På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Elevassistent
Spela filmen

Elevassistent

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn. Men jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren.

Anställningar som elevassistent i Sverige är allt som oftast visstidsanställningar som varar under en viss tid, ofta är det en termin eller i bästa fall ett läsår. Ofta är det en halvtidstjänst eller ännu mindre omfattning. 

Utbildning

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning, t.ex från en yrkeshögskola, kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för elevassistenter är ganska tuff över hela landet. Antalet elevassistenter som arbetar ute på skolorna är beroende av hur mycket varje kommun och varje enskild rektor väljer att satsa på elevstöd i skolan. Kunskaper om att arbeta med elever som behöver särskilt stöd ökar chansen till jobb.

Personliga egenskaper

För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent behöver man vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare och att samarbeta med andra elevassistenter och lärare. Man behöver också kunna hantera utåtagerande elever på ett lågaffektivt sätt.

Övrigt

En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Visste du att...?

... experter på området inom ADHD, tror att det finns 1-2 barn i varje skolklass som har ADHD. Diagnosen ADHD brukar ställas efter en utredning, som påbörjas endast om personen och/eller personens omgivning upplever viss problematik pga anad ADHD.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

114 Lediga jobb

Elevassistent till Halvarsgårdars skola

Arbetsgivare / Ort: Borlänge kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-27
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Elevassistent

Om jobbet
Vi söker en lösningsfokuserad Elevassistent - som ser möjligheter istället för problem - till Halvarsgårdars skola F-6, Borlänge kommun. Halvarsgårdars skola är en enparallellig F-6 skola, med cirka 90 elever. Halvarsgårdars skola strävar efter att hela tiden sätta elevens eget lärande i centrum, genom tydliga mål, återkoppling och utvärdering tillsammans med eleverna. Med jämna mellanrum undervisar vi i tvärgrupper, där elever från varje årskurs deltar. Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Våra elever har också möjlighet för lek och att utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang, då skolan har tillgång till en god, välfungerande utemiljö. Våra förutsättningar för utepedagogik är mycket goda. Vi samverkar med Tunets skola, vilka anordnar undervisning för våra elever i ämnet slöjd och med Gylle skola, vilka anordnar undervisning i ämnet Moderna språk och Hem- och konsumentkunskap. Självklart lockar vår värdegrund dig! - Jag finns här för Borlängebon - Jag gillar utmaningar - Jag möter varje människa med öppenhet ARBETSUPPGIFTER Elevassistent ger (i nära samverkan med ansvarig lärare) elever särskilt stöd istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet kan ges inom den elevgrupp som eleven/eleverna tillhör, enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven/eleverna normalt hör till. Elevassistent på vår skola; - stödjer våra elever i behov av särskilt stöd, enskilt och/eller i grupp - planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans med ansvarig lärare/arbetslag. - deltar i undervisningen på vårt fritidshem vilken tar sin utgångspunkt i våra elevers behov, intressen och erfarenheter, men också att våra elever kontinuerligt utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter. - ger våra elever möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. - ger våra elever förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. - stärker våra elevers digitala kompetens, då alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. - innehar god samarbetsförmåga, positivt och flexibelt förhållningssätt - är rastvakt samt kunna uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har annan likvärdig utbildning med inriktning att möta barn/elever med intellektuell funktionsnedsättning. Du ska gärna ha tidigare erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd, men för dig som är ny i rollen erbjuds handledning/mentor av Specialpedagog. Vidare är det meriterande av tidigare erfarenhet att stärka elevers digitala kompetens. Du är en engagerad, kreativ, trygg, kommunikativ och strukturerad pedagog med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Tjänsten ställer krav på mycket god svenska i tal och skrift. Välkommen med din ansökan ! ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.
Arbetsgivare
Borlänge kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Elevassistent till grundsärskolan

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-27
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Elevassistent

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Gärdesskolan är grundskola för åk F-9 med tillhörande grundsärskola på Östermalm. Vi är vi cirka 900 elever och 140 medarbetare som arbetar mot målet en bra skola för alla. På Gärdesskolan arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den pedagogiska lärmiljön samt med att utveckla det kollegiala lärandet. Vår undervisning är strukturerad och har hög kvalitet. Detta syns i vårt meritvärde som är ett av de högsta i staden. Gärdesskolans grundsärskola är en verksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Grundsärskolan har i dagsläget 21 elever och 15 personal. Eleverna läser ämnen och /eller ämnesområden enligt grundsärskolans läroplan. Många av eleverna har behov av en egen personal vid sin sida under dagen, både på skola och på fritids. Eleverna undervisas både enskilt och i grupp. Vi utgår från tydliggörande pedagogik och bildstöd Arbetsbeskrivning Som elevassistent på Gärdesskolans grundsärskola arbetar du tätt ihop i ett team med lärare, fritids- och resurspedagoger samt andra elevassistenter. Du arbetar med att stödja eleverna genom hela dagen, både under skoltid och på fritids/KTT. Du stöttar eleverna såväl pedagogiskt som socialt vilket kräver att du har ett genuint intresse och en djupare förståelse för eleverna och deras behov. Du är också ett stöd för eleverna under övriga aktiviteter, exempelvis under raster, måltider och vid hygienskötsel. Arbetet är fysiskt krävande då vi har elever i behov av hjälpmedel. Flera elever har stort behov av stöd i alla sammanhang i skola och på fritids. Du förväntas därför kunna delta i ett brett spektrum av aktiviteter. Kvalifikationer Du ska vara väl insatt i grundsärskolans styrdokument och kunna arbeta självständigt och i grupp. Du ska ha vana att arbeta med fler elever och kunna växla nivå/förhållningssätt efter elevernas individuella behov. Du ska ha lätt för att hitta olika kommunikationsvägar för att ge eleverna möjlighet att göra sin röst hörd. Erfarenhet av grundsärskola som har utåtagerande beteende och sociala svårigheter krävs. Du känner dig trygg med att möta vårdnadshavare och är den som tar initiativ till att få en bra samverkan mellan hem och skola. Övrigt Tjänsten är en semestertjänst på heltid. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Timvikarier som vårdarinna till särskolan

Arbetsgivare / Ort: Skövde kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / max 10 dagar
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-27
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Elevassistent

Om jobbet
I rollen blir du en del av sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Med ett jobb inom Skövde kommun får du möjlighet att påverka, må bra på jobbet och göra karriär. Här är du med och gör det omöjliga möjligt. Tillsammans tar vi Skövde framåt! ARBETSUPPGIFTER Arbete med elever på en tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättningar. KVALIFIKATIONER Barnskötarutbildning eller undersköterskeutbildning ÖVRIGT Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Arbetsgivare
Skövde kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Elevassistent i grundsärskolan, Centralskolan

Arbetsgivare / Ort: Tierps kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Elevassistent

Om jobbet
Titta på Tierp, ta steget, landa och älska. Tierps kommun har ett bra och nära läge mellan Uppsala och Gävle och för jobb på distans. Tierp har Stockholm, Uppsala eller Gävle inom mindre än en timmes räckhåll. Med goda och varierande boendemiljöer, havsnära natur, skog och kultur inpå knutarna, bra kärna, infrastruktur och kommunikationer, erbjuder vi dig stor livskvalitet i det lilla. Våra värderingar betyder mycket för oss. Vi arbetar utifrån respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro. Vi tillämpar tillitsbaserad ledning och styrning för starka relationer och förtroende mellan chefer och medarbetare. Läs mer om oss på tierp.se Grundsärskolan med c:a 30 elever finns på Centralskolan, en F-9 skola i centrala Tierp. Vi har tre klasser i grundsärskolan och två klasser i träningsskolan. I arbetslaget arbetar elevassistenter, speciallärare samt övriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger. ARBETSUPPGIFTER Som elevassistent arbetar du som socialt och pedagogiskt stöd i både skol- och fritidsverksamhet för elever som går i grundsärskolan. I arbetet har du kontakt och samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en slutförd och godkänd gymnasieutbildning, gärna inom Barn- och fritidsprogrammet. Det är meriterande om du har utbildning/kompetens inom området intellektuell funktionsnedsättning och autism. Vi ser helst att du har erfarenhet av att arbeta i grundsärskola med elever med olika funktionsnedsättningar. Det är även en merit ifall du har arbetat med AKK, alternativ kompletterande kommunikation. Vi söker dig som är trygg och vill samarbeta och kan vara en vuxen förebild i vår verksamhet. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Tierps kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Barnskötare 100% Högåsskolan

Arbetsgivare / Ort: Knivsta kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 12 maj (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-04-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Elevassistent

Om jobbet
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet? Välkommen till oss! Högåsskolan är en F-6 skola mitt i Knivsta med ca 430 elever. Skolan öppnade i nya fina klimatsmarta lokaler hösten 2015. Det centrala läget innebär goda kommunikationsmöjligheter, kulturupplevelser samt närhet till det levande å-rummet och det vackra grönområdet Gredelby hagar. På Högåsskolan arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, möjligheter och utveckling för alla! Vi har engagerad och skicklig personal som varje dag ger varje elev ett lärande med hög kvalitet. ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär elevstödjande arbete i klass. Som barnskötare följer du elevernas skolsituation under hela skoldagen och även på fritidshemmet. Du ger stöd till läraren och klassen. Du främjar utveckling och självständighet. Du arbetar i nära samarbete med klasslärare, speciallärare och övriga i arbetslaget. Tjänsten är även med fritidstid med förekommande arbetsuppgifter med start 210809 KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är lyhörd, har lätt att samarbeta och som alltid sätter eleven i fokus. Vi ser gärna att du har en påbörjad utbildning inom skola/fritidshem samt har erfarenhet. Du är tålmodig, lugn och engagerad. Du behöver vara flexibel och ha lätt att samarbeta med dina kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande men stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid rekryteringen. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-693 693. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ansökan
Ansök senast 12 maj (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.