Isolerare
Spela filmen

Isolerare

Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor.

Isolerare arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet) med att isolera och bekläda rör, ventilationskanaler, värmepannor och cisterner mm för att höja säkerheten och minska energiförluster och buller.

Isoleringsplåtslagaren är specialistutbildad för arbeten inom pappers- och petrokemisk industri enligt standardiserade regler för yrket. De isolerar och bereder materialet, klär in rör, pannor, rökgaskanaler och fogar cisterntak med mera. Oftast kläs isoleringen med ett hölje av plåt som skydd. Höljet ska inte bara täcka isoleringen utan ska också vara snyggt och funktionellt.

För att kunna forma plåten på rätt sätt måste man ha kunskaper i plåtutbredning och geometri. Det innebär att man måste kunna överföra en tredimensionell detalj till en plan bild och därefter klippa till plåten och ge den sin slutgiltiga form.

Isolera måste man göra av säkerhetsskäl på grund av brandrisk, mycket heta kanaler och rör. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras för att minska olycksrisken. Isolering görs också av hygienskäl, för att exempelvis förebygga den vattenburna sjukdomen legionella. Isoleringen är även mycket viktig för att minska kondens och energiförluster.

Isoleringsmontörer jobbar ibland ensamma och ibland i arbetslag. Jobbet behöver ofta utföras i trånga utrymmen i obekväma arbetsställningar. Arbetsmiljön kan vara både bullrig och dammig.

Utbildning

Utbildning finns på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogrammet

Passande utbildning kan också finnas inom komvux eller yrkeshögskolan.

Personliga egenskaper

Det är ett hantverk som kräver både kunskap och kreativitet.

Arbetsplats

VVS-isoleraren isolerar rör för värme, kyla och ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnation av hus. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder och arbetsplatser. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VVS-montörer. VVS-isoleraren arbetar med sten- eller glasullsisolering, cellgummi och med skyddshöljen av plast.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  16 Lediga jobb som isolerare

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.