Hälso- och sjukvårdskurator

Hälso- och sjukvårdskurator

Kuratorer inom hälso- och sjukvården stödjer patienter och deras familjer.
Hen erbjuder psykosocialt stöd till patienter och deras familjer för att hjälpa dem att hantera känslomässiga, sociala och praktiska frågor som kan uppstå till följd av en sjukdom eller skada.

Kuratorer inom hälso- och sjukvården bedömer och utreder patienternas behov och resurser för att identifiera vilket stöd bäst kan möta deras individuella behov. Hen ger råd och vägledning till patienter och deras familjer kring olika frågor, som t.ex hantering av sjukdomsrelaterade kriser, familjekonflikter, ekonomiska bekymmer och sociala utmaningar.

Kuratorer samarbetar ofta med andra vårdgivare och tjänsteleverantörer för att säkerställa en samordnad och holistisk vårdplan för patienterna.

Kuratorer kan även hjälpa patienter och deras anhöriga att få tillgång till olika resurser och tjänster som t.ex stödgrupper, ekonomiskt stöd och boende.

Kuratorer erbjuder, vid behov, akut krisstöd och intervention vid akuta situationer, såsom självmordsförsök eller våld i hemmet.

Dessa (ovan) är bara några exempel på de många arbetsuppgifter som kuratorer inom hälso- och sjukvården kan utföra för att stödja patienter och deras familjer i olika livssituationer. 

LILLA ORDBOKEN
Psykoedukation - är ett begrepp som inkluderar information om sjukdomen och olika behandlingar samt återfallsprevention. 

Utbildning

Legitimation från socialstyrelsen är, sedan 1 juli 2019, ett krav för att få lov att, i Sverige, bli verksam inom detta yrke. Vad krävs för att få legitimation? Svar: det är hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som liggen till grund för legitimation från socialstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan man i Sverige få endast genom studier på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet som är påbyggnadsutbildning för de som har socionomexamen. 
Socionomexamen får man genom studier på socionomprogrammet (universitetsutbildning á 210 högskolepoäng; utbildningslängt 3,5 läsår = 7 terminer, vid heltidsstudier).
Bra förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program. Motsvarande förberedande utbildning finns även inom folkhögskola och på komvux.

Lilla ordboken

SoL - en vanlig förkortning för "Socialtjänstlagen";
Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingar för socialtjänsten: demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  4 liknande yrke(n)

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.