På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Bildlärare

Bildlärare

Lärare i bildämnen (bildlärare) måste ha sinne för färg och form och förmåga att uttrycka sig i bild. Lika viktigt är att tycka om att arbeta med barn och ungdomar.

De flesta bildlärare undervisar i grundskolan eller gymnasieskolan. De kan också undervisa på en folkhögskola, ett studieförbund eller inom högskolan. I grundskolan undervisar de i bild och i fria val. I gymnasieskolan undervisar de framförallt i estetisk verksamhet och i bildämnen på estetiska programmet och mediaprogrammet.

Under lektionerna får eleverna öva sig i att teckna och måla och också att fotografera, videofilma och att ta datorn till hjälp för att göra bilder. Bildläraren ska inte bara lära ut utan också väcka intresse för ämnet.

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig med bildspråk, men även öka förståelsen för att bilder berättar, informerar, underhåller och förmedlar budskap. Eleverna ska lära sig att analysera och tolka bilder, men också att våga ifrågasätta det budskap som bilden förmedlar. Målen för undervisningen finns angivna i läroplanen, men bildläraren har stor frihet att tillsammans med eleverna lägga upp undervisningen i ämnet.

Till bildlärarens arbetsuppgifter hör också att planera och förbereda lektionerna, köpa in arbetsmaterial och se till att den tekniska utrustningen, till exempel kameror, filmkameror och projektorer fungerar.

Utbildning

Utbildning för att arbeta som lärare med inriktning mot bildämnen (bildlärare) finns inom högskola och universitet på lärarprogrammet.

Allmän info om lärarutbildningar
Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning man väljer. Ämneslärare med inriktning mot bild finns för både årskurs 7-9 och gymnasiet på flera olika orter. Det vanligaste är att kombinera bildämnet med ett annat ämne. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar minst 4,5 års studier. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar minst 5 års studier.
Även Konstfack i Stockholm erbjuder ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 eller gymnasieskolan.

Följande lärosätena har i Sverige idag /uppgift från februari 2018/ examinationsrätt för gymnasielärare* i Bild: Göteborgs Universitet; Högskolan Dalarna; Konstfack; Linnéuniversitetet; Umeå Universitet och Malmö Universitet.
__________
* En behörig Gymnasielärare är även behörig att undervisa i samma ämnen även på grundskolans högstadium (årskurser 7 - 9).

På gymnasiet - för att få förberedande grundutbildning - rekommenderas antingen Estetiska programmet (ES), inriktning Bild och formgivning, eller Hantverksprogrammet (HV), inriktningar Frisör, Florist, Textil design eller Övriga hantverk.

Framtidsutsikter

Arbetsmöjligheterna för bildlärare varierar över landet. På en del orter är det brist. Enligt SCB:s prognoser kommer behovet av bildlärare att öka framförallt i grundskolan. Behovet kommer troligen att öka också i gymnasieskolan särskilt om antalet elever på det estetiska programmet fortsätter att öka. Bildlärare kommer därför troligen att ha ganska bra arbetsmöjligheter under den närmaste tioårsperioden. Det är en fördel att ha behörighet att undervisa i ytterligae något ämne.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.