Sårsjuksköterska
Sjuksköterska utbildas inom sårvård.

Sårsjuksköterska

En sårsjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som är expert på sårbehandling. Det finns ingen yrkestitel sårsjuksköterska i Sverige, men det finns en förening för sjuksköterskor som är särskilt intresserade av sår och sårbehandling, Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS.

Föreningen arbetar med frågor som rör utbildning, forskning, nätverk och struktur i syfte att utveckla kompetensen inom sårområdet. De arbetar med att utbilda sjuksköterskor inom sårområdet, vilket leder till en förbättrad sårprevention och sårbehandling. 

Utbildning

Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 hp) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Den tolfte inriktningen är öppen och beslutas av varje enskilt lärosäte.

Du kan välja en kurs på 7.5 hp i sår och sårbehandling när du går sin specialistutbildning och på så sätt få fördjupad utbildning inom sårvård.

En bra grundutbildning ges på Vård- och omsorgsprogrammet och kan även finnas på yrkeshögskolan.

Arbetsplats

Du kan arbeta på ett sjukhus, på en medicinsk eller kirurgisk vårdavdelning eller en allvårdsavdelning. Som sjuksköterska inom medicin och kirurgi ansvarar du för att följa patienternas allmänna hälsotillstånd.

Visa mer
Visa mindre

6433 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.