ÖMF - Östergötlands Motorbransch Förening

ÖMF - Östergötlands Motorbransch Förening

För bilbranschens bästa


MRF (Motorbranschens Riksförbund) är organisationen för den seriösa delen av bilbranschen, såväl inom handel som service och verkstad. Vi ställer höga krav på dem som är medlemmar hos oss, detta gäller inte minst affärsmannaskap, miljö, kvalitet och kompetens.

Vi har cirka 1500 medlemmar runt om i hela Sverige – alla har förbundit sig att följa de krav och riktlinjer som vi ställt upp. Detta gäller exempelvis MRF-garanti och MRF:s kundskydd.


Våra affärsområden
Bilbranschen är stor och omfattar många typer av företag. För att kunna ge bästa möjliga support och stöd har vi flera specialiserade affärsområden:

» Bilhandel

» Bilverkstad

» Plåt och lack

» Tunga fordon

» Bilplast


Rådgivare i bilbranschen
Våra medlemmar får kostnadsfri rådgivning i olika frågor som rör deras verksamhet. Det kan vara tvister med kunder (konsumenter och näringsidkare), leverantörer, försäkringsbolag och myndigheter. Ibland kan det givetvis vara fråga om rådgivning i förebyggande syfte. Vi genomför utbildningar inom bilhandelsjuridik, verkstadsjuridik, plastreparationer och kundvård.


Vi driver bilbranschens frågor
En av våra viktigaste uppgifter är att driva opinion inom frågor som påverkar vår bransch. Vi är remissinstans för bilbranschen och har ett omfattande kontaktnät och jobbar aktivt med att påverka myndigheter och beslutsfattare. Vi gör det företagen inte kan hantera på egen hand.


MRF finns på din hemmaplan
MRF har 23 distrikt som ser till att vi har lokal närvaro, oberoende av var i Sverige du har din verksamhet. I Östergötland är det ÖMF Östergötlands Motorbransch Förening:

Distrikschef
Nils-Gunnar Druid,
[email protected]
070-838 02 56

Ordförande
Magnus Himrell
[email protected]
072-853 06 10


Våra skolor i regionen är:

Bråvallagymnasiet
Norrköping
Här kan du se Bråvallagymnasiets programfilmer!


Anders Ljungstedts Gymnasium
Linköping
Här kan du se Anders Ljungstedts programfilm!


Carlsund Utbildningscentrum
Motala

Visa mer
Visa mindre