På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Personalspecialist

Personalspecialist

De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar, t.ex Personalansvarig, HR-administratör, HR-utvecklare, HR-assistent, HR-specialist,HR-konsult, personalutvecklare, personalsekreterare och Personaladministratör. HR är en vanlig förkortning av ett engelskt uttryck ”Human Resources” det vill säga närmast ”personalresurser” och betecknar medarbetarnas kompetens som finns i företaget eller inom en organisation.

I ett större företag är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering, och i så fall kan man vara anställd som Rekryterare. I ett mindre företag är det vanligt att en och samma person sysslar med alla typer av personalärenden.

I personalarbetet kan det ingå att:

  • utreda personalbehovet i företaget
  • sköta rekrytering, annonsering, göra intervjuer och ta in referenser
  • planera och genomföra introduktion för nyanställd personal
  • planera kompetensutveckling för alla anställda
  • ta fram underlag inför förhandlingar om löner och anställningsvillkor
  • delta eller representera arbetsgivaren vid förhandlingar
  • arbeta med frågor om arbetsmiljö och jämställdhet
  • ge råd och hjälp i sjuk- och hälsofrågor, ofta i samarbete med företagshälsovården. På en del arbetsplatser har särskilda personalkonsulenter hand om dessa uppgifter
  • arbeta med omplacering av personal till nya arbetsuppgifter
  • administrativa uppgifter


I arbetet kan det också ingå att representera företaget eller organisationen på till exempel rekryteringsmässor eller arbetsmarknadsdagar eller på andra liknande event.

Som personalansvarig i en organisation är man arbetsgivarens representant.

Flertalet uppgifter inom personaladminstrationen kräver goda kunskaper om gällande lagstiftning. Det kan till exempel vara lagarna om anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtalen och arbetsrätten i övrigt.

Personalvetare med yrkeserfarenhet startar också egna konsultföretag specialiserade på några av de arbetsområden som nämnts eller till exempel ledarskapsutveckling. De kan till exempel kalla sig organisationskonsulter.

Inom bemannings- och kompetensföretagen arbetar personalspecialisten som bland annat rekryterare, konsult och utbildare. Då är man anställd av bemanningsförtaget men ”hyrs ut” till ett annat företag för att arbeta med personalfrågor.

Fortbildning/kompetensutveckling
Skolverkets webbkurs om Valideringsarbete tar ca 16 timmar att gå igenom. För mer info var god se skolverket.se/skolutveckling.

Yrkesporträtt

Möt Catharina, som jobbar som personalkonsult på Järfälla kommun.

Visste du att...?

... EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller som lag i alla EU-medlemsländer från den 25 maj 2018, bl.a innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter.
Källa: datainspektionen.se.

... de som inom kommuner och på olika företag och organisationer jobbar med personalfrågor, använder sig i första hand av LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, lagar om tjänstledighet, arbetsmiljölagen och MBL. Mer info finns på framtid.se/information.

... en person med personalvetarkompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken.

Lilla ordboken

MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet, som reglerar den kollektiva arbetsrätten, vars namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning.
Källa: Riksdagen.se.

POL - en förkortning som står för kunskaps- och arbetsmarknadsområde "Personal, Organisation och Ledarskap"

Human Resources (HR) - kallas hanteringen av ett företags (eller en organisatons) mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och sin organisation.

Karensavdrag 
Karensavdrag ersätter från 1 januari 2019 "karensdag" vid sjukdom. För mer information - forsakringskassan.se

Länktips

15 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.