Framtidsutveckling

Framtidsutveckling

 

Vi skapar förutsättningar för väl grundade val av studier och yrke.
Framtidsutveckling hjälper skolor, företag, organisationer och myndigheter att kommunicera budskap om studie- och yrkesval gentemot unga människor.


OM OSS
Framtidsutveckling skapar förutsättningar för att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, med kunskap om den framtida arbetsmarknadens kompetensbehov. Våra produkter är valda med omsorg och vi utvecklar konceptet kontinuerligt för att leva upp till målgruppens ökade krav.


VÅR VERKSAMHET KÄNNETECKNAS AV:
  • Långsiktiga kundrelationer och professionellt bemötande
  • Hög kunskapsnivå om branschen och dess aktörer.
  • Kompetensstyrd organisation
  • Lyhördhet
  • Produkter med hög kvalitet, väl anpassade till målgruppen
  • Vara den självklara vägledaren inför studie- och yrkesval.

 

Visa mer
Visa mindre