Nova Utbildning Yrkeshögskola

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling arbetar för regionens utveckling.

Hos oss får du möjlighet till att studera på ett sätt som passar dig bäst. Vi ger både YH-utbildningar, högskoleutbildningar och uppdragsutbildningar och du kan studera på på heltid, deltid eller på distans.

Vi tar fram utbildningar i samarbete med näringslivet i regionen och utifrån arbetsmarknadens behov. Vårt uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.

Yrkeshögskoleutbildningar inom olika yrkesområden och med olika upplägg ger vi i egen regi. Vi specialdesignar också utbildningar på uppdrag av arbetslivet. Dessutom erbjuder vi varje termin flera öppna föreläsningar inom varierande ämnesområden.

Många av våra utbildningar och kurser har ett distansupplägg där vi använder olika typer av distansteknik och studieplattformar. Exempel på studieplattformar så kallade virtuella klassrum är Fronter, MyMoodle och Canvas, vilket ger möjlighet till flexibla studier. Exempel på andra webbaserade distansverktyg som används i flertalet av våra utbildningar är Zoom och Teams.

Visa mer
Visa mindre