Användbarhetsexpert
Spela filmen

Användbarhetsexpert

Som användbarhetsexpert eller användbarhetsdesigner ser du till att datasystem och webbplatser blir lätta att använda och anpassade till de tänkta användarnas krav. Du är länken mellan användare och systemutvecklare/programmerare.

Användbarhetsexperter deltar i arbetet med att ta fram och utveckla designidéer med hjälp av prototyper och modeller och utvärderar designförslag. Ofta arbetar du med att öka användbarheten hos ett befintligt system eller en befintlig webbplats. Den befintliga produkten granskas för att utvärdera hur väl den fungerar och identifiera problem när det gäller användbarheten av produkten vilket ger förslag till förbättringar.

Arbetsuppgifterna kan variera för dig som arbetar med användbarhet när du kommer in i ett nytt projekt. Är det ett nytt system eller en ny produkt som ska utvecklas är du delaktig i projektet redan när kraven på systemet specificeras.

Med hjälp av intervjuer, enkäter och workshops samlar du inledningsvis in information om användarna, deras bakgrund, arbetssituation och vilka krav de ställer på systemet/produkten. Uppgifterna som ska utföras med produkten analyseras liksom vilka aktiviteter systemet ska stödja. Med den information du fått fram som grund formuleras användbarhetsmål tillsammans med beställaren av produkten. Kunskaperna som kommer fram i analysarbetet används i det fortsatta designarbetet.

Utbildning

Användbarhetsexperter / designer har i regel en högskoleutbildning där dataämnen och beteendevetenskap ingår. Utbildningskraven kan variera men lämpliga utbildningar kan vara civilingenjörs utbildning med datainriktning, system eller kognitionsvetenskaplig utbildning. En interaktionsdesigner bör både ha kunskaper i beteendevetenskap, dataämnen och formgivning.

Grundläggande kunskaper får du bl a på gymnasiets Teknikprogrammet eller El- och energiprogrammet.

Passande utbildning kan finnas inom yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Utvecklingen inom Data och IT är snabb, och det är viktigt för den som väljer ett datayrke att vara beredd på att yrkesinnehållet och kraven på kompetens ständigt förändras. Behovet av att rekrytera dataspecialister kommer att vara högt de närmsta tio åren, delvis på grund av att tjänster riktade till företag växer, och tillgången på utbildade dataspecialister kommer troligtvis inte vara tillräcklig.

Visste du att...?

... en ny yrkesroll som en it-kunnig person kan ha är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

Lilla ordboken

 • AR - Augmented Reality är engelska för "förstärkt verklighet", t.ex Pokémon Go.
 • VR - Virtual Reality, datorgenererad skenvärld, som användaren upplever befinna sig i.
 • Big Data - enorma datamängder, som kräver speciella analysmetoder.
 • Chatbot - ett program som svarar på olika sorters input med på förhand bestämda svar eller med hjälp av AI.
 • AI - Artificiell Intelligens, dvs intelligens som uppvisas av maskiner.
 • Internet of things - föremål med inbyggd elektronik och internet-uppkoppling, t.ex maskiner, fordon och byggnader.
Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.