Verkställande direktör - VD

Verkställande direktör - VD

Verkställande direktör brukar även kallas VD. Som företagsledare är du företagets ansikte utåt. Det kan gälla kontakter med kunder, andra företag, myndigheter och massmedier.
Du har också ansvar för att övriga medarbetare på företaget får det stöd de behöver och ges möjligheter till utveckling i arbetet. För att kunna göra allt detta krävs en flexibel personlighetstyp som är lyhörd för övrig personal, har lätt för att samarbeta, men som samtidigt kan fatta snabba beslut.

Utbildning

Det finns ingen speciell utbildning som leder till att man får jobb som VD.
Många nuvarande VD är utbildade Civilingenjörer, Civilekonomer eller Statsvetare men det finns också exempel på att VD har andra utbildningar t.ex kandidatexamen i Ekonomi, i Internationella Relationer eller i Internationella Affärer.
Flertalet av de nuverkarnde VD har språkkunskaper i flera olika språk och bland annat läste språk på högskolenivå. Att ha gått ledarskapsutbildning och/eller kurser i arbetsrätt, konflikthantering och coachande ledarskap är en klar fördel om man drömmer om att en dag bli en VD.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 84 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015). "Mansdominansen" inom yrket bekräftas också av en rapport från Företagarna (juni 2017) som konstaterar att bara var sjätte företagsledare i Sverige är kvinna: av 278.000 svenska företag har 45.000 en kvinna som högsta befattningshavare. 

Visste du att...?
Sju av 10 svenska chefer  (uppgift från november 2017) tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalité och bland annat också deras "chefsskap"; det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att vara "pigg" och därför också kunna fatta bra beslut - med upp till 30%.

Lilla ordboken
POL - en förkortning som står för kunskaps- och arbetsmarknadsområde "Personal, Organisation & Ledarskap".

Nyttiga länkar
https://vision.se - tips till chefer & medarbetare inför utvecklingssamtal;
www.yhguiden.se/reportage - några tips för ett lyckat chefsskap;
www.av.se - Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens & riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- & arbetstider följs;
https://soundcloud.com/snsinfo/chef - lyssna på Podcast (längd ca 1,5 tim) "Chef i välfärden";
www.ipf.se - Institutet för Personal- & Företagsutveckling;
www.foi.se - artikeln från 5 mars 2018 på Totalförsvarets hemsida "Näringslivet efterfragar kunskap & kontakt";

https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world.

13 liknande yrke(n)