Movant säkerhetsutbildningar

Movant erbjuder flera olika säkerhetsutbildningar med olika certifieringsutbildningar som krävs i arbetslivet. Det handlar om ställningsbyggnad, kvartsdamm, fallskydd och flera andra utbildningar som gör arbetsplatserna säkrare.

I våra utbildningar vänder vi kraven till något intressant och givande för deltagarna. Det är helt enkelt utbildningar skapade för 2020-talets behov och möjligheter.


Läs mer om våra säkerhetsutbildningar >>
 

Utbildningarna genomförs digitalt som standard, men finns det finns även en valmöjlighet att utföra dem på plats. 

Hänsyn till dyslexi och språksvårigheter är något som genomsyrar hela utbildningsupplägget och är viktiga förutsättningar för att alla som vill studera hos oss ska lyckas med sin utbildning.

Det finns också möjlighet att som privatperson eller arbetsgivare beställa digitala utbildningar.

Visa mer
Visa mindre
BESTÄLL INFORMATION

Privata utbildningar hos Movant säkerhetsutbildningar

Brandfarliga Arbeten

Utbildningens kursinnehåll: - Risker och regler som gäller för att få utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats - Regler som gäller för tillståndsansvarig, hetarbetare, brandvakt - Regler vid tätskiktsarbete på tak - Ansvarsfrågor - Brandkunskap - Hantering av gasflaskor vid brand - Cellplaster - Teoriprov Utbildningen omfattar 6 timmar.

Härdplastutbildning

Den här utbildningen som tar ca. 4 timmar och ger kunskaper om hälsorisker och skyddsåtgärder vid arbete med härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter. Den ger också kunskaper om olika typer av kemiska produkter och hur de kan ersättas eller minimeras. Arbetsmetoder, rutiner och dokumentation är andra viktiga delar i utbildningen som avslutas med ett online-prov.

Information om Asbest

Den här utbildningen är helt teoretisk och du gör den online. Utbildningen har ett enkelt, förklarande språk och många illustrationer med bilder. Med jämna mellanrum gör du frågequiz som bekräftar att du förstår och hänger med. Du gör utbildningen i din egen takt och det finns smarta hjälpmedel som uppläsningsfunktion. Som avslutning på utbildningen gör du ett certifieringsprov.

Mobila Arbetsplattformar

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska använda mobila arbetsplattformar, exempelvis bomlift och saxlift. Utbildning är ett krav för att få använda liftar i arbetet och det är viktigt att du känner till alla riskmoment och säkerhetsföreskrifter för olika lifttyper. Vi går också igenom hur man sköter om liftarna så att de blir ett effektivt arbetsredskap som underlättar arbetet. Utbildningen är förlagd på 4 timmars teori och 4 timmars praktik.

Personligt Fallskydd

Den här utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som arbetar på arbetsplan som saknar allmänt fallskydd. Takarbete samt uppbyggnad och rivning av ställning är bara några exempel på sådana situationer. I utbildningen får du kunskaper om hur utrustningen ska fästas och justeras och hur fall ska undvikas. Du får också kunskaper om vad som gäller om det personliga fallskyddet fångar personen och vilka åtgärder som då krävs. Teoridelen tar ca. 4 timmar och praktiken ca. 4 timmar.

Ställningsbyggnad

Den här kursen vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt arbete använder ställningar, även rullställningar. För allt fler yrkesgrupper är ställningar viktiga arbetsredskap som dock kräver kunskaper för att vara säkra och effektiva hjälpmedel. Den här kursen ger dig nödvändiga kunskaper om olika ställningar och du får efter kursen bygga och använda ställningar upp till 9 meters höjd, med inklädnad om så behövs. Den teoretiska delen tar ca 4 timmar och den praktiska ca. 8 timmar.

Säkra lyft

Den här utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som använder eller kommer i kontakt med lyftutrustningar för material. I utbildningen får du kunskaper om olika metoder, utrustning och de signaler som används vid säkra lyft. Utbildningen består av en teoridel som ta ca. 4 timmar.
BESTÄLL INFORMATION

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION

Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka frågor eller beställa information från Movant säkerhetsutbildningar.