Varslad eller uppsagd från ditt arbete? Genrebild - reportage från framtid.se

Varslad eller uppsagd från ditt arbete?

Många företag har på kort tid fått ekonomiska problem på grund av coronakrisen. Därför är det redan många som blivit varslade eller korttidspermitterade från sina arbeten. Men vad är det som gäller och vilka är mina rättigheter? Framtid.se reder ut begreppen.

Flera företag använder sig just nu av korttidspermitteringar, vilket innebär att du jobbar färre timmar jämfört med tidigare eller inte jobbar alls under en tidsbegränsad period. Om du blir varslad betyder det att arbetsgivaren förvarnar om att det finns risk för uppsägning. Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägning. 

Vad innebär ett varsel?
Vid ett varsel gör din arbetsgivare en anmälan till både fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen, där de beskriver varför planerade neddragningar behöver att göras, när det behöver göras och hur många som berörs. Att varsla är inte samma sak som att säga upp, uppsägningen kommer först efter fackliga förhandlingar. Dessutom är det inte alltid som ett varsel leder till uppsägning.

Regler för turordning
En arbetsgivare som måste skära ner i verksamheten ska följa vissa regler som att förhandla med facken och ta beslut i en viss ordning. Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal är skyldiga att förhandla om uppsägning beror arbetsbrist. Om det inte finns några lediga tjänster att erbjuda, måste arbetsgivaren följa regler för turordning eller komma överens med facket om vilken turordning som ska gälla.

Vanligtvis är uppsägningstiden en till tre månader beroende på hur länge du arbetat på ditt jobb. Saknar din arbetsplats kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) minst en månads uppsägningstid (om du inte är provanställd, då är det 2 veckor).

Kom ihåg betyg och intyg
Be om betyg och intyg från din arbetsgivare om du blir uppsagd och behöver lämna din arbetsplats. Tänk även igenom vilka personer som kan ge dig referenser när du söker nytt jobb. Försök att hålla dig engagerad under din uppsägningstid, det ger energi under tiden du söker nytt jobb eller om du istället väljer att vidareutbilda dig.

Ersättning från a-kassa under tiden du söker jobb?
Det finns 25 olika a-kassor (arbetslöshetskassor) i Sverige. A-kassorna betalar ut ekonomiskt stöd till den som är tillfälligt arbetslös. Ersättningen finansieras av medlemsavgifter och arbetsgivaravgifter. På Hej a-kassa finns information och vägledning när du ska välja a-kassa. 

Första dagen som arbetslös?
När du blivit arbetslös är det viktigt att du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen redan första dagen. Detta behöver du göra för att få a-kassa från första arbetslösa dagen.

OBS!
Med anledning av de åtgärder som vidtas med hänsyn till begränsning av smittspridning för Corona / Covid19-virus så reserverar vi oss för tillfälliga förändringar i regelverket kring uppsägningar, a-kassa och andra regler som berör dig i samband med en uppsägning.

 

Reportage från framtid.se