Sjuksköterska inom digital vård

Sjuksköterska inom digital vård

Som sjuksköterska kan man bland annat jobba inom Digital vård, bland annat på privata vårdföretag som bedriver "e-hälsa".

Företagen inom "e-hälsa" brukar erbjuda digital vård via chatt och/eller via videosamtal.

Digital vård kan idag på ett säkert och effektivt sätt hjälpa fler människor att förbättra sin hälsa eller att förhindra att hälsotillstånd försämras. Sjuksköterskornas arbetsuppgifter inom digital vård brukar bestå av triagering och/eller av koordinering inom provtagningsnätverk.

Lilla ordboken
Triage - en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från anamnes, symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur. Syftet är att de mest allvarliga eller brådskande fallen ska behandlas först. Triage används bland annat på akutmottagningar och på katastrofplatser.

Länktips
http://sjukskoterskesnack.libsyn.com - podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska
www.framtid.se/yrke/sjukskoterska - yrkespresentation Sjuksköterska.

3 liknande yrke(n)