Hem-&konsumentkunskapslärare

Hem-&konsumentkunskapslärare

Yrkesbeskrivning

En lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar elever i matlagning, hur man sköter ett hem och hur man hanterar hushållsbudgeten. Ämnet ger eleverna verktyg för att kunna medverka till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val för egen och andras hälsa, ekonomi och miljö. Hem- och konsumentkunskapslärare undervisar främst i grundskolans år 6-9 i hem- och konsumentkunskap, men även i kurser som eleven själv valt (elevens val), till exempel matlagning.
 
Hem- och konsumentkunskapslärare kan även undervisa i särskolan och på folkhögskolan. De som har den tidigare hushållslärarutbildningen kan också undervisa i gymnasieskolan i ämnen som näringskunskap, matlagning och livsmedelskunskap. I klassrummet undervisar hem- och konsumentkunskapslärare eleverna i att laga näringsriktig mat, att planera och räkna ut kostnaden för olika måltider och hur man sköter ett hem. De lär också eleverna konsumentekonomi - hur man får pengarna att räcka till och vilka rättigheter man har som konsument. Eleverna arbetar i små grupper, vanligen två och två, vid en arbetsstation med spis, diskbänk och arbetsbänk. Där får eleverna lära sig baka och laga mat, men de får också lära sig hur olika redskap i hemmet används på ett säkert sätt samt olika metoder för tvätt och rengöring.
 
Läraren handleder och ger tips och råd och under det praktiska arbetet, men har också teorilektioner om till exempel livsmedelshantering, miljömärkning, återvinning, mattraditioner och ekonomi och sparande. Att vara lärare är ett omväxlande arbete med krav på dokumentation av arbetsprocess och resultat, men med frihet att detaljplanera sitt arbete. En lärare har ett visst antal undervisningstimmar per vecka. Därtill kommer tid för förberedelser och uppföljning. De som enbart undervisar i hem- och konsumentkunskap arbetar ibland på flera skolor och måste förflytta sig mellan dem under arbetsdagen.

Utbildning

Utbildning till lärare med inriktning mot hem- och konsumentkunskap finns inom högskola och universitet på lärarprogrammet. Utbildning till lärare i hem- och konsumentkunskap ges vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet samt Högskolan i Kristianstad. Längden på utbildningarna varierar mellan tre och fem och ett halvt år beroende på inriktning. Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola. Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning man väljer.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara en varierande arbetsmarknad i olika delar av landet. Arbetsmarknadsläget bedöms skifta från hård konkurrens om jobben till liten konkurrens om jobben för lärare i estetiska och praktiska ämnen under det kommande året. Den största konkurrensen om jobben finns på utbildningsorterna. Arbetsmarknaden förväntas bli bättre på fem till tio års sikt.