På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Storyboard artist

Storyboard artist

En storyboard utgör den berättande strukturen av en film och att skapa den är därför ett viktigt steg inom en förproduktionsfasen av ett filmskapande. Hen som arbetar med att ta fram och justera/anpassa en storyboard kallas för en "storyboard artist". Storyboarding innebär tät samarbete mellan de flesta medlemmar i filmproduktionsteamet men i första hand är det viktigt att storybord-artist/er har goda/produktiva arbetsrelationer med producenten, regissören och manusförfattare. 

Kreativitet, flexibilitet, prestigelöshet, samarbete och tydlighet/noggranhet är nyckelorden i storybordartistens arbete. Att både vara kreativ och ordningssam/noggrann utgör en stor utmaning. En annan svårighet kan ligga i att kunna underordna sin egen kreativitet de andra personernas konstnärlig idéer och visioner. Man måste, alltså, vara "lagom kreativ" (inom vissa givna - ofta ganska strikta - ramar).

Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande från en filmproduktion till en annan, pga olika regissörer arbetar på olika sätt plus att själva filmer kan ha mycket olika längd, genre och karaktär samt tidsramar (under hur lång tid ska filmproduktionen pågå) är mycket varierande.

Innan en riktig storyboard kan utarbetas måste storyboard artist skapa en tydlig vision av sekvenser som kommer att utgöra handling i en film. Allt som oftast sätter man ihop de så kallade "storyboarding korten". 

"Storyboards" brukar också inkludera de scener som redan är "tejpade"/färdigfilmade, om det finns några sådana. Detta skrivs på (ofta i botten av) storyboarding kortet i så fall. Tiden som bör gå (exakt: i sekunder) mellan de aktuella bilderna kan också stå på storyboard-korten. Storyboard-korten underlättar även på så sätt att man lätt kan sortera och växla om, dvs ändra ordning på scener/filmsekvenser innan man börjar filma.

Det kan också handla om att prata med manusförfattare och regissören av filmen innan storyboarding börjar och göra anteckningar av idéer och/eller bilder eller göra skisser av viktiga scener och karaktärer. Ju fler kIara nyckel-bilder som skapas i huvudet på en storyboard artist, desto lättare blir det att skapa den slutliga storyboard.

Storyboarding innebär också att göra illustrationer av filmens sekvenser. Storyboard artister gör oftast snabba skisser av sekvenserna (skisserna görs oftast med pennor och kritor). Fina detaljer är inte så viktiga för dessa illustrationer, utan det är "precisionen i stora drag" som är det viktiga på det stadiet i en filmproduktion. Men ibland arbetar storyboard artister för att illustrera komplicerade filmsekvenser sekund-för-sekund. Andra gånger räcker det med att illustrera början på en sekvens som startar upp en filmscen. Men vissa regissörer vill i stället ha digitaliserade illustrationer för sina storyboards och ibland vill regissören ha storyboards som består av verkliga bilder/foto. 

Det avslutande delen i storyboarding processen är att visa korten och få storyboarding godkänd av de ansvariga för filmproduktionen. Producenten, regissören, art director och fotografer kan behöva ha ett eller flera möten med storyboard artisten för att diskutera vilka sekvenser som ska ingå och hur sammansättningen av scener bör se ut. Arbetet underlättas mycket om storyboard-korten illustrerar (förklarar/beskriver) på ett tydligt sätt.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.