jobba som bland annat produktionstekniker eller processtekniker. Du kommer även att ha kunskaper inom olika arbetsmetoder som används för industriell produktion samt kunna genomföra klockstudier och prestationsbedömningar. Dessutom har du kunskap om LEAN-verktyg, simuleringsverktyg och projektledning.

Yrkesroller

 • Processtekniker 
 • Produktionsberedare 
 • Produktionsplanerare 
 • Produktionstekniker 
 • Teknikstöd produktion 
VISA MINDRE

Cloud & IT-Infrastructure Engineer

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Med vår utbildning till Cloud & IT-Infrastructure Engineer blir du riktigt bra på att hjälpa företag och organisationer med molntjänster. Du hjälper dem att både tekniskt och affärsmässigt anpassa och effektivisera sina lösningar i molnet.

Om utbildningen
Den här utbildningen passar dig som har ett genuint intresse för teknik eller affärer eller en kombination av dessa. Under utbildningen lär du dig mycket om de tekniska möjligheterna med bland annat Microsoft Azure och IT-infrastruktur. Du lär dig också allt om tjänstemodellerna IaaS, PaaS och SaaS där affärsperspektivet med affärsnytta, kostnader och molnsäkerhet är viktiga kunskaper du får med dig.

Lektioner och egenstudier
Utbildningen sträcker sig över två år, på heltid. Du kommer ha lektioner på plats i våra lokaler samt att distanslektioner via Microsoft Teams kan även förekomma . Resterande tid förväntas du lägga ner på egenstudier i form av inläsning, uppgifter och grupparbeten.

Företagen är med och bestämmer
Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av företag och nyckelpersoner i branschen. I vår ledningsgrupp sitter representanter från exempelvis Colding Digital Teknik, Obligo, ICW, Telenor Inpli, ImedSec AB, Cloudfactor.eu samt Wise IT.

Efter utbildningen
Genom att gå denna utbildning får du avancerad kunskap inom molntjänster och det finns ett stort behov av de olika rollerna i yrkeslivet. Efter utbildningen öppnar sig möjligheten att antingen vara anställd inom ett företag eller en organisation och arbeta som konsult inom olika verksamheter och hjälpa dem med frågor kring molntjänster.

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är; molnspecialist, Cloud Advisor, systemansvarig, specialistsäljare, projektledare, System-/Cloud Architect, IT-konsult inom IT- och informationssäkerhet.

VISA MINDRE

Elkraftsingenjör

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-14
2025-06-13
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

En utbildning till elkraftsingenjör öppnar många dörrar till arbetsmarknaden. Som elkraftsingenjör jobbar du med planering och styrning av processer och projekt i landets elnät och elkraftsanläggningar hos nät-, industri- eller konsultbolag, beroende på vad du är intresserad av.

Om utbildningen
Du kommer ha lektioner på plats i Linköping i snitt 2,5 dagar i veckan och resterande tid förväntas du lägga ner på självstudier i form av fördjupning inom ämnet i kursen du läser.

Utbildningens upplägg
Utbildningen består av både föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats i form av LIA/praktik. Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av samarbetspartners och nyckelpersoner i branschen.

Efterfrågad kompetens
Utöver målet att bli fossilfria så är det stora investeringar som måste göras i samband med underhåll av kraftnäten runt om i landet. Då elnäten kräver kontinuerliga underhållsinsatser hela tiden, bedöms elkraftbranschen som mindre konjunktionskänslig än andra branscher.

Enligt branschen är det stor brist på elkraftsingenjörer idag på grund av att det är för få som utbildar sig till yrket. Därför kan du känna dig trygg i att din kompetens kommer att efterfrågas nu och i framtiden.

För dig som tycker om att arbeta lösningsfokuserat
För att trivas i rollen som elkraftingenjör ska du tycka om att arbeta lösningsfokuserat och i projekt. Du ska vara ansvarsfull och mycket noggrann. Du tycker om att räkna, lösa problem och använda dig av IT-verktyg i ditt arbete. Du som person är nyfiken och det är naturligt för dig att ta reda på den bästa lösningen utifrån problemet. Du trivs med att arbeta i grupp men kan ta ett stort eget ansvar. Denna utbildning kan vara ett naturligt steg i din karriär om du tidigare läst något av programmen El- och energi, VVS- och fastighet, Naturvetenskap eller Teknik.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning som elkraftsingenjör kan du det du behöver kunna för att arbeta på elnätsbolag, alternativt industri eller företag verksamt inom elkraftområdet. Du kan arbeta med exempelvis planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar, såväl som driftsättning, service och underhåll.

VISA MINDRE

Fiber- och nätverkstekniker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Piteå kommun)
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
230 YH-poäng (ca 1.2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Är du tekniskt lagd och kanske intresserad av nätverksteknik och att arbeta i stora datahallar? Då är vår utbildning till fiber- och nätverkstekniker något för dig!

Som fibertekniker arbetar du i huvudsak med installation, service och underhåll av fiberoptik.

Trots att fibernätet i Sverige är välutbyggt kvarstår ett kompetensbehov i branschen som dels drivs på av den kommande utbyggnaden av 5G-nätet. Det drivs även på av att branschen går mer mot service och underhåll vilket är mer tekniskt avancerat och kräver en bredare kompetens inom fiberoptik.

Med denna utbildning får specialiserade kunskaper om installation och service av fiberoptik. Men du lär dig också om kopparnät, nätverksteknik för datahallar och om aktiva delar i ett nätverk (switchar och access-punkter), IoT och 5G.

Specialisering mot nätverksteknik innebär att du kan arbeta med service och underhåll i till exempel datahallar. Det är en spännande och växande industri i Sverige och redan idag driver Amazon, Google, Facebook och Microsoft datahallar i landet. I en datahall arbetar du med installation av servrar och annan kommunikationsutrustning där fiberoptik är ett vanligt material men även koppar används.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är en 1-årig heltidsutbildning som genomförs på distans. Utbildningen bedrivs på svenska men även delvis på engelska.

Distansstudier innehåller en mix av självstudiematerial i, föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och individuell handledning. Utbildningen har totalt 6 st platsträffar. Varje träff är oftast 1-3 dagar i följd.

Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

VISA MINDRE

Hälso- och sjukvårdsadministratör

Studietakt / Ort
100% / Malmö kommun
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvårdsbranschen? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Om svaret är ja kan vår utbildning Hälso- och sjukvårds­administratör vara helt rätt för dig.

Om utbildningen
Utbildningen Hälso- och sjukvårds­administratör är för dig som gillar att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är platsbunden till Malmö och består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik (LIA). En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs. Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska. 

Praktik- och samarbetsorganisationer
Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Capio och Malmö kommun med flera.

Efter utbildningen
Efter examen kan du arbeta som administratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är till exempel medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning. Andra tänkbara roller är chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

VISA MINDRE

Internationell svetsspecialist Trollhättan

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Trollhättans kommun)
Satellitort
Utbildningsstart
2022-08-29
Utbildningsslut
2023-06-30
Antal poäng
240 YH-poäng (ca 1.2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Har du arbetat som svetsare några år och vill fördjupa dina kunskaper inom svetsteknologi? Många företag inom tillverkningsindustrin har behov av internationella svetsspecialister. Efter godkänd examinering kan du arbeta både i Sverige och utomlands.

Om utbildningen
Detta är en heltidsutbildning på distans, med 10 obligatoriska platsträffar i Trollhättan.  

Utbildningen är eftergymnasial och yrkesrollen kräver därför högre kompetens att utföra svetsrelaterade jobb. En kvalificerad svetsare utbildad på YH-nivå och vår utbildning har förståelse för många olika svetsmetoder och material samt möjlighet att utföra oförstörande provning på nivå 1. De förkunskaper som Svetskommissionen kräver  för den här utbildning är tre års erfarenhet och det förutsätter att den studerande har kunskaper, färdigheter och  kompetenser med sig in i utbildningen. Denna utbildning är till stor del teoretisk men ställer höga krav på de praktiska bitarna, något vi inte kan se finns inom någon annan form för utbildning än YH.

Utbildningens upplägg
Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande:

 • Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal
 • Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
 • Självständigt arbete utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
 • Utbildningen innehåller 10 fysiska platsträffar.

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Praktik- och samarbetsorganisationer
Utbildningen genomförs i samverkan med flera både större och mindre företag.

Framtidsutsikter
Svetsare listas som ett yrke där konkurrensen är fortsatt mycket liten. Tillverkningsindustrin beräknas ha en fortsatt stor brist på arbetskraft även på längre sikt. Genom möjlig fortbildning öppnas fler karriärvägar inom yrket och så även intresset.

Efter utbildningen
Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper teoretiskt och praktiskt gällande svetsmetoderna TIG, MIG/MAG, rörelektrod, MMA, gas, motstånds, pulverbågs, plasma- elektron- samt laser, friktions-, explosions- och elektroslagg. Kunskaper om olika material och legeringar av dessa.

Överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden för Visuell provning (VT), Provning med penetrant (PT), Magnetpulverprovning (MT) och Ultraljudprovning (UT). Även om hur hälsa och säkerhet hålls hög på en arbetsplats samt arbetsmetoder som möjliggör god ekonomi och hög produktivitet på en svetsarbetsplats.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom svetsbranschen och om hur svetsade konstruktioner med främst statisk belastning, främst cyklisk belastning och med främst tryckbelastad utrustning beter sig. Men även vad krävs för att bli en bra ledare, hur man skapar en väl fungerande grupp på en arbetsplats samt hur man kan jobba med lagarbete och förbättringsarbete.

Kunskaper om svetsning av armeringsjärn, oförstörande provning, defekter och acceptansnivåer, vad som ingår i begreppen beredning och balansering, hur man får kunskap om produkter och hur de ska serietillverkas, grunderna i balansering av taktade flöden samt att känna till alternativ till taktade flöden.

VISA MINDRE

Internationell Vindkraftstekniker Piteå

Studietakt / Ort
100% / Piteå kommun
Satellitort
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom: 

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Utbildningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. Under utbildningen 4 terminer gör du 2 LIA-perioder (praktik).

Krav
Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad.

Utbildningens upplägg
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker. Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Framtidsutsikter
Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Efter utbildningen
Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om:

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar
 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem. Du har fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

VISA MINDRE

Internationell Vindkraftstekniker Skara

Studietakt / Ort
100% / Skara kommun
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom: 

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Utbildningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. Under utbildningen 4 terminer gör du 2 LIA-perioder (praktik).

Krav
Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad.

Utbildningens upplägg
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker. Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Framtidsutsikter
Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Efter utbildningen
Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om:

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar
 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem. Du har fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

VISA MINDRE

Internationell Vindkraftstekniker Sundsvall

Studietakt / Ort
Satellitort
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom: 

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Utbildningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. Under utbildningen 4 terminer gör du 2 LIA-perioder (praktik).

Krav
Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad.

Utbildningens upplägg
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker. Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Framtidsutsikter
Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Efter utbildningen
Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om:

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar
 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem. Du har fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

VISA MINDRE

Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Piteå kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Tycker du om att arbeta med svenska språket, administration och med människor i behov av stöd? Då är vår utbildning till Lärarassistent med specialisering inom inkludering något för dig!

Som lärarassistent är du ett stöd både i och utanför klassrummet och innehar kompetenser för att både arbeta som ett administrativt stöd i skolan men även som ett stöd för läraren i och utanför klassrummet.

Som lärarassistent kommer du att jobba mycket digitalt och fungera som en länk mellan en organisations IT-avdelning och dess dagliga verksamhet.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Stora delar av utbildningen handlar om det svenska språket och om hur du som lärarassistent kan stötta andraspråksinlärning för en funktionell behärskning av språket.

För att du skall kunna verka i din roll innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

Efter utbildningen kan du jobba som

 • lärarassistent
 • pedagogassistent
 • administrativ lärarassistent
 • studiehandledare
 • språkledare

Utbildningen sker på distans och du deltar i den löpande undervisningen online. Undervisningen består av schemalagda webbinarier cirka 2 - 3 gånger i veckan och däremellan förväntas du arbeta med hemuppgifter enskilt och/eller i grupp.

Det är 6 obligatoriska träffar i Stockholm, Malmö, Piteå och Örebro, beroende på vilken ort du valt, under hela utbildningen. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Det är viktigt att du är aktiv och deltar i alla aktiviteter, både hemifrån och på platsträffarna. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader för platsträffarna bekostas av den studerande.

Du måste ha tillgång till dator och en stabil uppkoppling till internet. För tentor, webbinarier och redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

Under dina LIA-perioder (Lärande i arbete) är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

VISA MINDRE

Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Stockholms kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Tycker du om att arbeta med svenska språket, administration och med människor i behov av stöd? Då är vår utbildning till Lärarassistent med specialisering inom inkludering något för dig!

Som lärarassistent är du ett stöd både i och utanför klassrummet och innehar kompetenser för att både arbeta som ett administrativt stöd i skolan men även som ett stöd för läraren i och utanför klassrummet.

Som lärarassistent kommer du att jobba mycket digitalt och fungera som en länk mellan en organisations IT-avdelning och dess dagliga verksamhet.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Stora delar av utbildningen handlar om det svenska språket och om hur du som lärarassistent kan stötta andraspråksinlärning för en funktionell behärskning av språket.

För att du skall kunna verka i din roll innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

Efter utbildningen kan du jobba som

 • lärarassistent
 • pedagogassistent
 • administrativ lärarassistent
 • studiehandledare
 • språkledare

Utbildningen sker på distans och du deltar i den löpande undervisningen online. Undervisningen består av schemalagda webbinarier cirka 2 - 3 gånger i veckan och däremellan förväntas du arbeta med hemuppgifter enskilt och/eller i grupp.

Det är 6 obligatoriska träffar i Stockholm, Malmö, Piteå och Örebro, beroende på vilken ort du valt, under hela utbildningen. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Det är viktigt att du är aktiv och deltar i alla aktiviteter, både hemifrån och på platsträffarna. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader för platsträffarna bekostas av den studerande.

Du måste ha tillgång till dator och en stabil uppkoppling till internet. För tentor, webbinarier och redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

Under dina LIA-perioder (Lärande i arbete) är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

VISA MINDRE

Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Malmö kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Tycker du om att arbeta med svenska språket, administration och med människor i behov av stöd? Då är vår utbildning till Lärarassistent med specialisering inom inkludering något för dig!

Som lärarassistent är du ett stöd både i och utanför klassrummet och innehar kompetenser för att både arbeta som ett administrativt stöd i skolan men även som ett stöd för läraren i och utanför klassrummet.

Som lärarassistent kommer du att jobba mycket digitalt och fungera som en länk mellan en organisations IT-avdelning och dess dagliga verksamhet.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Stora delar av utbildningen handlar om det svenska språket och om hur du som lärarassistent kan stötta andraspråksinlärning för en funktionell behärskning av språket.

För att du skall kunna verka i din roll innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

Efter utbildningen kan du jobba som

 • lärarassistent
 • pedagogassistent
 • administrativ lärarassistent
 • studiehandledare
 • språkledare

Utbildningen sker på distans och du deltar i den löpande undervisningen online. Undervisningen består av schemalagda webbinarier cirka 2 - 3 gånger i veckan och däremellan förväntas du arbeta med hemuppgifter enskilt och/eller i grupp.

Det är 6 obligatoriska träffar i Stockholm, Malmö, Piteå och Örebro, beroende på vilken ort du valt, under hela utbildningen. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Det är viktigt att du är aktiv och deltar i alla aktiviteter, både hemifrån och på platsträffarna. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader för platsträffarna bekostas av den studerande.

Du måste ha tillgång till dator och en stabil uppkoppling till internet. För tentor, webbinarier och redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

Under dina LIA-perioder (Lärande i arbete) är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

VISA MINDRE

Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Örebro kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-28
Utbildningsslut
2023-12-22
2024-12-20
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Tycker du om att arbeta med svenska språket, administration och med människor i behov av stöd? Då är vår utbildning till Lärarassistent med specialisering inom inkludering något för dig!

Som lärarassistent är du ett stöd både i och utanför klassrummet och innehar kompetenser för att både arbeta som ett administrativt stöd i skolan men även som ett stöd för läraren i och utanför klassrummet.

Som lärarassistent kommer du att jobba mycket digitalt och fungera som en länk mellan en organisations IT-avdelning och dess dagliga verksamhet.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Stora delar av utbildningen handlar om det svenska språket och om hur du som lärarassistent kan stötta andraspråksinlärning för en funktionell behärskning av språket.

För att du skall kunna verka i din roll innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

Efter utbildningen kan du jobba som

 • lärarassistent
 • pedagogassistent
 • administrativ lärarassistent
 • studiehandledare
 • språkledare

Utbildningen sker på distans och du deltar i den löpande undervisningen online. Undervisningen består av schemalagda webbinarier cirka 2 - 3 gånger i veckan och däremellan förväntas du arbeta med hemuppgifter enskilt och/eller i grupp.

Det är 6 obligatoriska träffar i Stockholm, Malmö, Piteå och Örebro, beroende på vilken ort du valt, under hela utbildningen. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Det är viktigt att du är aktiv och deltar i alla aktiviteter, både hemifrån och på platsträffarna. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader för platsträffarna bekostas av den studerande.

Du måste ha tillgång till dator och en stabil uppkoppling till internet. För tentor, webbinarier och redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

Under dina LIA-perioder (Lärande i arbete) är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

VISA MINDRE

Medicinsk sekreterare Luleå

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Luleå kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare är många och varierande. Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser så kan yrket medicinsk sekreterare passa dig. Vår utbildning till medicinsk sekreterare kan ta dig dit. 

Om utbildningen
Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter som medicinsk sekreterare
Tillgången på utbildade medicinska sekreterare förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska sekreterare och vårdadministratörer.

Distansstudier med obligatoriska träffar
Utbildningen sker på distans med 8 obligatoriska träffar i Östersund respektive Luleå. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en dator och internet. För tentor och inlämningsuppgifter/redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

LIA (Lärande i Arbete)
LIA-platser erbjuds i region Norrbotten och Jämtland.

Utbildningsområden för medicinsk sekreterare
Under utbildningen till medicinsk sekreterare kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Efter utbildningen
Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom  offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag.

Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll

VISA MINDRE

Medicinsk Sekreterare Östersund

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Östersunds kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare är många och varierande. Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser så kan yrket medicinsk sekreterare passa dig. Vår utbildning till medicinsk sekreterare kan ta dig dit. 

Om utbildningen
Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter som medicinsk sekreterare
Tillgången på utbildade medicinska sekreterare förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska sekreterare och vårdadministratörer.

Distansstudier med obligatoriska träffar
Utbildningen sker på distans med 8 obligatoriska träffar i Östersund respektive Luleå. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en dator och internet. För tentor och inlämningsuppgifter/redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

LIA (Lärande i Arbete)
LIA-platser erbjuds i region Norrbotten och Jämtland.

Utbildningsområden för medicinsk sekreterare
Under utbildningen till medicinsk sekreterare kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Efter utbildningen
Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom  offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag.

Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

VISA MINDRE

Mejeritekniker

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-22
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Gillar du att jobba med modern teknik i kombination med mejeriproduktion? I Götene och Odense i Danmark erbjuder vi en 1,5-årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning till mejeritekniker. Efter examen har du stora möjligheter till jobb i hela livsmedelsbranschen.

Om utbildningen
Som mejeritekniker jobbar du med det bästa av två världar – avancerad teknik, mjölk och mejeri i alla former. Det finns många olika arbetsuppgifter och möjligheter på ett mejeri. I yrket kan du komma att jobba med allt från tillverkning av produkter till analys av produkter.

Studera i både Sverige och Danmark
Undervisning sker på plats från Arlas mejeri i Götene samt på Kold College i Odense, Danmark. Majoriteten av denna tid spenderar du i Odense, utöver det är du även ute på en LIA-period (praktik) på ett mejeri i Sverige. Kostnader för resor, boende och måltider under kursperioden i Odense betalas av utbildningen samarbetsföretag. Du får även möjlighet att förbereda dig inför perioden i Danmark med viss undervisning i danska. 

För dig som gillar modern teknik 
För att trivas som mejeritekniker är det en fördel att vara intresserad av modern teknik, vara noggrann och ha ganska lätt för att räkna. Du kommer att specialisera dig på mejeriproduktion och lära dig allt om hur man tillverkar olika produkter med mjölk som råvara i stor skala.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du styra och övervaka processer, felsöka och åtgärda driftstopp, föreslå förbättringar i produktionen och arbeta med kvalitet och livsmedelssäkerhet i mejerier eller annan livsmedelsproduktion. Du får även kompetenser i livsmedelskunskap för produkter där mjölk ingår som råvara.

Som mejeritekniker kan du arbeta som bland annat processoperatör, maskinoperatör, förpackningsoperatör, lageroperatör eller liknande. Du har stora chanser till jobb efter examen. 

VISA MINDRE

Reläskyddsspecialist

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Göteborgs kommun)
Utbildningsstart
2022-08-15
Utbildningsslut
2023-06-30
Antal poäng
215 YH-poäng (ca 1.1 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Gillar du elteknik och vill hitta ett nytt yrke? Då är det kanske reläskyddsspecialist du ska bli! Det svenska elnätet håller på att förnyas och just reläskyddsspecialister är en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Om utbildningen
Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt inte förlorar tillgången på el. Det svenska elnätet håller på att förnyas och reläskyddsspecialister kommer bli extra efterfrågade.

Perfekt för dig som vill komma rakt in i elkraftsbranschen
Utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande och vill komma rakt in i elkraftsbranschen. 

Utbildningen sker på distans med träffar i Göteborg. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har 6 st gemensamma, obligatoriska träffar under utbildningen. 

Företagen är med och bestämmer
Hela utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Du kan vara helt säker på att du lär dig det du behöver och dina chanser att få jobb efter examen är riktigt bra! I den här utbildningen samarbetar vi med många av de största aktörerna i branschen såsom  Assidas Consulting, CDE Sweden AB, Eltel Networks Infranet AB, Megger Sweden AB, Vattenfall Services Nordic AB och ÅF Energy.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, stationsingenjör eller idrifttagare/provare. Du har lärt dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och Intelligent Electronic Device (IED:er) ingår, utföra programmering, inställningar, provning samt inkoppling och montering av olika typer av reläskydd och IED:er.

VISA MINDRE

Socialpedagog

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Piteå kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta mot psykisk ohälsa och sjukdomar eller beroendeproblematik? Ta chansen att gå en socialpedagogutbildning på yrkeshögskola och distans.

Du kommer läsa yrkesutbildningen till socialpedagog på distans. Det innebär att upplägget ser lite annorlunda ut än om du läser på plats.

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare. 

En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation.  Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

Socialpedagogutbildningen läser du på svenska, dock kan en del kurslitteratur, artiklar och forskning vara på engelska.

En del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden.

Efter utbildningen
Det är goda möjligheter till arbete som socialpedagog, både på ett och fem års sikt för utbildade behandlingsassistenter och socialpedagoger. Det finns ett behov av att rekrytera socialpedagoger över hela Sverige.

VISA MINDRE

Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Malmö kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Är du utbildad undersköterska med erfarenhet från arbetslivet? Vill du specialisera dig mot anestesi, operation och intensivvård? Är du på jakt efter en efterfrågad specialistkunskap så att du kan ta dig vidare i karriären? Då kan vår utbildning Specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård vara det du söker!

Om utbildningen
Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård är en utbildning på distans för dig som vill ha möjlighet att fortsätta jobba under dina studier. För att bli antagen till utbildningen krävs det att du är undersköterska sedan tidigare och att du nu vill specialisera dig mot vård inom anestesi, operation och intensivvård.

Utbildningen sker på 50% studietakt och på distans. Det innebär att du kan studera var och när du vill, förutsatt att du kan medverka på plats vid de obligatoriska moment som ges i Malmö. Utbildningen har totalt 8 st obligatoriska platsträffar. Varje träff är oftast 1-3 dagar i följd.

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi inom relevanta områden samt om vårdhygien inom nyss nämnda områden. Eftersom utbildningen riktar sig mot en specialisering inom ofta akuta vårdärenden gäller det att du kan hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 

Lernias utbildningsmodell för distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande:

 • Undervisning i grupp: lärarledda lektioner via webbverktyg, seminarier och föreläsningar i kursernas centrala delar finns inspelade att se på i vår digitala lärportal.
 • Kollaborativt lärande: de studerande samarbetar inom arbetsgrupper. Varje kurs innehåller en gruppuppgift.
 • Självständigt arbete: den studerande läser delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd via mail eller webbverktyg.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård.

Du kommer att kunna hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Och arbeta utifrån ett vårdhygieniskt förhållningssätt. Du kommer kunna söka arbete inom verksamheter som ställer stora krav på självständighet och forsknings- och utvecklingsarbete.

Du kommer att ha fått fördjupad förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kommer ges förutsättningar för att arbeta självständigt och även i samverkan med sjuksköterska, patient och närstående för att identifiera behov och omvårdnadsåtgärder.  Utifrån en helhetssyn kommer du kunna göra bedömningar av åtgärder utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

VISA MINDRE

Specialistundersköterska inom laboratoriemedicin

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Stockholms kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Är du undersköterska och vill lära dig mer om klinisk immunologi, transfusionsmedicin, kemi och mikrobiologi? Då är vår specialistutbildning något du bör kolla närmre på!

Laboratorier har en viktig roll inom vård och forskning, för att diagnosticera sjukdomar och ta fram rätt behandling.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

För laboratorieverksamheten finns en dokumenterad brist på utbildad personal. För kvaliteten är det viktigt att den som är bäst lämpad utför arbetsuppgiften.

För att personalen ska ha den kompetens som yrket behövs en vidareutbildning av undersköterskor specifikt inom Laboratoriemedicin då detta är ett ökande område inom alla delar av sjukvården.

Utbildningens upplägg 
Utbildningen är en 1-årig heltidsutbildning som genomförs på distans. Utbildningen utgår från Lernias lärportal.

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Stockholm. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv stå för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. Utbildningen har totalt 4 st platsträffar. Varje träff är oftast 1-3 dagar i följd.  

Utbildningen bedrivs på svenska men det kan även förekomma litteratur på engelska.

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska inom laboratoriemedicin på laboratorier, sjukhus och andra arbetsplatser.

VISA MINDRE

Specialistundersköterska inom psykiatri

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Skellefteå kommun)
Utbildningsstart
2022-08-25
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Vill du jobba med personer som har psykisk ohälsa? Sök vår snabba utbildning till specialistundersköterska inom psykiatri!

Psykisk ohälsa, främst i form av diagnoser som depression och ångestsyndrom, är en av våra stora folksjukdomar och ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Det finns ett stort behov av spetskompetens inom många verksamhetsområden som ingår i eller tangerar det psykiatriska verksamhetsfältet.

Arbetsområdena ligger inom öppenvården, slutenvården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.

Den här utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningen pågår under ca 1 år och går på distans. Alla våra föreläsningar spelas in och därmed finns de och övningar kopplade till utbildningen tillgängliga under hela dygnet, alla dagar i veckan.

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. En stor del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. I övrigt bedrivs utbildningen på distans.

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Skellefteå. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Den här utbildningen har 2 obligatoriska, fysiska träffar i Skellefteå.

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska men det förekommer engelsk kurslitteratur.

Efter avslutad utbildning har du specialiserade kunskaper om psykiatrisk omvårdnad, digital verksamhetsutveckling i praktiken, innebörd i digitaliseringsbegreppen, nytta, ansvarsområden och juridik, riskbedömning avseende etik, säkerhet, patientsäkerhet och integritet.

Du har också specialiserade kunskaper om kommunikation och olika samtalsmetoder med betoning på MI och lågaffektiva metoder i teori och praktik, miljöfaktorers betydelse för brukare/patient och lagar och regler som styr psykiatrisk omvårdnad.

Du har lärt dig om omvårdnadsprocessen vid psykiatrisk vård, det neuropsykiatriska området avseende psykisk ohälsa, riskfaktorer och friskvård för individer med neuropsykiatriska och psykiatrisk problematik samt om självmordsprocessen och självmordsprevention.

Utöver det har du lärt dig pedagogiska anpassningar och stöd i ett livsperspektiv, bemötande och förhållningssätt, kognitiv neurovetenskap, begrepp inom det neuropsykiatriska området. Du kan centrala nervsystemets anatomi och fysiologi, vård- och behandlingsarbete vid missbruk/beroende, omsorgsbehov vid utanförskap, social utsatthet och hälsofrämjande interventioner och miljöer samt har kunskaper om samsjuklighet, omvårdnadsdokumentation och samordnad vårdplanering.

VISA MINDRE

Systemutvecklare i Java och JavaScript

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Piteå kommun)
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-08-28
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
Branscher
VISA MER

Vill du ha förståelse för hur systemutvecklingsbranschen ser ut, vilka trender som finns och vilken möjlig utveckling de största utvecklingsspråken och -miljöerna på marknaden har idag?

Webbutveckling är ett av de största områdena inom mjukvaru- och systemutveckling och det finns ett stort behov inom denna del av branschen i synnerhet i den pågående digitalisering av tjänster i både näringslivet och offentlig sektor.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningen pågår under ca 2 år och genomförs helt på distans. Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, självrättande övningsprov, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar länkar m.m. Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. Under utbildningens gång arbetar vi med blandade lärformer genom självstudiematerial i kombination med klassisk lärarledd undervisning, grupparbeten med cases och individuell handledning.

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Undervisningen sker på svenska, fackspråket översätts dock inte från engelska i löpande tal och skrift. Nästan all litteratur och allt material för utbildningen är på engelska.

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper om arbetsmetoder för utveckling i team och kvalitetskriterier för programmeringsprojekt, om Agila metoder med fokus på devops versionshantering backup utvecklingsmiljöer lansering och deploy. Du har lärt dig om API:er, fullstack och REST, arbete med databaser (enhetstester, modellering, optimering, säkerhet, lastbalansering samt SQL), om säkerhet inom backend-system och systemdesign. Du kan OOAD, UML, DFD, webbarkitektur och arkitekturer för backend samt vet vilken roll databaser, molntjänster och APIer har i en webbapplikation.

VISA MINDRE

Systemutvecklare inriktning Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion

Studietakt / Ort
100% / Kalmar kommun
Utbildningsstart
2022-08-29
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Brinner du för utvecklingen mellan fysisk utrustning och digitala system? Då är Systemutvecklare - Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion något för dig!

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningen pågår i två år och genomförs på plats i våra utbildningslokaler i Kalmar. I den mån det är möjligt försöker vi bistå med att ni kan ta del av inspelat material då detta kan ses flera gånger, både i kunskapsgenererande och repeterande syfte, samt möjliggör att du kan läsa oberoende av tid och rum, vilket ökar möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen på det sätt som fungerar bäst för dig.

Utbildningens syfte och mål är att du ska lära dig att med modern teknik i kombination med goda kunskaper inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet knyta ihop den fysiska utrustningen med digitala system på olika nivåer. Utbildningen är uppbyggd runt de tre fokusområdena Systemteknik, Livsmedelssäkerhet och Hållbar livsmedelsproduktion. 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska. Det förekommer dock engelskspråkiga utvecklingsverktyg, programvaror och system i de tekniska kurserna.

Efter utbildningen kan du ge förslag på hur olika automations- och industriella IoT-system kan användas avseende på en resurseffektiv, livsmedelssäker och hållbar produktion. Du kan delta i och slutföra olika typer av industriella IoT-projekt och dessutom tillämpa specialiserad kunskap för att implementera industriella IoT-applikationer. Du kan efter utbildningen också bedöma positiva och negativa effekter som ett system eller en verksamhet har på hållbarhet och hur man kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

VISA MINDRE

Ventilationsingenjör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Borlänge kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Om utbildningen
Som Ventilationsingenjör jobbar du med energioptimering av ventilations- och kylanläggningar, energikalkylering. Du jobbar även med ekonomi och planering inom fastighetsområdet samt med elsäkerhet och digitalteknik.

Efter utbildningen kommer du kunna göra beräkningar av energieffektivitet med miljöhänsyn och förstå systemens samverkan gällande inomhusklimatets påverkan på människan. Du kommer även kunna beskriva olika lösningar för ventilation där det inte passar med standardiserade lösningar.

Distansstudier med platsträffar
Utbildningen sker på distans via webbinarium som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Borlänge. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

LIA, lärande i arbete
Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under två LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på ett företag.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du jobba som vvsingenjör, ventilationstekniker, servicetekniker inom ventilation. Du kan även jobba som styr- och reglertekniker, arbetsledare inom ventilation samt industrikonstruktör inom ventilation. Du har genom utbildningen lärt dig det som krävs för att i arbetslivet kunna ansvara för driftsplanering, behovsprioritering och viss arbetsledning. Du har lärt dig att ansvara för samordning av klimat och ventilationstekniska system med avseende på drift, ekonomi och energieffektivitet och nya tekniker för att driva ett förbättringsarbete inom energioptimering.

Du besitter en tvärvetenskaplig kompetens och kan tillämpa den såväl teoretiskt som praktiskt.

VISA MINDRE

Ventilationsingenjör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Kalmar kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Om utbildningen
Som Ventilationsingenjör jobbar du med energioptimering av ventilations- och kylanläggningar, energikalkylering. Du jobbar även med ekonomi och planering inom fastighetsområdet samt med elsäkerhet och digitalteknik.

Efter utbildningen kommer du kunna göra beräkningar av energieffektivitet med miljöhänsyn och förstå systemens samverkan gällande inomhusklimatets påverkan på människan. Du kommer även kunna beskriva olika lösningar för ventilation där det inte passar med standardiserade lösningar.

Distansstudier med platsträffar
Utbildningen sker på distans via webbinarium som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Kalmar. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

LIA, lärande i arbete
Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under två LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på ett företag.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du jobba som vvsingenjör, ventilationstekniker, servicetekniker inom ventilation. Du kan även jobba som styr- och reglertekniker, arbetsledare inom ventilation samt industrikonstruktör inom ventilation. Du har genom utbildningen lärt dig det som krävs för att i arbetslivet kunna ansvara för driftsplanering, behovsprioritering och viss arbetsledning. Du har lärt dig att ansvara för samordning av klimat och ventilationstekniska system med avseende på drift, ekonomi och energieffektivitet och nya tekniker för att driva ett förbättringsarbete inom energioptimering.

Du besitter en tvärvetenskaplig kompetens och kan tillämpa den såväl teoretiskt som praktiskt.

VISA MINDRE

Ventilationsingenjör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Piteå kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
2022-02-15
Ansökan stänger
2022-05-31
VISA MER

Om utbildningen
Som Ventilationsingenjör jobbar du med energioptimering av ventilations- och kylanläggningar, energikalkylering. Du jobbar även med ekonomi och planering inom fastighetsområdet samt med elsäkerhet och digitalteknik.

Efter utbildningen kommer du kunna göra beräkningar av energieffektivitet med miljöhänsyn och förstå systemens samverkan gällande inomhusklimatets påverkan på människan. Du kommer även kunna beskriva olika lösningar för ventilation där det inte passar med standardiserade lösningar.

Distansstudier med platsträffar
Utbildningen sker på distans via webbinarium som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Piteå. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

LIA, lärande i arbete
Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under två LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på ett företag.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du jobba som vvsingenjör, ventilationstekniker, servicetekniker inom ventilation. Du kan även jobba som styr- och reglertekniker, arbetsledare inom ventilation samt industrikonstruktör inom ventilation. Du har genom utbildningen lärt dig det som krävs för att i arbetslivet kunna ansvara för driftsplanering, behovsprioritering och viss arbetsledning. Du har lärt dig att ansvara för samordning av klimat och ventilationstekniska system med avseende på drift, ekonomi och energieffektivitet och nya tekniker för att driva ett förbättringsarbete inom energioptimering.

Du besitter en tvärvetenskaplig kompetens och kan tillämpa den såväl teoretiskt som praktiskt.

VISA MINDRE