Abrams utbildning AB

Abrams utbildning AB - Kompetensutbildningar


Skaffa dig kunskaper och förmågor som gör dig ännu bättre på ditt arbete! 

De kompetensutbildningar som du hittar här är utprovade under mer än 20 år för personal inom alla yrkeskategorier inom psykiatrin, socialtjänsten och somatisk vård. Abrams utbildning startade  2022 och ger sedan samma utbildningar med öppen anmälan som alla kan anmäla sig till. 


Abrams Utbildning erbjuder: 

  • Nöjdhetsgaranti (pengarna tillbaka om du inte tyckte kursen motsvarade förväntningarna)

  • Pristak (en heldag kostar inte mer än vad du själv har i inkomst på en dag)


Kurserna brukar få omdömet att man förstår hur man kan göra i praktiken.  

Alla kurser bygger på beprövad erfarenhet och forskningsmässig kunskap så långt det är möjligt. De hålls både digitalt och i lokal.


Utbildare är Daniel Abrams, leg. psykolog och utbildare sedan 20 år. Daniel var tidigare utbildningsansvarig för psykosvården på Sahlgrenska i Göteborg, med närmare 400 anställda och närmare 3000 patienter. Han har också varit lärare på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet.


Abrams Utbildning AB har en anställd administratör och anlitar utbildare och andra specialister för enskilda uppdrag. Företaget har sin hemvist i Stora Levene i Västergötland. Öppna kompetensutbildningar i lokal ges i Stockholm och Göteborg och uppdragsutbildningar ges över hela Sverige.
 

Notera att detta är kompetensutbildningar och inte yrkesutbildningar:

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Abrams utbildning AB

IPT-k - kognitiv träning, gruppledarutbildning

Kompetensutveckling, 2 dagar, Distans Utbildningen riktar sig till deltagare som arbetar med vård eller stöd till personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning.

Metodik för händelseanalys

Kompetensutveckling, 2 dagar, Distans Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med internutredningar av tillbud och va?rdskador eller incidenter inom alla klientorganisationer.

NECT - antistigmabehandling, gruppledarutbildning

Kompetensutveckling, 2 dagar, Distans. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med vård och/eller stöd till personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning.
Gör intresseanmälan

Kontakta Abrams utbildning AB

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Abrams utbildning AB. Abrams utbildning AB hör av sig inom kort!