Personaltjänsteman

Personaltjänsteman

I personalarbete kan ingå många olika arbetsuppgifter, t.ex rekrytering, utbildning, rådgivning, löneförhandlingar med mera. De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar till exempel personaladministratör och personalvetare.

HR-utvecklare, HR konsult eller personalutvecklare är också yrkestitlar som förekommer. HR är ett engelskt begrepp, ”Human Resources”, det vill säga närmast ”personalresurser” och betecknar den kompetens som finns inom företaget eller organisationen. 

Utbildning

Lägst gymnasiekompetens, helst med ekonomisk inriktning. Eftergymnasial utbildning kan krävas. Lämpliga utbildningar finns på högskola/universitet eller inom Yrkeshögskolan.

Visste du att...?

... en person med personalvetarkompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken.

Länktips

10 liknande yrke(n)