Omsorgsförlaget YH

Omsorgsförlaget är ett socialt utbildningsföretag. Vi arbetar med utbildning, föreläsningar och litteratur inom omsorgsverksamhet, men också inriktningar inom socialt arbete, hälsa och skola.  

Vårt arbete utgår från en helhetssyn på människan, där en yrkesmässig kompetensutveckling kombineras med personlig utveckling och som ger en hållbar, långtidsverkande effekt för dig, verksamheten och samhället i stort. 

Omsorgsförlaget är sedan 2022 yrkeshögskola och anordnare av yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog, 200 yrkeshögskolepoäng.


YH-utbildning Stödpedagog riktar sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde och göra skillnad för människor med funktionsvariationer och deras anhöriga, men även vara ett stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Utbildningen bedrivs på halvtid och distans, vilket gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionsvariationsområdet, noga utvalda från hela landet.

Efter utbildningen kan du ta ett utökat ansvar för delar av det systematiska kvalitetssäkrande arbetet inom LSS-verksamhet, samarbeta i tvärprofessionella team och team med stödpedagoger. Du kommer att kunna vara ett utökat stöd för både verksamhetsansvarig och den egna eller andra verksamheter.

Visa mer
Visa mindre