Geriatriksjuksköterska

Geriatriksjuksköterska

Geriatriksjuksköterskor är speciaIistsjuksköterskor som behandlar och vårdar äldre människor för att förebygga och lindra åldersrelaterade sjukdomar; de ansvarar också för medicinering.

Geriatriksjuksköterskor har fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du behöver också ha specialiserade kunskaper inom palliativ vård och geriatrisk omvårdnad.

Det speciella med att ge vård till äldre människor är det faktum att de ofta har en komplex sjukdomsbild (multisjukdom) och de som ger vård måste ta hänsyn tiII hur de olika sjukdomstillstånd påverkar varandra. En viktig deI i jobbet som geriatriksjuksköterska är att håIIa koII på alla mediciner som en och samma pacient ska ta (äldre pacienter har ofta många olika mediciner föreskrivna).

Utbildning

Man utbildar sig till Sjuksköterska, ansöker om legitimation och sedan som legitimerad sjuksköterska kan söka olika påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor - och bland annat utbilda sig till barnmorska, till psykiatrisjuksköterska eller till geriatriksjuksköterska.

Var god se även yrkespresentation Specialistsjuksköterska.

Visste du att...?
Dagny Valborg Carlsson tros vara Sveriges äldsta bloggare. Hon var född 8 maj 1912. Källa: 123minsida.se/Bojan.

Länktips
kunskapsguiden.se  - för dig som arbetar med hälsa, vård- och omsorg
http://sjukskoterskesnack.libsyn.com - podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska.

3 liknande yrke(n)