Byggbranschens utbildningscenter, BUC - Kompetensutbildning

Byggbranschens Utbildningscenter säkerställer att du och dina medarbetare har rätt kompetens, vi uppdaterar dig med aktuella och framtidsinriktade utbildningar, för både yrkesarbetare och tjänstemän.

Vi har ett brett utbud inom entreprenadjuridik, byggproduktion, arbetsmiljö, företagsstyrning, ledarskap, kollektivavtal och arbetsrätt.

Välj mellan öppna-, företagsinterna-, klassrum-, online- och distansutbildningar.

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vårt utbud och anpassa det till branschens utveckling och Byggföretagens medlemmars behov – för att alltid vara i framkant i samhällsutvecklingen.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt kompetensutbildning för dig och dina medarbetare.

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Byggbranschens utbildningscenter, BUC - Kompetensutbildning

Ny i byggbranschen - ONLINE

Är du ny i branschen? Kan du dina rättigheter och förstår du dina skyldigheter? Din arbetsplats är tillfällig och du arbetar ofta tillsammans med andra aktörer i en miljö med stora risker som är starkt reglerad av lagar och regler i flera nivåer. Det ställer stora krav på dig.

BAS P/U - flera orter

Utbildningen är en funktionsutbildning för Bas-P/U i både projekterings- och utförandeskede, men som behöver kompletteras med grundläggande arbetsmiljökunskaper, exempelvis BAM, Startkurs Arbetsmiljö.

BAS P/U - DISTANS

Utbildningen är en funktionsutbildning för Bas-P/U i både projekterings- och utförandeskede, men som behöver kompletteras med grundläggande arbetsmiljökunskaper, exempelvis BAM, Startkurs Arbetsmiljö.

Bas P/U – 3 dagar - flera orter

Utbildningen är en komplett grundutbildning för Bas-P/U i både projektering och utförande. Vi går igenom hur arbetsmiljöfrågorna hanteras under projekteringsskedet (Bas-P), och hur arbetsmiljöarbetet skall samordnas under byggproduktionen (Bas-U).

Bas P/U – 3 dagar – DISTANS

Utbildningen är en komplett grundutbildning för Bas-P/U i både projektering och utförande. Vi går igenom hur arbetsmiljöfrågorna hanteras under projekteringsskedet (Bas-P), och hur arbetsmiljöarbetet skall samordnas under byggproduktionen (Bas-U).

BAM, Startkurs Arbetsmiljö - flera orter

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Byggnads och Seko, och ges som en partsgemensam utbildning. Utbildningen ger dig kunskaper om de viktigaste arbetsmiljöaspekterna och föreskrifterna inom bygg- och anläggningsbranschen, och är en viktig grund för att du ska kunna uppfylla din roll som chef, byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) eller skyddsombud.

BAM, Startkurs Arbetsmiljö - DISTANS

Utbildningen ger dig kunskaper om de viktigaste arbetsmiljöaspekterna och föreskrifterna inom bygg- och anläggningsbranschen, och är en viktig grund för att du ska kunna uppfylla din roll som chef eller byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U).

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö - DISTANS

Utbildningen ger dig kunskap, insikt och verktyg för att bedriva och medverka i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats eller företag.

Brandfarliga Arbeten - flera orter

Brandfarliga Arbeten är en branschanpassad utbildning för bygg- och anläggningsbranschen som uppfyller försäkringsbolagens krav på kursen ”Heta arbeten”. Du ökar din förståelse kring risksituationer i moment där det finns brandrisk, som du direkt kan tillämpa i ditt arbete. Du får kunskaper i hur du utför arbeten brandsäkert som på något sätt orsakar uppvärmning, som svetsning, lödning, torkning eller liknande.

Fuktsäkerhet - Grund - DISTANS

Grundutbildningen ger dig kunskaper om fukt i byggproduktion, fukt i byggnader och visar på riskkonstruktioner. Målet är att ge dig förståelse och praktisk erfarenhet som avsevärt förbättrar förutsättningarna för att kunna bygga lufttätt. Vi reder också ut vilka krav som gäller enligt Boverkets byggregler (BBR) och branschregler. Du får kunskap om de faktorer som påverkar uttorkningstider, konstruktivt fuktskydd, samt hur man undviker framtida fuktproblem.

Fuktsäkerhet – Grund - Stockholm

Grundutbildningen ger dig kunskaper om fukt i byggproduktion, fukt i byggnader och visar på riskkonstruktioner. Målet är att ge dig förståelse och praktisk erfarenhet som avsevärt förbättrar förutsättningarna för att kunna bygga lufttätt. Vi reder också ut vilka krav som gäller enligt Boverkets byggregler (BBR) och branschregler. Du får kunskap om de faktorer som påverkar uttorkningstider, konstruktivt fuktskydd, samt hur man undviker framtida fuktproblem.

Fuktsäkerhet - Översikt - Stockholm

Utbildningen ger dig en översiktlig kunskap om hur fukt fungerar i vår vardag, och vänder sig till dig som behöver en grundläggande kunskap om fukt. Du får ökad förståelse för hur fukt fungerar i våra byggnader och grundläggande kunskap om varför byggnader ska vara lufttäta.

Fuktsäkerhet - Översikt - DISTANS

Utbildningen ger dig en översiktlig kunskap om hur fukt fungerar i vår vardag, och vänder sig till dig som behöver en grundläggande kunskap om fukt. Du får ökad förståelse för hur fukt fungerar i våra byggnader och grundläggande kunskap om varför byggnader ska vara lufttäta.

Installationssamordning - Stockholm

Utbildningen inriktar sig till att studera de traditionella disciplinerna (rör, vent, styr, sprinkler, el, tele, säkerhet mm) ur installationssamordnarens perspektiv där du är omgiven av specialister från alla discipliner, från mottagen order till samordnad funktionsprovning och överlämnande.

Platsgjutning av betong, kompetensklass I-U - flera orter

Utbildningen är framtagen för dig som aktivt ska verka på byggarbetsplatsen och leda arbetet så att uppställda mål uppnås och utlovad kvalitet erhålls. Under utbildningen bygger vi vidare på kunskaperna du erhöll under utbildningen kompetensklass II – fast på en helt annan nivå.

Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U - flera orter

Utbildningen Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U, ger dig kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong m.m. Utbildningens syfte är att du ska få kunskap som behövs för att kunna agera som ansvarig vid gjutningar i kompetensklass II.

Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U - DISTANS

Utbildningen Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U, ger dig kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong m.m. Utbildningens syfte är att du ska få kunskap som behövs för att kunna agera som ansvarig vid gjutningar i kompetensklass II.

Kontrollansvarig enligt PBL - flera orter

Utbildningen ger dig goda kunskaper om bygglagstiftning, som behövs för dig som ska jobba som Kontrollansvarig (KA). Som KA ska du bland annat tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontroller genomförs och att handlingar och bestämmelser följs.

Kontrollansvarig enligt PBL - DISTANS

Utbildningen ger dig goda kunskaper om bygglagstiftning, som behövs för dig som ska jobba som Kontrollansvarig (KA). Som KA ska du bland annat tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontroller genomförs och att handlingar och bestämmelser följs.

Kvartsdamm AFS 2015:2 - DISTANS

Visste du att i genomsnitt dör 10 personer i bygg- och anläggningsolyckor varje år. Samtidigt dör årligen 100 personer till följd av arbete med kemiska och biologiska ämnen, som kvartsdamm, asbest, och härdplast? Vår online-utbildning bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Utöver nödvändig kunskap om kvartsdamm får du också grundläggande kunskaper om risker och konsekvenser av asbest och härdplast.

Schaktansvarig - Säker schakt - flera orter

Du får lära dig att övervaka och kontrollera arbetet. Hur olika jordarter och tekniska egenskaper påverkar släntlutning och rasrisk, och hur helheten påverkar säkerheten vid schaktarbeten. Efter avslutad och godkänd utbildning ska du kunna fungera som schaktansvarig för schaktarbeten. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Entreprenadjuridik - Grund - flera orter

Genom grundkursen får du som kursdeltagare grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Utbildningens tyngdpunkt ligger på de viktigaste bestämmelserna i AB 04. En översiktlig genomgång kommer även göras vad gäller ABT 06 samt utvalda bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07. Syftet är framför allt att du som kursdeltagare ska få en förståelse för standardavtalens systematik, en magkänsla för när du behöver tillämpa dem och hur du då ska gå till väga.

Entreprenadjuridik - Grund - DISTANS

Genom grundkursen får du som kursdeltagare grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Utbildningens tyngdpunkt ligger på de viktigaste bestämmelserna i AB 04. En översiktlig genomgång kommer även göras vad gäller ABT 06 samt utvalda bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07. Syftet är framför allt att du som kursdeltagare ska få en förståelse för standardavtalens systematik, en magkänsla för när du behöver tillämpa dem och hur du då ska gå till väga.

Arbetsledare - flera orter

8 kunskapsfyllda dagar - Du får lära dig hur du skapar goda förutsättningar för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen, en effektiv produktion och inte minst en bra arbetsmiljö. Kursen ger dig en inblick i de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare. Du får en ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Du får också en inblick i förutsättningarna som gäller för entreprenadverksamheten.

Arbetsledare - DISTANS

8 kunskapsfyllda dagar - Du får lära dig hur du skapar goda förutsättningar för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen, en effektiv produktion och inte minst en bra arbetsmiljö. Kursen ger dig en inblick i de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare. Du får en ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Du får också en inblick i förutsättningarna som gäller för entreprenadverksamheten.

SME-Akademi - Företagsledarutbildning - Stockholm

Utbildningen innefattar 6 träffar, två dagar per tillfälle, sammanlagt 12 dagar. Varje träff har ett unikt tema och en ämnesexpert och ger nya viktiga insikter, kunskaper, färdigheter och kompetens inom olika ämnesområden som hjälper dig att fortsätta affärsutvecklingen av ditt företag.

Projekteringsledning i praktiken - Stockholm

Projekteringsledning i praktiken är utbildningen för dig som vill fördjupa dig i din roll som projekteringsledare. Du får förståelse för hur processen styrs under projekteringsfasen och hur du hanterar komplexiteten på ett framgångsrikt sätt. Vi går igenom de förutsättningar som du som projekteringsledare strukturerar för att ge projekteringsgruppen de bästa förutsättningarna för att leverera rätt handlingar.

Projekteringsledning i praktiken - DISTANS

Projekteringsledning i praktiken är utbildningen för dig som vill fördjupa dig i din roll som projekteringsledare. Du får förståelse för hur processen styrs under projekteringsfasen och hur du hanterar komplexiteten på ett framgångsrikt sätt. Vi går igenom de förutsättningar som du som projekteringsledare strukturerar för att ge projekteringsgruppen de bästa förutsättningarna för att leverera rätt handlingar.

Projektledning Grund - Stockholm

Du lär dig om samtliga 11 kompetensområden som ingår i ett projekt. Tyngdpunkten ligger på de områden som är särskilt viktiga i bygg- och anläggningsbranschen; intressenter, tid, kostnad, risk och kommunikation. Utbildningen avslutas med ett valideringstest, ett slags längdhopp, där du ser hur långt du hoppar just den här gången. Testet är till för att ge dig en sammanställning över dina starka och svaga sidor inom projektledning.

Projektledning Grund - DISTANS

Du lär dig om samtliga 11 kompetensområden som ingår i ett projekt. Tyngdpunkten ligger på de områden som är särskilt viktiga i bygg- och anläggningsbranschen; intressenter, tid, kostnad, risk och kommunikation. Utbildningen avslutas med ett valideringstest, ett slags längdhopp, där du ser hur långt du hoppar just den här gången. Testet är till för att ge dig en sammanställning över dina starka och svaga sidor inom projektledning.

Teknisk Grundutbildning - Göteborg

Utbildningen ger dig de tekniska baskunskaper som behövs för att jobba som arbetsledare. Du får förståelse för hur konstruktioner byggs upp, beräknas och hur material samverkar. Kunskaper du kommer att ha användning av för att nå rätt kvalitet i produktionen.

Teknisk Grundutbildning - DISTANS

Utbildningen ger dig de tekniska baskunskaper som behövs för att jobba som arbetsledare. Du får förståelse för hur konstruktioner byggs upp, beräknas och hur material samverkar. Kunskaper du kommer att ha användning av för att nå rätt kvalitet i produktionen.
Gör intresseanmälan

Kontakta Byggbranschens utbildningscenter, BUC - Kompetensutbildning

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Byggbranschens utbildningscenter, BUC - Kompetensutbildning. Byggbranschens utbildningscenter, BUC - Kompetensutbildning hör av sig inom kort!