Första Hjälpen Konsulten

Första Hjälpen Konsulten har sedan 1992 fokuserat på förstahjälpen-utbildningar, på senare år har vi utökat med brandskyddsarbete, krishantering och liknande.

Vi har en mycket bred kompetens och kan erbjuda ditt företag helhetslösningar, som gör att arbetsplatsen är trygg och säker för både de som arbetar där och för dina kunder och besökare.

Vi bygger upp långsiktiga relationer med våra kunder, en relation som bygger på förtroende och absolut tillit. Det finns en ärlig omtanke och vilja från vår sida att hjälpa våra kunder med bra lösningar och till en bra beredskap.

Vi utför även konsultuppdrag inom arbetsmiljö, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Vi arbetar över hela Sverige.


Vårt mål
Vårt mål är att öka den allmänna medvetenheten om hur man kan förebygga och minska olycks- och skaderisken på arbetsplatsen, hemmet och fritiden. Genom utbildning och praktiska övningar få färdighet och trygghet till att flera kan rädda liv.


Första Hjälpen Konsulten strävar efter att vara det ledande utbildningsföretaget på den svenska marknaden inom första hjälpen, kris, brand- och riskhantering, genom att öka kunskap och färdighet inom de olika områdena.


Samtliga av våra kurser har löpande starter.


Första hjälpen-kunskaper behövs inom alla branscher:


Här är några ord från vår VD
”Jag började i ambulanssjukvården redan 1988. Efter några år fick jag frågan om jag även ville undervisa inom akutsjukvård. Det lät spännande, så jag antog erbjudandet. För mig var det en drabbande insikt att jag, med min kunskap, kunde utgöra skillnaden mellan liv och död för den som blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka.

Jag förstod att gedigen kunskap och regelbunden träning är oerhört viktigt när det gäller akutsjukvård – och att det är en stor fördel att blanda praktik med teori. Ena dagen var jag mitt i ambulanssjukvårdarens turbulenta vardag, nästa dag kunde jag dela med mig av mina erfarenheter till kursdeltagare under utbildning. Denna blandning av verkligt arbete och teoretiska kunskaper tog undervisningen till en högre nivå; något som bara den som är aktiv inom sitt område har möjlighet att bidra med.

Första Hjälpen Konsultens viktigaste ledstjärna genom alla år har varit just detta och det har kraftigt bidragit till företagets framgångar. Inom ambulanssjukvården har jag haft många olika befattningar, bland annat ambulanssjukvårdare i akutbil, kvalitetsansvarig och stationschef. Numera lägger jag min tid på att utveckla företagets tjänster och ge våra kunder den bästa grunden för trygga arbetsplatser.”


Mer information och kontakt
För frågor, anmälan eller mer information >>, kontakta oss, vi återkopplar till dig inom 48 timmar.

 

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Första Hjälpen Konsulten

Avlastningssamtal

Hur kan du lägga upp och genomföra ett svårt medarbetarsamtal? I denna kurs lär du dig att lyssna aktivt och att leda tuffa samtal på arbetsplatsen för att skapa en god arbetsmiljö.

Barnolycksfall

Kursen ger dig grundläggande kunskaper för att kunna agera när ett barn hastigt insjuknar eller skadas. Utbildningen är inriktad på barn upp till 12 år.

Brandfarliga heta arbeten

Efter genomgången kurs har du kunskaper, färdigheter och beteenden som ger dig behörighet att arbeta med heta arbeten. Du erhåller ett utbildningscertifikat som är giltigt i 5 år.

Brandskyddsansvarig/kontrollant

Utbildningen till brandskyddskontrollant hjälper dig förstå innebörden av systematiskt brandskyddsarbete, du får veta vilka de tilldelade arbetsuppgifterna är och har efter utbildningen kunskap att i praktiken genomföra dessa uppgifter.

Defibrillering D-HLR

Du får viktiga och grundläggande kunskaper i att använda hjärtstartare (defibrillator). Du ska efter genomgången utbildning kunna agera vid andnings och hjärtstopp med hjärtstartare.

Föreståndare brandfarlig vara

Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Efter genomförd utbildning ska deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara.

Grundläggande brandutbildning

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur man förebygger brandrisker, agerar vid en brand samt genomför en utrymning av företagets lokaler.

Grundutbildning Krisstöd

Mattan du står på rycks undan och du vet inte hur du ska fortsätta ditt liv - i den här kursen får du grundläggande kunskaper i vad en kris och/eller katastrof betyder och vilken påverkan en sådan kan ha på företaget eller på en människa.

Hjälp på väg

Utbildning som riktar sig till dig som har din arbetsplats på eller intill vägen och uppfyller de krav som Vägverket ställer på utbildning. Du lär dig om beredskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka brand vid en olycksplats.

Hjärt-lungräddning Barn

Att göra HLR, hjärt-lungräddning, på små barn är inte samma sak som att göra det på en vuxen person. Efter att ha gått denna kurs kommer du att veta hur du ska agera vid ett andnings- eller hjärtstopp på ett litet barn. Du får grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning på barn i åldrarna 0-1 år och 1-12 år. Efter utbildningen ska du kunna agera vid ett andnings och hjärtstopp.

Kamratstöd

En kamratstödjare fyller en viktig funktion när någon av de anställda hamnar i en krissituation och upplever exempelvis stress, ångest eller sorg. Du får kunskaper för att kunna hjälpa de som drabbats. Hjälpa till och främja för en god arbetsmiljö och därigenom förebygga utslitning av personal.

Krisberedskapsövning

Du får lära dig att planera, genomföra och analysera realistiska övningssituationer på arbetsplatsen, för att tydliggöra företagets hantering av en simulerad krissituation.

Repetition D-HLR

Detta är en repetitionskurs i hur man använder en hjärtstartare.

Repetition HLR

Repetitionskurs i hjärt-lungräddning - repetera tidigare kunskaper samt få information om eventuella nya medicinska riktlinjer vid hjärtstopp.

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete för särskilt utsedda brandskyddsansvariga.

Utrymningsledarutbildning

Här får du lära dig hur du organiserar och leder arbetet med utrymning i en akut nödsituation. Grundutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret i en utrymningssituation att hjälpa till och leda arbetet under en nödsituation.

Utrymningsövning

Öva på utrymning av arbetsplatsen i en simulerad situation. Du får i en simulerad situation öva en utrymning. Genom denna övning får företaget en kontroll på hur utrymningsberedskapen fungerar.

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Vad gör du om din kollega plötsligt faller ihop tillsynes livlös? Att ge grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare. Efter utbildningen ska deltagaren kunna agera vid ett andnings- och hjärtstopp.
Gör intresseanmälan

Kontakta Första Hjälpen Konsulten

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Första Hjälpen Konsulten. Första Hjälpen Konsulten hör av sig inom kort!