På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Personalspecialist

Personalspecialist

De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar, t.ex Personalansvarig, HR-administratör, HR-utvecklare, HR-assistent, HR-specialist,HR-konsult, personalutvecklare, personalsekreterare och Personaladministratör. HR är en vanlig förkortning av ett engelskt uttryck ”Human Resources” det vill säga närmast ”personalresurser” och betecknar medarbetarnas kompetens som finns i företaget eller inom en organisation.

I ett större företag är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering, och i så fall kan man vara anställd som Rekryterare. I ett mindre företag är det vanligt att en och samma person sysslar med alla typer av personalärenden.

I personalarbetet kan det ingå att:

  • utreda personalbehovet i företaget
  • sköta rekrytering, annonsering, göra intervjuer och ta in referenser
  • planera och genomföra introduktion för nyanställd personal
  • planera kompetensutveckling för alla anställda
  • ta fram underlag inför förhandlingar om löner och anställningsvillkor
  • delta eller representera arbetsgivaren vid förhandlingar
  • arbeta med frågor om arbetsmiljö och jämställdhet
  • ge råd och hjälp i sjuk- och hälsofrågor, ofta i samarbete med företagshälsovården. På en del arbetsplatser har särskilda personalkonsulenter hand om dessa uppgifter
  • arbeta med omplacering av personal till nya arbetsuppgifter
  • administrativa uppgifter


I arbetet kan det också ingå att representera företaget eller organisationen på till exempel rekryteringsmässor eller arbetsmarknadsdagar eller på andra liknande event.

Som personalansvarig i en organisation är man arbetsgivarens representant.

Flertalet uppgifter inom personaladminstrationen kräver goda kunskaper om gällande lagstiftning. Det kan till exempel vara lagarna om anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtalen och arbetsrätten i övrigt.

Personalvetare med yrkeserfarenhet startar också egna konsultföretag specialiserade på några av de arbetsområden som nämnts eller till exempel ledarskapsutveckling. De kan till exempel kalla sig organisationskonsulter.

Inom bemannings- och kompetensföretagen arbetar personalspecialisten som bland annat rekryterare, konsult och utbildare. Då är man anställd av bemanningsförtaget men ”hyrs ut” till ett annat företag för att arbeta med personalfrågor.

Utbildning

Många personalspecialister har både en högskole/universitetsutbildning inom "personalhantering" och flerårig tidigare arbetslivserfarenhet av att jobba med personalfrågor på lägre nivå.
På gymnasiet rekommenderas det i första hand utbildning på samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Beteendevetenskap, men även andra utbildningar kan vara passande, ex. utbildning från Ekonomiprogrammet eller från Handels- och administrationsprogrammet.

Fortbildning/kompetensutveckling
Skolverkets webbkurs om Valideringsarbete tar ca 16 timmar att gå igenom. För mer info var god se skolverket.se/skolutveckling.

Yrkesporträtt

Möt Catharina, som jobbar som personalkonsult på Järfälla kommun.

Visste du att...?

... EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller som lag i alla EU-medlemsländer från den 25 maj 2018, bl.a innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter.
Källa: datainspektionen.se.

... de som inom kommuner och på olika företag och organisationer jobbar med personalfrågor, använder sig i första hand av LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, lagar om tjänstledighet, arbetsmiljölagen och MBL. Mer info finns på framtid.se/information.

... en person med personalvetarkompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken.

Lilla ordboken

MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet, som reglerar den kollektiva arbetsrätten, vars namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning.
Källa: Riksdagen.se.

POL - en förkortning som står för kunskaps- och arbetsmarknadsområde "Personal, Organisation och Ledarskap"

Human Resources (HR) - kallas hanteringen av ett företags (eller en organisatons) mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och sin organisation.

Karensavdrag 
Karensavdrag ersätter från 1 januari 2019 "karensdag" vid sjukdom. För mer information - forsakringskassan.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.