På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fukttekniker

Fukttekniker

Som fukttekniker har man ett komplext och spännande jobb där man hanterar fuktskador men även arbetar förebyggande, till exempel vid nybyggnationer.

De utbildade fukttekniker har kompetens att självständigt och professionellt hantera fuktskador, från omfattning och orsak - till uttorkning. De utför fuktmätningar och beräkningar utifrån material, fukttillstånd, lufttryck och ventilationsgrad samt analyserar och tolkar resultat och beslutar om rätt uttorkningsteknik. De hanterar även skadebesiktningar och besiktningsprotokoller.

- Byggnadskonstruktioner
De behöver ha kännedom om hur Sveriges vanligaste byggnadskonstruktioner ser ut och förståelse för hur dessa fungerar ur fuktaspekt.

Grundläggande fuktmekanik
de behöver kunna förstå de fysikaliska lagar som styr fukt och dess rörelser samt de kunskaper som krävs för att utföra beräkningar inom området.

Byggnadsfysik och lufttäta konstruktioner
de behöver ha specialiserade kunskaper inom området fuktmekanik och energieffektivitet.

Grundläggande mikrobiologi och kemiska emissioner
- Kunskaper om livsbetingelserna för svampar och bakterier och varför kemiska emissioner med bl.a. nedbrytningsprocesser, kritiska fukttillstånd för byggnadsmaterial och konstruktioner samt om hälsopåverkan med avseende på konsekvenser vid fuktskador.

Fuktmätning och fuktteknik
fukttekniker behöver ha specialiserade kunskaper inom området fuktmätning i samband med vattenskador och allmän kunskap om fuktmätning i olika miljöer.


Fukttekniker behöver ha pecialiserade kunskaper inom området uttorkning/uttorkningsteknik av material efter en fuktskada samt kunskaper som krävs för att göra beräkningar inom området. De måste också ha kännedom om olika avfuktningstekniker såsom sorbtionsteknik, kylteknik och värme/upphettning.

Lagar, regler och branschregler
Fukttekniker behöver ha kunskap om och förståelse för gällande byggregler och branschregler samt om arbetsmiljölagen.

Skadehantering och skadebesiktning
Fukttekniker behöver ha grundläggande kunskaper om egendomsförsäkringar och dess villkor och begränsningar.

Kundkontakt
Fukttekniker har ganska mycket direkta kundkontakter och måste därför vara duktiga på kundbemötande samt på konflikthantering.

Fukttekniker utför fuktmätningar i samband med en skadebesiktning, hanterar fuktskador och avgör vilken uttorkningsteknik som ska använda i relation till byggnadens konstruktion och material.

Övriga kvalifikationer
Man måste ofta kunna ganksa bra engelska för att kunna få anställning som fukttekniker.

Utbildning

Utbildningen till fukttekniker kan finnas inom yrkeshögskola. Bra förberedande grundutbildning erbjuds på flera av gymnasieskolans nationella program, bland annat på BA, Bygg- och anläggningsprogrammet och på VF, fastighetsprogrammet.

Arbetsmarknaden

Behovet av fukttekniker ökar när nya byggregler införs och när översvämningar drabbar landet. Företag inom fuktteknik finns i hela Sverige och är vanligtvis i stort behov av att nyanställa fukttekniker kontinuerligt.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.