AI-tränare

AI-tränare

AI-tränare arbetar med att utveckla och förbättra artificiell intelligens (AI) genom att skapa, testa och optimera algoritmer och modeller. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplatser och specialiseringsområden, men generellt sett består de av följande:

Utveckling av AI-modeller och algoritmer: AI-tränare använder olika tekniker och programvaror för att bygga, testa och optimera modeller som används inom olika områden, till exempel språkbehandling, bildigenkänning eller autonoma fordon.

Datainsamling och -analys: För att skapa effektiva AI-modeller behöver AI-tränare ofta samla in och analysera stora mängder data. De använder ofta olika dataanalysverktyg och statistiska tekniker för att hitta mönster och insikter i data.

Optimering av prestanda: Efter att en AI-modell har utvecklats och testats behöver AI-tränare ofta optimera dess prestanda för att se till att den fungerar effektivt i den faktiska tillämpningen.

Samarbete med andra team: AI-tränare samarbetar ofta med andra team och avdelningar, till exempel forsknings- och utvecklingsavdelningar, teknisk support, produktionsavdelningar och försäljningsavdelningar, för att se till att AI-modellerna stöder organisationens övergripande mål och strategier.

Lönenivåer för AI-tränare varierar beroende på faktorer som arbetsplats, specialiseringsområde, erfarenhet och geografiskt läge.

Utbildning

Utbildningskraven varierar beroende på arbetsplatsen och specialiseringsområdet, men generellt sett krävs en kandidatexamen (3-årig utbildning på heltid på universitetsnivå) eller högre utbildning inom datavetenskap, statistik, matematik, fysik eller ett liknande område.

Förberedande grundutbildning erbjuds på flera av gymnasieskolans nationella program, men i första hand kan valfria inriktningar på NA och TE samt inriktning Dator- och kommunikationsteknikEE rekommenderas.

Arbetsplats

Möjliga arbetsplatser för AI-tränare är teknikföretagen, konsultfirmorna, forskningsinstituten och akademiska institutioner.

Att tänka på

För att kunna få anställning som AI-tränare kan tidigare erfarenhet av programmering, maskininlärning, dataanalys och att på något sätt redan ha arbetat med artificiell intelligens, krävas.

Visa mer
Visa mindre

2388 Lediga jobb som ai-tränare

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.