Energiföretagen

Energiföretagen

Nyfiken på jobben i branschen?

Samhället är i snabb förändring och helt beroende av energi. Energin är grunden till hela vår välfärd. Vi är många som arbetar i energibranschen idag, men vi behöver bli fler! Tillsammans är vi en stark gemensam kraft som axlar helhetsansvaret för energiförsörjningen och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar.

Medarbetarna i Sveriges energiföretag vill utveckla ett i alla delar hållbart energisystem där vi tillsammans möter utmaningar som klimathot och urbanisering, och drar nytta av en ökad digitalisering. Vi delar visionen om att skapa ett samhälle med hållbar energi för alla, alltid.

Energibranschen är beroende av att fler människor, med varierande utbildning och erfarenhet, kommer in i branschen för att  bidra med kunnande, nya perspektiv och innovativa lösningar för att utveckla ett långsiktigt hållbart energisystem.

Våra medlemmar rekryterar på alla utbildningsnivåer, direkt från gymnasiet, med utbildning från yrkeshögskola och universitet


Natalie Nystedt arbetar som elmontör, läste El- och energiprogrammet på gymnasiet.
Natalie Nystedt arbetar som elmontör på Bodens Energi. Natalie ser fram emot ett arbetsliv i en viktig bransch som verkligen betyder något för alla människor.

– Egentligen kan det tyckas lite löjligt. Vi hade teknik i årskurs åtta. Vi fick skruva samman och koppla ihop olika grejer. När det blev kontakt, kändes det extra skojigt. Jag tyckte det var småroligt att få grejer att lysa. I årskurs nio blev det praktik på Bodens Energi. Min inriktning från början var att bli installationstekniker.

Natalie hoppas kunna inspirera fler unga – inte minst kvinnor – att våga satsa sin framtid i branschen.


Ida Holmbom arbetar som projektledare, läste Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet – och valde sedan att bli elkraftsingenjör.
Ida Holmbom, är utbildad högskoleingenjör med inriktning på elkraft. Ett fast jobb som projektledare på Jukkasjärvi Belysningsförening väntade direkt efter utbildningen. Ida får här chansen att styra de kommande årens investeringar. Tanken är att Ida ska växa in i rollen som elnätsansvarig – nätchef.  
Idas livssituation har varit sådan att det först för ett antal år sedan fanns en akademisk utbildning som passade hennes intressen. Hon har gått naturvetenskaplig linje tidigare och alltid varit intresserad av matematik.
Ida säger: – Att ingenjörsutbildningen i elkraft nu erbjöds på distans var bingo för mig. Utbildningen finns på Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.


Christoffer Viinikka, arbetar med storkraftnätet, läste yrkeshögskoleutbildning till anläggningsmontör - och fick jobb direkt.
"Det är vi som håller det svenska storkraftnätet igång. Det är där vi har de högsta höjderna och de högsta spänningarna - 400.000 volt. Det är häftigt!" Det säger Christoffer Viinikka, som gick YH-utbildning på Åsbro kursgård – anläggningsmontör för storkraftnät. Han fick jobb direkt hos Eltel Networks. Det var när ett antal gymnasieskolor kom och informerade om möjliga utbildningar som han fastnade för Alléskolan i Hallsberg. Christoffer berättar: – Alléskolans inriktning på distribution av högre spänningar var bingo för mig. Det växte fram ett ökat intresse av ännu större och kraftfullare grejer. Därför valde jag YH-utbildningen i Åsbro. En arbetsvecka är inte den andra lik, säger han: – Vi åker runt i Sverige och åtgärdar fel. Härom veckan var vi i Helsingborg och kontrollerade rost i ledningar och kollade livslängden.

"Viktigast för mig var att hitta en utbildning som gav ett jobb. Till andra ungdomar, som inte hittat sin framtid, är mitt råd entydigt: satsa på energibranschen så slipper du överhuvud taget hamna på arbetsförmedlingen någon gång..." Christoffers entusiasm inför energibranschen har smittat av sig på lillebror Alexander, som nu går en utbildning till vindkraftstekniker i Varberg.


Maria Eriksson arbetar med elmarknadsfrågor, läste till civilingenjör - i teknik och samhälle som förenar intresse för teknik, miljö och samhällsutveckling.
"Alla har ju en relation till el och energi. Det är också ett ämne som är superaktuellt just nu. Hur produktionsmixen förändras, kommer vi – och kan vi – använda el annorlunda framöver och hur ska vi klara effektfrågan"?
Maria Eriksson, tog sin civilingenjörsexamen från Uppsala universitet och jobbar idag med elmarknadsfrågor på Svenska Kraftnät. Marias utbildning är unik i Sverige och har gett henne en möjlighet att förena sina intressen för teknik och samhällsfrågor och få ett jobb där hon får arbeta med den ständigt aktuella frågan om Sveriges energiförsörjning.
- Jag var inte ens säker på att jag ville läsa till civilingenjör men när jag hittade just denna utbildning så kände jag direkt att den var för mig, säger Maria. Det känns helt rätt för framtiden att läsa en tvärvetenskaplig utbildning där teknikutvecklingen sätts i ett större sammanhang och bland annat ekonomiska och sociala faktorer också är viktiga bitar. Maria menar att området förenar hennes intresse för teknik, miljö och samhällsutveckling, men också för att energifrågan är ständigt aktuell.

Maria förklarar: - Det är svårt att förklara vad vi gör när vi sitter i kontrollrummet för att dygnet runt säkerställa balans i systemet så att alla kan få el till sina iPhones. Fast samtidigt, om jag börjar berätta att jag jobbar med frågor kring Sveriges elförsörjning så är de allra flesta intresserade och vill diskutera - gärna kärnkraft och vindkraft.

På frågan om varför andra ska välja energibranschen svarar Maria: - De flesta vill ju arbeta med något som spelar roll, som känns viktigt. Och så är det med energifrågan. Något som diskuteras på morgonnyheterna kan ha en direkt påverkan på mitt jobb. El är ju också en förutsättning för hela det moderna samhället, så det bara måste funka. Och just därför är det också så kul. Viktigt och kul.


Utbildningsvägar inom Energibranschen

Det finns många vägar till jobb inom energibranschen! Förutom el- och energiprogrammet på gymnasiet och yrkeshögskoleutbildning så kan du också läsa på högskola eller universitet. Behovet av medarbetare med högre utbildning och specialkunskaper ökar ständigt. Inom det akademiska systemet så finns möjlighet att läsa till treårig högskoleingenjör och femårig civilingenjör.
Det finns också möjlighet att en utbildning via komvux/vuxenutbildningar eller arbetsmarknadsutbildningar kan leda till ett jobb inom energibranschen.

Visa mer
Visa mindre