Sverigehälsan

Sverigehälsan ger dig verktygen för att ta nästa steg i din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Är du intresserad av friskvård och hälsa eller är du på väg att starta eget? Du vill utvecklas inom den yrkesroll du har idag eller fördjupa dig inom KBT? Om du vill stärka dig i din yrkesroll så har vi något för dig.

Vår största skola hittar du i Malmö, här finns också huvudkontor, men vi har två skolor till, en i Hammarby sjöstad i Stockholm och en på Storgatan i Halmstad.

Utöver våra skolor erbjuder vi även grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT i Göteborg, på Chalmers Conference Centre. Vi utför även företagsutbildningar över hela landet.


Vi är ett stort och härligt gäng!
Här finns en blandning av fast anställd personal, utbildningskonsulter som undervisar inom sitt specifika område och återkommande lärare på våra yrkesprogram och grundutbildningar. Vi lägger stor vikt vid att alla som undervisar hos oss också är yrkesaktiva inom sina respektive utbildningsområden, då detta ger våra utbildningar en värdefull koppling till arbetslivet och håller innehållet aktuellt och relevant.


Här hittar du alla våra utbildningar >>
 

Studier på dina villkor
Hos oss kan du studera på plats hos oss eller utbilda dig på distans. Varje utbildning har sitt eget flexibla upplägg. Detta gör det möjligt för dig att studera parallellt med att du jobbar och har andra personliga behov.

Representerar du en verksamhet och söker utbildning för en större grupp? Titta gärna närmare på vår sida för uppdragsutbildning >>.

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Sverigehälsan

Stresspedagog

Som stresspedagog handlar din roll till stor del om att aktivt coacha och vägleda dina klienter till livsstilsförändringar för ett sundare liv med mindre stress och mer balans. Utbildningen ger kunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden och kan användas för att arbeta både med enskilda klienter och mot grupper av anställda.

Kostrådgivare

Vår utbildning har en kognitiv inriktning – hur påverkar tankar känslor och beteenden kostvanorna? Du lär dig rikta ditt budskap till klienter med olika behov och förutsättningar.

Hälsocoach

Som hälsocoach handlar ditt uppdrag till stor del om att inspirera och stötta människor till nya, sunda vanor på resan mot ett friskare liv. Med vår utbildning får du utvecklas och växa och kan ge dig ut i yrkeslivet väl rustad för din nya uppgift. Vi finns där för dig hela vägen.

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning – Steg 1

KBT är idag den snabbast växande terapiformen och under senare år har efterfrågan varit större än tillgången på behandlare med rätt kompetens och utbildningsbakgrund. KBT används inom många områden, bland annat vid arbete i skolan och i arbete med organisation och utveckling.

Ettårig KBT-utbildning

Den här utbildningen ger dig verktyg för att ge bästa möjliga bemötande av människor i olika situationer med olika förutsättningar. Vare sig det handlar om att skapa välmående arbetsplatser, leda dina medarbetare eller ge trygg omsorg och behandling för de klienter vi ansvarar för.

Lärarassistent

Som lärarassistent kan du se fram emot ett omväxlande arbete där dina arbetsuppgifter bestäms av skolans specifika behov. Under två terminer läser du hos oss ett brett urval av kurser för att på bästa sätt förbereda dig för ditt nya yrke!

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg 1

En utbildning för dig som vill ha redskap för att främja psykisk hälsa och personlig utveckling hos dina klienter med hjälp av psykodynamiskt inriktat stöd och behandling. Du som söker denna utbildning är troligtvis behandlande personal inom t.ex. primärvård, psykiatri, skola, kyrka och socialtjänst eller liknande.

Föreståndarutbildning – HVB och LSS

Sverigehälsan har i samarbete med representanter från arbetslivet skräddarsytt en processinriktad utbildning för föreståndare och blivande föreståndare för hem för vård och boende – HVB, SoL-boende och LSS-verksamheter.